NYHET31 maj 2023

”Det gäller att skapa en samsyn inom kommunen i frågorna”

Åstorps kommun tar i år ett rejält kliv och når för första gången upp till 4,0 i sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet. Störst förbättring sker inom påverkan av brottslighet/otrygghet och konkurrens från kommunens verksamheter.

Från vänster: Peter Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Jonas Jönsson, kommunchef, Roger Nielsen, förste vice ordförande och Susann Cardell, näringslivsutvecklare i Åstorps kommun.

I årets mätning når snittet på landets alla kommuner det högst uppmätta omdömet i enkätens 22-åriga historia. I 127 kommuner stiger det sammanfattande omdömet, medan det sjunker i 79 kommuner. Genomsnittet för Skånes sammanfattande omdöme (3,6) är en förbättring jämfört med föregående år. Detta placerar Skåne på plats fem av Sveriges 21 län.

Susann Cardell, näringslivsutvecklare

Susann Cardell är näringslivschef i Åstorps kommun som är en av kommunerna som har förbättrat sig under året och tagit ett stort kliv uppåt i det sammanfattande omdömet. En nyckelfaktor i kommunen för att förbättra företagsklimatet har varit att skapa en samsyn genom dialog bland de som arbetar med näringslivsfrågor.

– Vi har under flera år arbetat strategiskt för att utveckla och stärka företagsklimatet. Det gäller att skapa en samsyn inom kommunen i frågorna. Det är något som vi jobbat med under flera år och som nu bär frukt, säger Susann Cardell.

Ett gott företagsklimat kräver bland annat att myndigheter skapar rätt förutsättningar att driva företag. Undersökningen visar att 64 % av kommunens företag har haft kontakt med kommunen det senaste året och att ofta handlar det om tillstånd, tillsyn och kontroll. Tillgång till relevant kompetens​ är alltjämt en stor utmaning för företagare i Åstorp och den enda variabeln med ett resultat på under 3,0.

– Åstorp är ett exempel på att det går att uppnå förbättringar i företagsklimatet genom att arbeta smart och systematiskt. Under de senaste fyra åren har trenden i Åstorp varit positiv och i år tog kommunen verkligen ett kliv uppåt, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Kommunen har tagit fram en ny tillväxtstrategi som ersatt den gamla näringslivsplanen. Enligt Susann Cardell är det tydligt att kommunledningens – och inte minst kommunchefens – engagemang för frågorna är det som gör hela skillnaden.

– Det har förändrat bilden avsevärt av vikten att utveckla inom alla områden. Tillsammans har vi tryckt på utvecklingen i frågorna, säger Susann Cardell.

Tre av elva kommuner i nordvästra Skåne har i årets enkätundersökning ett sammanfattande omdöme över 4,0. Även om det samlade omdömet för nordvästra Skåne ligger kvar på samma nivå som föregående år utmärker sig delregionen i alla frågor utom två.

Läs mer om det lokala företagsklimatet

Vill du se resultatet för just din kommun? Gå in på www.foretagsklimat.se och klicka dig fram.

Lokalt FöretagsklimatÅstorp
Skriven avErik Ageberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist