Leif Sandberg samt kartbild över Tomelilla
Foto: Thomas Leandersson

Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

NYHET Publicerad

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På en bondgård i Skåne-Tranås utanför Tomelilla träffar vi Kalle Larsson och hans son Anders. Likt många andra familjegårdar i Skåne är jordbruket i sig för litet för att få tillräcklig lönsamhet, så verksamheten har expanderat. Genom företaget Hannelunds hus & grönservice erbjuds skötsel av grönytor och rut-arbeten. Utöver Kalle och Anders Larsson jobbar tre andra i företaget. Det hela började med en upphandling.

– Jag hade egentligen två alternativ. Att sluta med lantbruket och ta anställning någonstans, eller att utveckla verksamheten. Kommunens upphandling av grönyteskötsel blev en möjlighet att få in fler intäkter från de maskiner jag redan hade, säger Kalle Larsson.

Kalle och Anders Larsson

Kalle och Anders Larsson, Hannelunds hus & grönservice.

Upphandlingen gjorde det möjligt med fortsatt expansion. Sedan dess har företag växt med flera anställda, men kommunen är än i dag en viktig och stabil kund för företaget. Kalle och Anders Larsson är tydliga med att det emellanåt har funnits brister i upphandlingarna, inte minst när det gäller uppföljning av det som har beställts. De tycker dock att det blivit bättre. Speciellt nöjda är de med att kommunen börjat med funktionsupphandling. I stället för att exempelvis kräva gräsklippning ett visst antal gånger i månaden ställs det krav på i vilket skick som gräsmattorna ska hållas.

– Det är mycket bättre och ger oss möjlighet att anpassa arbetet efter vad som behövs. Men när man upphandlar på detta sätt är det viktigt att allt överlämnas i det skick som utlovas i upphandlingen, annars blir det massor av extrajobb, säger Anders Larsson.

Hannelunds hus & grönservice är bara ett av många företag som kunnat dra nytta av att Tomelilla upphandlat en allt större del av sin verksamhet. Leif Sandberg är i dag vice ordförande i kommunstyrelsen och är en av de personer som har varit med och förändrat kommunens inställning. Resan började 2002. Tomelilla kommun hade kris i den egna ekonomin och det var höga krav på att effektivisera i de egna verksamheterna. I samma veva började man även titta på att ta hjälp av företagen på orten.

– Min inställning är att det ska vara en god affär för kommunen och en god affärsmöjlighet för företagen. Kommunen måste få en bra kvalité för det vi betalar för, samtidigt som företagen får tillräckliga volymer och säkerhet för sin verksamhet. När det lyckas vinner vi båda två, säger Leif Sandberg.

En viktig del av utvecklingen har varit att lägga ut delar av välfärdssektorn på entreprenad, såsom äldreomsorg och hemtjänst. Med hjälp av kvalitetsupphandlingar har man försökt skapa vägar att öka kvalitén i välfärden, snarare än att fokusera på att pressa priset. Att alltid ha dialoger före konkurrensutsättning, och att ha kvar en del av verksamheten i kommunal regi för att behålla beställarkompetens, är två framgångsfaktorer enligt Leif Sandberg. Tryde Friskola är en av alla välfärdsaktörer som är aktiva i Tomelilla. Som en liten friskola på landsbygden är det svårt att ha allt i egen regi. Skolskjutsar, slöjd, skolmat och språkval är några av de områden som kommunen sköter åt friskolan, mot betalning förstås.

Anette Stridh Tryde

Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

– Vi är beroende av ett gott samarbete med kommunen för att vår verksamhet ska fungera. Överlag fungerar det bra. Det är lätt att få kontakt med kommunen och de är öppna för att hitta bra lösningar, även om vi ibland har olika förutsättningar, säger Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

Många företag framhåller en god dialog som avgörande för att entreprenader ska bli lyckosamma för både kommun och företag. Ett av dessa företag är Växtkraft Rosenhagen i Skåne-Tranås. I Tomelilla kommun sköter de snöröjning och ansvarar för säsongsblommor. Företaget jobbar mot flera olika kommuner och märker vilken skillnad bemötandet kan betyda.

Joakim Svensson Växtkraft

Joakim Svensson, vd på Växtkraft i Skåne-Tranås.

– Det viktigaste är att det finns någon som man kan kontakta när man behöver och att de kan samarbeta när det uppstår problem. Sunt förnuft är också viktigt. Att de förstår vad som är rimligt och inte är för fyrkantiga, säger Joakim Svensson, en av delägarna till Växtkraft i Skåne Tranås.

Hans upplevelse av Tomelilla kommun är i grunden positiv, med ett gott bemötande från tjänstemännen.

– Jag tycker det är smidigt att jobba med Tomelilla kommun. Om det är något man behöver fråga eller om man har några problem man behöver lösa är det lätt att kontakta dem, säger Joakim Svensson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Det måste satsas på svenska skolan!

UTBILDNING Det finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Skåne. Tre av sju rekryteringsförsök i Skåne misslyckas. För att jobbmöjligheterna ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår satsningar på svenska skolan genom bland annat nationell skolpeng och höjda krav på lärarutbildningarna.
NYHET Publicerad:

”Vi företagare vill göra rätt”

FÖRETAGSKLIMAT Hotell Mossbylund i Skurups kommun har sedan de öppnade för sjutton år sedan vuxit i rasande fart men kämpar fortfarande med oförståelse från myndigheters håll och med regler som förlorar sitt syfte. ”Rättviksmodellen borde vara en självklarhet för fler kommuner att arbeta efter”, säger Ingrid Svensson, Hotell Mossbylunds ägare.
NYHET Publicerad:

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd kemikalieskatt, som konkurrenter med lager utomlands slipper. Pierre Mayr är vd på Elon Knut Pers i Skurup, och ägare av ytterligare elva Elonbutiker i Skåne. "Jag tycker det är bra med miljöskatter, men sättet som denna har utformats är vansinnigt. Man förstör ju för den svenska handeln", säger han.
NYHET Publicerad:

Så gick Rättviks kommun till ett bättre företagsklimat

TILLSYN Genom att sätta fokus på myndighetsutövning lyckades Rättviks kommun i Dalarna på knappt tio år klättra 209 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Ömsesidig förståelse, bättre kommunikation och tydlighet är områden som diskuterades när tre skånska kommuner samtalade om hur de kan nå ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Höganäs får högst betyg av företagarna, Höör lägst

FÖRETAGSKLIMAT Det har blivit bättre att driva företag i Skåne, åtminstone om man frågar företagarna själva. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet. I årets mätning ger företagen högre sammanfattande omdöme i 14 av Skånes kommuner och lägre i 12, jämfört med förra årets mätning. Enbart tre kommuner får ett betyg under 3, som innebär att företagsklimatet upplevs som godtagbart.
NYHET Publicerad:

Mer dialog ger bättre upphandlingar

FÖRETAGSKLIMAT Lena Hedvall på Grönsakshallen Sorunda i Hässleholm efterfrågar en bättre dialog mellan företag och offentliga upphandlare. I dag är okunskapen om företagens villkor och möjligheter stor hos flertalet offentliga upphandlare vilket gör att för många och för detaljerade krav ofta ställs.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Ellen Dahl

NY MEDARBETARE Vi välkomnar Ellen Dahl som vikarierande projektledare på Svenskt Näringsliv i Skåne. Vi bad henne svara på några snabba frågor för att lära känna henne bättre. Läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

Utan företagare – ingen vård, skola, omsorg

FÖRETAGSKLIMAT Att vi har goda förutsättningar för våra företag är inte bara viktigt för jobben, utan även för välfärden. Via Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen.
NYHET Publicerad:

Malmöelever vann pris som årets företag – med sugrör av råghalm

UNG FÖRETAGSAMHET Sugrör av plast är ett stort miljöproblem. Därför ville de fem eleverna bakom företaget Rawstraw UF ta fram ett miljövänligt alternativ. Lösningen blev strån från skånsk råghalm. Vid de svenska mästerskapen i Ung företagsamhet utsågs de till Årets Företag, och ska nu vidare till Europamästerskapen. "Det ska bli jättekul och vi måste redan nu börja jobba med vår pitch på engelska", säger Josephine Daly-Tempelaar, ansvarig för Rawstraws grafiska design.
NYHET Publicerad:

Fokus på miljön gav högre lönsamhet

HÅLLBARHET Miljötänket har varit centralt sedan 20 år tillbaka för profilbyrån Felestad i Kävlinge kommun. Företaget arbetar med branding av profil- och arbetskläder, gåvor och expomaterial från kända varumärken. Företagets grundare och ägare, Ingela Engman, menar att deras fokus på klimatsmarta alternativ gjort företaget mer lönsamt.
NYHET Publicerad:

Utökat rut-avdrag kan hjälpa fler

ARBETSMARKNAD Om rut-avdraget utökas skulle fler äldre kunna få hjälp i vardagen, samtidigt som kommunens omsorg avlastas. Det menar Lars Larsson, vd på Hemrex i Ystad, som erbjuder en stor bredd av hushålls- och trädgårdstjänster i framförallt södra Skåne. ”De flesta av våra kunder är seniorer som vill kunna bo kvar hemma”, säger han.
NYHET Publicerad:

Skånska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Fyra av tio företag i Skåne planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. Bara en tiondel planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Skånska företag är något mer pessimistiska om framtiden är företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Skolelever i Bromölla lär sig om bristyrken

SAMARBETE Fem dagars prao, en lektion om arbetsmarknaden och obligatoriska studiebesök i industrin. Med dessa åtgärder vill Bromölla kommun ge sina elever mer kunskap inför gymnasievalet. Även elevernas vårdnadshavare kommer att bjudas in till möte på temat arbetslivet och bristyrken i dagens och morgondagens samhälle. "När barnen kommer hem efter praktiken är det viktigt att också föräldrarna är med på tåget och pratar med barnen om deras gymnasieval och olika yrken", säger Maria Block, näringslivsutvecklare på Bromölla kommun.
NYHET Publicerad:

Utan industrin ingen välfärd

DEBATT Vissa hävdar att industrin betyder allt mindre i vår ekonomi. Att Sverige håller på att bli ett utpräglat tjänstesamhälle. Det stämmer att industrins andel av ekonomin, som den mäts i nationalräkenskaperna, har minskat. Men det är en statistisk synvilla.
NYHET Publicerad:

Låt företagen leda vägen mot mer hållbarhet

KOMMENTAR "Det skånska näringslivet kryllar av företag som tar vara på resurser och hjälper till att ställa om samhället till att bli mer hållbart. Det är dags att vi vänder på steken och ser näringslivet som del av lösningen istället för boven för de klimatmässiga utmaningar vi står in för." Det skriver Sally Grahn, som praktiserat på Svenskt Näringsliv Skåne sedan årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen har passerat toppen

KONJUNKTUR Toppen är nådd, men fallet nedåt kommer inte bli så allvarligt som befarat. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturbarometer som presenterades i Höör och Malmö av Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv. "Det största orosmomentet är risker och utmaningar härledda från utlandet. Vi måste hålla ögonen på Brexit, Trump och valet till Europarlamentet", säger Göran Grahn.
NYHET Publicerad:

”Det är många lärarjobb som hänger på att industrin är konkurrenskraftig”

KOMMENTAR Tvärtemot vad många påstår är industrin fortsatt viktig för Skåne. Här skapar industrin 28 procent av välståndet och 82 000 jobb, enligt en ny rapport från Teknikföretagen. Bara de skatter som detta genererar skapar ytterligare 15 000 arbeten ute i de skånska kommunerna. Många lärarjobb, undersköterskor och socialsekreterare hänger på att svensk industri är konkurrenskraftig.
NYHET Publicerad:

Här är företagsamheten störst i Skåne

UNDERSÖKNING 12 procent av skåningarna driver eller leder företag, men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Störst andel företagsamma människor finns i Båstad, medan Örkelljunga är den kommun där företagsamheten ökat mest. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019.  
NYHET Publicerad:

”Det saknas ofta förståelse för hur branschen fungerar”

GÄSTKRÖNIKA Alltför ofta stöter Lena Hedvall, säljare på Grönsakshallen Sorunda i Hässleholm, på orimliga eller oförenliga krav i offentliga upphandlingar. Många av misstagen hade kunnat undvikas om det hade funnits en dialog med företagen i förväg. ”Vi behöver skapa ett större förtroende mellan kommunerna och företagen”, skriver hon i denna gästkrönika.