NYHET8 februari 2021

Det behövs mer valfrihet, inte mindre 

Rätten att få välja skola har ett starkt stöd bland folk. Inom alla partier är väljarna mer positiva till valfrihet inom välfärden än sina politiker, enligt en undersökning av Demoskop. 

”Den svenska skolan har problem med sviktande kunskapsresultat och minskad likvärdighet. Ökat fokus på kunskap i skolan, ordning och reda samt på lärarnas viktiga uppdrag är centralt. Att ge friskolorna skulden för skolans problem är orimligt.” Det skriver Carola Netterlid, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Skåne, i en kommentar.

Rätten att välja skola har också lett till en valfrihetsrevolution under 2000-talet. Många elever går i dag i en fristående skola så även i Skåne. Här handlar det om 20 000 elever bara i grundskolan.

Ännu fler än i dag skulle kunna välja skola. Det finns goda exempel från kommuner som byggt upp aktiva skolval, där alla föräldrar får hem information om de olika skolorna och ombeds göra ett val åt sina barn. Ett aktivt skolval är skapar drivkrafter till högre kvalité i skolan. 

En statlig utredning, den så kallade Likvärdighetsutredningen, har nyligen föreslagit att ett aktivt skolval ska ske innan elever placeras i förskoleklass eller grundskola. Det är bra. Sämre är förslaget att sänka ersättningen till fristående skolor. En färsk rapport, som skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv (2020) visar att fristående skolor tvärtom varit underfinansierade, det vill säga fått mindre pengar jämfört med de kommunala skolorna under 2010-talet, även när hänsyn tas till skillnader i uppdrag och elevernas socioekonomiska bakgrund.

Utredningen argumenterar för att kommunerna har ett särskilt skolpliktsansvar, det vill säga att kommunerna har ett ansvar för att bereda alla barn i kommunen en skolplats. Men redan idag kan kommunerna ersätta de kommunala skolorna för dessa merkostnader. Det är värt att notera att också Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tveksamma till att kommunerna efter att ha fastställt ett grundbelopp till de fristående skolorna ska göra ett sådant skolpliktsavdrag. 

Om fler elever och föräldrar ska kunna göra ett aktivt skolval så är det helt fel att sänka skolpengen till fristående skolor. Att sänka ersättningen skulle försämra likvärdigheten vilket skulle drabba eleverna som går i friskolor. Friskolorna blir då inte heller samma stimulerande konkurrent till de kommunala skolorna, vilket i slutändan också drabbar eleverna i de kommunala skolorna negativt. 

Den svenska skolan har problem med sviktande kunskapsresultat och minskad likvärdighet. Ökat fokus på kunskap i skolan, ordning och reda samt på lärarnas viktiga uppdrag är centralt. Att ge friskolorna skulden för skolans problem är orimligt.   

UtbildningValfrihet
Skriven avCarola Netterlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist