Leif Sandberg samt kartbild över Tomelilla
Foto: Thomas Leandersson

Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

NYHET Publicerad

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På en bondgård i Skåne-Tranås utanför Tomelilla träffar vi Kalle Larsson och hans son Anders. Likt många andra familjegårdar i Skåne är jordbruket i sig för litet för att få tillräcklig lönsamhet, så verksamheten har expanderat. Genom företaget Hannelunds hus & grönservice erbjuds skötsel av grönytor och rut-arbeten. Utöver Kalle och Anders Larsson jobbar tre andra i företaget. Det hela började med en upphandling.

– Jag hade egentligen två alternativ. Att sluta med lantbruket och ta anställning någonstans, eller att utveckla verksamheten. Kommunens upphandling av grönyteskötsel blev en möjlighet att få in fler intäkter från de maskiner jag redan hade, säger Kalle Larsson.

Kalle och Anders Larsson

Kalle och Anders Larsson, Hannelunds hus & grönservice.

Upphandlingen gjorde det möjligt med fortsatt expansion. Sedan dess har företag växt med flera anställda, men kommunen är än i dag en viktig och stabil kund för företaget. Kalle och Anders Larsson är tydliga med att det emellanåt har funnits brister i upphandlingarna, inte minst när det gäller uppföljning av det som har beställts. De tycker dock att det blivit bättre. Speciellt nöjda är de med att kommunen börjat med funktionsupphandling. I stället för att exempelvis kräva gräsklippning ett visst antal gånger i månaden ställs det krav på i vilket skick som gräsmattorna ska hållas.

– Det är mycket bättre och ger oss möjlighet att anpassa arbetet efter vad som behövs. Men när man upphandlar på detta sätt är det viktigt att allt överlämnas i det skick som utlovas i upphandlingen, annars blir det massor av extrajobb, säger Anders Larsson.

Hannelunds hus & grönservice är bara ett av många företag som kunnat dra nytta av att Tomelilla upphandlat en allt större del av sin verksamhet. Leif Sandberg är i dag vice ordförande i kommunstyrelsen och är en av de personer som har varit med och förändrat kommunens inställning. Resan började 2002. Tomelilla kommun hade kris i den egna ekonomin och det var höga krav på att effektivisera i de egna verksamheterna. I samma veva började man även titta på att ta hjälp av företagen på orten.

– Min inställning är att det ska vara en god affär för kommunen och en god affärsmöjlighet för företagen. Kommunen måste få en bra kvalité för det vi betalar för, samtidigt som företagen får tillräckliga volymer och säkerhet för sin verksamhet. När det lyckas vinner vi båda två, säger Leif Sandberg.

En viktig del av utvecklingen har varit att lägga ut delar av välfärdssektorn på entreprenad, såsom äldreomsorg och hemtjänst. Med hjälp av kvalitetsupphandlingar har man försökt skapa vägar att öka kvalitén i välfärden, snarare än att fokusera på att pressa priset. Att alltid ha dialoger före konkurrensutsättning, och att ha kvar en del av verksamheten i kommunal regi för att behålla beställarkompetens, är två framgångsfaktorer enligt Leif Sandberg. Tryde Friskola är en av alla välfärdsaktörer som är aktiva i Tomelilla. Som en liten friskola på landsbygden är det svårt att ha allt i egen regi. Skolskjutsar, slöjd, skolmat och språkval är några av de områden som kommunen sköter åt friskolan, mot betalning förstås.

Anette Stridh Tryde

Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

– Vi är beroende av ett gott samarbete med kommunen för att vår verksamhet ska fungera. Överlag fungerar det bra. Det är lätt att få kontakt med kommunen och de är öppna för att hitta bra lösningar, även om vi ibland har olika förutsättningar, säger Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

Många företag framhåller en god dialog som avgörande för att entreprenader ska bli lyckosamma för både kommun och företag. Ett av dessa företag är Växtkraft Rosenhagen i Skåne-Tranås. I Tomelilla kommun sköter de snöröjning och ansvarar för säsongsblommor. Företaget jobbar mot flera olika kommuner och märker vilken skillnad bemötandet kan betyda.

Joakim Svensson Växtkraft

Joakim Svensson, vd på Växtkraft i Skåne-Tranås.

– Det viktigaste är att det finns någon som man kan kontakta när man behöver och att de kan samarbeta när det uppstår problem. Sunt förnuft är också viktigt. Att de förstår vad som är rimligt och inte är för fyrkantiga, säger Joakim Svensson, en av delägarna till Växtkraft i Skåne Tranås.

Hans upplevelse av Tomelilla kommun är i grunden positiv, med ett gott bemötande från tjänstemännen.

– Jag tycker det är smidigt att jobba med Tomelilla kommun. Om det är något man behöver fråga eller om man har några problem man behöver lösa är det lätt att kontakta dem, säger Joakim Svensson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Samarbete med universitet gav nytt liv åt Diabs spill

HÅLLBARHET Diab, en global koncern med huvudkontor i Helsingborg, skapar lätta och hållbara kompositmaterial till bland annat vindkraftverk. Spillet från produktionen gick tidigare till soptippen. Studenterna Amanda Schoenfeld och Andres Vargas har istället lyckats visa hur spillet kunnat bli en vinstgivande produkt.
NYHET Publicerad:

Lund bra på att söka patent – Malmö bra på att söka varumärke

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken går att hitta stora skillnader mellan hur företag i olika delar av Skåne använder sig av immaterialrättigheter såsom patent och varumärken.
NYHET Publicerad:

Svenska företag skapar global och nationell klimatnytta

MILJÖ Svenska företag prioriterar klimatarbetet. Flyg-, skogs- och cementindustrin, dagligvaruhandeln samt sjöfarten är branscher som har färdplaner mot fossilfrihet eller klimatneutralitet, skriver Linda Flink, energi- och klimatexpert.
NYHET Publicerad:

Så får vi ett bättre upphandlingsklimat

KONKURRENS Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Skatterna som slår undan konkurrens- och innovationskraft för företagen

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

"Om vi kan hjälpa människor att integreras så här så gör vi helt rätt”

ARBETSMARKNAD Grossisten Svensk Cater med huvudkontor i Löddeköpinge anställer även om det svenska språket inte är fulländat. Något som deras vd tycker är viktigt för näringslivet, arbetsmarknaden och integrationen. ”Det är för oss en win-win” säger Lars Carlsson, vd på Svensk Cater.  
NYHET Publicerad:

Zebras sängbord Svanenmärktes med hjälp av student

SAMARBETE Möbelföretaget Zebra Collection i Arlöv kände att de ville ta ett större miljöansvar och miljöcertifiera sina produkter. Via organisationen Miljöbron anordnade de en praktikplats, som ledde fram till en Svanenmärkning av företagets möbler.
NYHET Publicerad:

Skånska Rawstraw tog hem Ready for Work Award i Frankrike

UNG FÖRETAGSAMHET Europamästerskapen i Ung Företagsamhet har gått av stapeln för trettionde året i rad, denna gången i Lille, i Frankrike. Det skånska UF-företaget Rawstraw med Anna von Groß, Daniel Lindkvist, Elise Lindow, Josephine Daly-Tempelaar och Linnea Jerlebo var Sveriges representanter på plats. De tog sig till en fjärde plats och knep priset för ManpowerGroup – Ready for Work Award. 
NYHET Publicerad:

Sänk arbetsgivaravgiften och stärk småföretagens möjlighet att anställa

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med 1 augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv. Jeanette Boman som driver Skivarps Gästgivaregård välkomnar reformen och menar att det kommer att underlätta för henne som arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Ystadföretagare: ”Vi vill satsa på svensk produktion”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING På BLS Industries i Ystad, Lönsboda och Smålandsstenar tillverkas golvbrunnar, golvrännor, diskbänkar och andra produkter för badrum och kök. För vd Rebecka Spånberg är det viktigt att behålla produktionen i Sverige, men skulle önska fler åtgärder för att komma åt kompetensbristen och förbättra infrastrukturen. ”Det måste vara lönsamt att bedriva effektiv produktion i Sverige”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Österlenföretag vill göra allsvenskans fotbollsplaner miljövänliga

HÅLLBAR TILLVÄXT Viljan att förbättra klimatet växte under en längre tid fram hos Sven-Olof Bernhoff, vd för frö- och utsädesföretaget Skånefrö i Simrishamn. I dag tar företaget själv hand om sina restprodukter, som både blir till värme och till biokol som binder koldioxid. Hans nästa stora projekt är att fotbollen i Sverige ska spelas på planer som bidrar till ett bättre klimat. "Vår vision är att alla allsvenskans matcher ska spelas på naturgräs", säger Sven-Olof Bernhoff.
NYHET Publicerad:

Hotelldirektör: ”En stad måste visa upp sig från sin bästa sida”

FÖRETAGSKLIMAT Besöksnäringen växer snabbt och sysselsätter i år runt 200 000 personer. Kenneth Hoffström är hotelldirektör på Quality Hotel i Kristianstad. Han är positiv till kommunens arbete med att marknadsföra staden, men skulle önska att de hade mer dialog med företagen om väg- och byggarbeten, och annat som påverkar deras gäster.
NYHET Publicerad:

Det måste satsas på svenska skolan!

UTBILDNING Det finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Skåne. Tre av sju rekryteringsförsök i Skåne misslyckas. För att jobbmöjligheterna ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår satsningar på svenska skolan genom bland annat nationell skolpeng och höjda krav på lärarutbildningarna.
NYHET Publicerad:

”Vi företagare vill göra rätt”

FÖRETAGSKLIMAT Hotell Mossbylund i Skurups kommun har sedan de öppnade för sjutton år sedan vuxit i rasande fart men kämpar fortfarande med oförståelse från myndigheters håll och med regler som förlorar sitt syfte. ”Rättviksmodellen borde vara en självklarhet för fler kommuner att arbeta efter”, säger Ingrid Svensson, Hotell Mossbylunds ägare.
NYHET Publicerad:

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd kemikalieskatt, som konkurrenter med lager utomlands slipper. Pierre Mayr är vd på Elon Knut Pers i Skurup, och ägare av ytterligare elva Elonbutiker i Skåne. "Jag tycker det är bra med miljöskatter, men sättet som denna har utformats är vansinnigt. Man förstör ju för den svenska handeln", säger han.
NYHET Publicerad:

Så gick Rättviks kommun till ett bättre företagsklimat

TILLSYN Genom att sätta fokus på myndighetsutövning lyckades Rättviks kommun i Dalarna på knappt tio år klättra 209 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Ömsesidig förståelse, bättre kommunikation och tydlighet är områden som diskuterades när tre skånska kommuner samtalade om hur de kan nå ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Höganäs får högst betyg av företagarna, Höör lägst

FÖRETAGSKLIMAT Det har blivit bättre att driva företag i Skåne, åtminstone om man frågar företagarna själva. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet. I årets mätning ger företagen högre sammanfattande omdöme i 14 av Skånes kommuner och lägre i 12, jämfört med förra årets mätning. Enbart tre kommuner får ett betyg under 3, som innebär att företagsklimatet upplevs som godtagbart.
NYHET Publicerad:

Mer dialog ger bättre upphandlingar

FÖRETAGSKLIMAT Lena Hedvall på Grönsakshallen Sorunda i Hässleholm efterfrågar en bättre dialog mellan företag och offentliga upphandlare. I dag är okunskapen om företagens villkor och möjligheter stor hos flertalet offentliga upphandlare vilket gör att för många och för detaljerade krav ofta ställs.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Ellen Dahl

NY MEDARBETARE Vi välkomnar Ellen Dahl som vikarierande projektledare på Svenskt Näringsliv i Skåne. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne bättre. Läs hennes presentation här.