Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 mars 2018

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.

Skolledarna på Procivitas i Lund, biträdande rektor Annika Josephsson och rektor Camilla Lind, anser att det är viktigt att se till lärarnas kompetens och vara lyhörd för deras idéer.Foto: Thorleif Robertsson info@dodopre

Det började med att skolans matematik- och filosofilärare kom med förslaget att ha en läsvecka då alla elever fick välja en roman och läsa i en kvart i början av varje lektion. Förutom att de får ett större ordförråd och jobbar bättre med texter ökar elevernas koncentration resten av dagen.

– Bara på en vecka märkte vi att det blev en helt annan studiero i skolsalarna. Den kvarten gjorde att eleverna kom ner i varv och att de var mer fokuserade och koncentrerade när undervisningen sedan drog igång, säger Camilla Lind, rektor på Procivitas i Lund.

Efter veckans slut var både elever och lärare så nöjda att det beslutades om en förlängning åtminstone fram till påsk.

– På det här sättet får de en stunds avkoppling samtidigt som ordförrådet växer, och det är viktigt i den komplexa värld vi lever i. Att läsa skönlitteratur blir en stor kontrast till mycket annat i elevernas vardag, till exempel alla korta meddelanden via sms och snapchat.

Det främsta målet med lässtunden är att öka elevernas förmåga att uttrycka sig. Personalen upplever att eleverna har blivit sämre på att hantera texter. Delvis kan det bero på att föräldrar inte läser lika mycket högt för sina barn längre, tror Camilla Lind. Nu ser hon fram emot att se hur läsningen har utvecklat elevernas skrivprocess.

– När de läser blir de skickligare både i skrift och tal. Dessutom vidgar det deras värld och tillför nya perspektiv utanför den egna bubblan.

Även om en del elever läser själva i vardagen förläggs det oftast till loven. Men eftersom eleverna nu alltid har med sina romaner kan de läsa en stund till exempel när de är tidigt klara med ett moment.

Att tänka nytt och hitta innovativa vägar för att höja kvaliteten och elevernas resultat handlar i grunden om att ha en organisation som utvecklas i samspel med personalen, konstaterar hon.

– Som skolledning är det viktigt att se till allas kompetens och idéer. Vi lyssnar vi mycket på lärarna eftersom det är de som står i verkligheten i klassrummet. Över huvud taget har vi en kultur av att lyssna mycket på varandra och stötta.

När Camilla Lind startade verksamheten 2014 i Lund ville hon att de som anställdes skulle ha djup kompetens inom sitt område, vara behöriga lärare, ha arbetserfarenhet från ett helt annat område än skolans värld, och en stark vilja att vara nära eleverna.

– Erfarenheten utifrån tror jag är nyckeln till att vi tänker mycket nytt. Personalen här är mer fantasirik än snittet i och med att de alla har något annat med sig in.

En av hennes käpphästar sedan starten är att eleverna ska kunna äta frukost på skolan. Många av dem har lång resväg och varje morgon står en stor frukostbuffé uppdukad som alla får äta av.

– Det är också en må-bra-sak för att få eleverna att nå sina mål. I motsats till många andra tonåringar, äter de en bra frukost. Då är de laddade när dagens första lektion börjar.

Skolan jobbar också aktivt med elevernas närvaro. När en elev inte kommer till en lektion ska läraren ha som rutin att nästa gång de ses fråga varför. Och när eleverna har fyllt 18 år, och får sjukanmäla sig själva, ska de alltid ringa till någon i skolledningen och göra det. Annars får de ogiltig frånvaro.

– Att de måste svara på frågor om på vilket sätt de är sjuka har förbättrat närvaron. Närvaro är viktigt eftersom det har en direkt koppling till måluppfyllelsen.

För att följa elevernas utveckling arbetar Procivitas med ett så kallat early warning system där lärarna kontinuerligt fyller i hur det går för eleverna.

– Där det syns tydligt om resultaten börjar vika. Då kan vi snabbt koppla in till exempel elevhälsoteamet för att undersöka vad som ligger bakom.

För Procivitas är det helt avgörande att inte stagnera som skola, förklarar Camilla Lind.

– Vi vill snarare gå mot att se oss som ett tjänsteföretag. Den skola som ser sina elever som kunder är lätt framåtlutad hela tiden och jobbar aktivt för att skapa något ännu bättre.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist