NYHET22 november 2022

Elkrisen engagerar Skånes företagare  

Samhället är beroende av att näringslivet fungerar. Men näringslivet behöver el. Så vad händer när risken för bortkoppling håller på att bli en realitet? Och vem har egentligen ansvaret? Svenskt Näringsliv Skåne bjöd in till fullsatt seminarium för att försöka få svar på frågan.   

I torsdags anordnade Svenskt Näringsliv Skåne ett lunchseminarium i Malmö om el- och energikrisen. Ämnet engagerar förstås de skånska företagen, och seminariet var fullsatt – med en rejäl väntelista.  


Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, hälsade välkommen, och konstaterade att alla som sett sin egen elräkning de senaste månaderna kan föreställa sig vad som händer med företagen.  


– Priserna är i sig naturligtvis ett problem, men osäkerheten är nästan värre - att inte kunna planera sin verksamhet. För vi vet inte riktigt vad som händer. I oktober var elförbrukningen 11 procent lägre än samma månad i fjol, i september 21 procent lägre. Ändå pekas vår region ut som ett av de fyra områden i Västeuropa som har störst risk för planerad frånkoppling från elnätet i vinter.  


Robert Thorburn, kommunikationsansvarig för el- och energifrågor Svenskt Näringsliv, berättade att det finns tre stora utmaningar för att kunna genomföra den gröna omställningen:, tillgången på el, tillståndsprocesser och kompetensförsörjning. Alla riskerar de att sinka näringslivets omställning, men mest akut just nu är förstås elbristen.  


– En frånkoppling från elsystemet för företagen är inte samma sak som ett elavbrott hemma – då kanske vi myser litegrann, tänder levande ljus och låter bli att öppna frysen. Annat är det om man till exempel gräddar spettekakor som tar flera timmar – hela satsen förstörs. Jag var på besök på kemiklustret i Stenungssund, får de en el-dipp på bara någon tiondels sekund så kan det lösa det ut ett säkerhetsstopp där man måste tömma anläggningen på gas – det kostar flera miljoner varje gång. 

Sara Hoff, Kommunikationschef hos Kraftringen berättade att det är tydligt att konsumenterna försöker dra ner på sin elförbrukning, och det gäller både hushåll och företag. Det minskar risken för frånkopplingar. En mild höst och sjunkande gaspriser när lagren i Europa fylls på påverkar också elpriserna positivt. Men det finns också orosmoln.  


– Det svenska elsystemet är sårbart, små störningar kan ge stor påverkan. Diskussionen om den franska kärnkraften påverkar också, och spekulation driver upp priserna för vintern, berättade Sara Hoff.  

Henrik Gullstrand, Stabschef för energifrågan hos Länsstyrelsen, menade att alla, privatpersoner och företag, måste se över sin egen krisberedskap. Myndigheterna har ett ansvar, men det finns också ett individuellt ansvar för den egna krisberedskapen.  


– Alla måste fråga sig ”vad är plan B?” Det kan handla om exempelvis reservkraft. MSB har bra underlag som egentligen är framtagen för samhällsviktig verksamhet, men som kan användas av alla. Man bör också ha en aktiv dialog med sitt elnätsbolag. Vad har man för behov, vad kan man göra för att förbereda sig? På Energimyndighetens, Svenska Kraftnäts och EON:s hemsidor finns bra och specifik information kring vad man kan göra hemma eller på företaget för att spara på el eller hur man ska agera under ett elavbrott. Använd den expertis och de resurser som finns, uppmanade Henrik Gullstrand.  


Jan-Olof Olsson, Enheten för försörjningsberedskap hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, lyfte totalförsvarsperspektivet.  


– Det är viktigt att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fungera även under kris eller krig – och mycket av näringslivet är samhällsviktig verksamhet, eller leverantörer till samhällsviktig verksamhet. Samhället är beroende av att näringslivet fungerar, konstaterade Jan-Olof Olsson.  

Sofia Hedén är nyblivet kommunalråd i Malmö med inriktning på miljöfrågor, och har hand om stadens samordnade arbete kring energin. Hon berättade att Malmö producerar ca 10 procent av den mängd el man använder, vilken gör regionen väldigt sårbar.  

– Malmö stad erbjuder företagen energirådgivning – använd den. Minskar vi inte användningen kommer vi inte klara vintern. Vi har sett att förbrukningen gått ner – men vi är rädda att en del av incitamentet att spara försvinner nu när elpriserna minskat något - vi behöver hålla i, menade Sofia Hedén.  

Jens Sörvik, enhetschef miljö och hälsa hos Region Skåne, berättade att man redan börjar se konkurser som följer på elkrisen, vilket förstås oroar. 


– Bagerier, tillverkningsföretag som arbetar med kylda varor, det är många mindre företag som har det väldigt tufft just nu, berättade Jens Sörvik.   


Skånska företag går en tuff vinter till mötes, men det finns hjälp och råd att få. Jens Sörvik berättade också att Region Skånes Företagsakut som inrättades under pandemin har återuppstått, med fokus på energi, Malmö stad erbjuder energirådgivning, MSB har råd och förslag på din hemsida hur man kan förbereda sig och energimyndigheten publicerar uppdaterad information om läget på sin hemsida. Använd de resurser som finns, var det samlade rådet från talarna.  

ElEnergiförsörjningEnergi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist