Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

NYHET Publicerad

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld. 

Annika Josephsson och Camilla Lind
Foto: Thorleif Robertsson info@dodopre

Skolledarna på Procivitas i Lund, biträdande rektor Annika Josephsson och rektor Camilla Lind, anser att det är viktigt att se till lärarnas kompetens och vara lyhörd för deras idéer.

Det började med att skolans matematik- och filosofilärare kom med förslaget att ha en läsvecka då alla elever fick välja en roman och läsa i en kvart i början av varje lektion. Förutom att de får ett större ordförråd och jobbar bättre med texter ökar elevernas koncentration resten av dagen.

– Bara på en vecka märkte vi att det blev en helt annan studiero i skolsalarna. Den kvarten gjorde att eleverna kom ner i varv och att de var mer fokuserade och koncentrerade när undervisningen sedan drog igång, säger Camilla Lind, rektor på Procivitas i Lund.

Efter veckans slut var både elever och lärare så nöjda att det beslutades om en förlängning åtminstone fram till påsk.

– På det här sättet får de en stunds avkoppling samtidigt som ordförrådet växer, och det är viktigt i den komplexa värld vi lever i. Att läsa skönlitteratur blir en stor kontrast till mycket annat i elevernas vardag, till exempel alla korta meddelanden via sms och snapchat.

Det främsta målet med lässtunden är att öka elevernas förmåga att uttrycka sig. Personalen upplever att eleverna har blivit sämre på att hantera texter. Delvis kan det bero på att föräldrar inte läser lika mycket högt för sina barn längre, tror Camilla Lind. Nu ser hon fram emot att se hur läsningen har utvecklat elevernas skrivprocess.

– När de läser blir de skickligare både i skrift och tal. Dessutom vidgar det deras värld och tillför nya perspektiv utanför den egna bubblan.

Även om en del elever läser själva i vardagen förläggs det oftast till loven. Men eftersom eleverna nu alltid har med sina romaner kan de läsa en stund till exempel när de är tidigt klara med ett moment.

Att tänka nytt och hitta innovativa vägar för att höja kvaliteten och elevernas resultat handlar i grunden om att ha en organisation som utvecklas i samspel med personalen, konstaterar hon.

– Som skolledning är det viktigt att se till allas kompetens och idéer. Vi lyssnar vi mycket på lärarna eftersom det är de som står i verkligheten i klassrummet. Över huvud taget har vi en kultur av att lyssna mycket på varandra och stötta.

När Camilla Lind startade verksamheten 2014 i Lund ville hon att de som anställdes skulle ha djup kompetens inom sitt område, vara behöriga lärare, ha arbetserfarenhet från ett helt annat område än skolans värld, och en stark vilja att vara nära eleverna.

– Erfarenheten utifrån tror jag är nyckeln till att vi tänker mycket nytt. Personalen här är mer fantasirik än snittet i och med att de alla har något annat med sig in.

En av hennes käpphästar sedan starten är att eleverna ska kunna äta frukost på skolan. Många av dem har lång resväg och varje morgon står en stor frukostbuffé uppdukad som alla får äta av.

– Det är också en må-bra-sak för att få eleverna att nå sina mål. I motsats till många andra tonåringar, äter de en bra frukost. Då är de laddade när dagens första lektion börjar.

Skolan jobbar också aktivt med elevernas närvaro. När en elev inte kommer till en lektion ska läraren ha som rutin att nästa gång de ses fråga varför. Och när eleverna har fyllt 18 år, och får sjukanmäla sig själva, ska de alltid ringa till någon i skolledningen och göra det. Annars får de ogiltig frånvaro.

– Att de måste svara på frågor om på vilket sätt de är sjuka har förbättrat närvaron. Närvaro är viktigt eftersom det har en direkt koppling till måluppfyllelsen.

För att följa elevernas utveckling arbetar Procivitas med ett så kallat early warning system där lärarna kontinuerligt fyller i hur det går för eleverna.

– Där det syns tydligt om resultaten börjar vika. Då kan vi snabbt koppla in till exempel elevhälsoteamet för att undersöka vad som ligger bakom.

För Procivitas är det helt avgörande att inte stagnera som skola, förklarar Camilla Lind.

– Vi vill snarare gå mot att se oss som ett tjänsteföretag. Den skola som ser sina elever som kunder är lätt framåtlutad hela tiden och jobbar aktivt för att skapa något ännu bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.