Leif Sandberg samt kartbild över Tomelilla
Foto: Thomas Leandersson

Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

NYHET Publicerad

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På en bondgård i Skåne-Tranås utanför Tomelilla träffar vi Kalle Larsson och hans son Anders. Likt många andra familjegårdar i Skåne är jordbruket i sig för litet för att få tillräcklig lönsamhet, så verksamheten har expanderat. Genom företaget Hannelunds hus & grönservice erbjuds skötsel av grönytor och rut-arbeten. Utöver Kalle och Anders Larsson jobbar tre andra i företaget. Det hela började med en upphandling.

– Jag hade egentligen två alternativ. Att sluta med lantbruket och ta anställning någonstans, eller att utveckla verksamheten. Kommunens upphandling av grönyteskötsel blev en möjlighet att få in fler intäkter från de maskiner jag redan hade, säger Kalle Larsson.

Kalle och Anders Larsson

Kalle och Anders Larsson, Hannelunds hus & grönservice.

Upphandlingen gjorde det möjligt med fortsatt expansion. Sedan dess har företag växt med flera anställda, men kommunen är än i dag en viktig och stabil kund för företaget. Kalle och Anders Larsson är tydliga med att det emellanåt har funnits brister i upphandlingarna, inte minst när det gäller uppföljning av det som har beställts. De tycker dock att det blivit bättre. Speciellt nöjda är de med att kommunen börjat med funktionsupphandling. I stället för att exempelvis kräva gräsklippning ett visst antal gånger i månaden ställs det krav på i vilket skick som gräsmattorna ska hållas.

– Det är mycket bättre och ger oss möjlighet att anpassa arbetet efter vad som behövs. Men när man upphandlar på detta sätt är det viktigt att allt överlämnas i det skick som utlovas i upphandlingen, annars blir det massor av extrajobb, säger Anders Larsson.

Hannelunds hus & grönservice är bara ett av många företag som kunnat dra nytta av att Tomelilla upphandlat en allt större del av sin verksamhet. Leif Sandberg är i dag vice ordförande i kommunstyrelsen och är en av de personer som har varit med och förändrat kommunens inställning. Resan började 2002. Tomelilla kommun hade kris i den egna ekonomin och det var höga krav på att effektivisera i de egna verksamheterna. I samma veva började man även titta på att ta hjälp av företagen på orten.

– Min inställning är att det ska vara en god affär för kommunen och en god affärsmöjlighet för företagen. Kommunen måste få en bra kvalité för det vi betalar för, samtidigt som företagen får tillräckliga volymer och säkerhet för sin verksamhet. När det lyckas vinner vi båda två, säger Leif Sandberg.

En viktig del av utvecklingen har varit att lägga ut delar av välfärdssektorn på entreprenad, såsom äldreomsorg och hemtjänst. Med hjälp av kvalitetsupphandlingar har man försökt skapa vägar att öka kvalitén i välfärden, snarare än att fokusera på att pressa priset. Att alltid ha dialoger före konkurrensutsättning, och att ha kvar en del av verksamheten i kommunal regi för att behålla beställarkompetens, är två framgångsfaktorer enligt Leif Sandberg. Tryde Friskola är en av alla välfärdsaktörer som är aktiva i Tomelilla. Som en liten friskola på landsbygden är det svårt att ha allt i egen regi. Skolskjutsar, slöjd, skolmat och språkval är några av de områden som kommunen sköter åt friskolan, mot betalning förstås.

Anette Stridh Tryde

Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

– Vi är beroende av ett gott samarbete med kommunen för att vår verksamhet ska fungera. Överlag fungerar det bra. Det är lätt att få kontakt med kommunen och de är öppna för att hitta bra lösningar, även om vi ibland har olika förutsättningar, säger Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

Många företag framhåller en god dialog som avgörande för att entreprenader ska bli lyckosamma för både kommun och företag. Ett av dessa företag är Växtkraft Rosenhagen i Skåne-Tranås. I Tomelilla kommun sköter de snöröjning och ansvarar för säsongsblommor. Företaget jobbar mot flera olika kommuner och märker vilken skillnad bemötandet kan betyda.

Joakim Svensson Växtkraft

Joakim Svensson, vd på Växtkraft i Skåne-Tranås.

– Det viktigaste är att det finns någon som man kan kontakta när man behöver och att de kan samarbeta när det uppstår problem. Sunt förnuft är också viktigt. Att de förstår vad som är rimligt och inte är för fyrkantiga, säger Joakim Svensson, en av delägarna till Växtkraft i Skåne Tranås.

Hans upplevelse av Tomelilla kommun är i grunden positiv, med ett gott bemötande från tjänstemännen.

– Jag tycker det är smidigt att jobba med Tomelilla kommun. Om det är något man behöver fråga eller om man har några problem man behöver lösa är det lätt att kontakta dem, säger Joakim Svensson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon. 
NYHET Publicerad:

Gymnasieelever hjälper till att lösa utmaningar på arbetsplatsen

SKOLA På Thorén Business School i Malmö vill man närma sig näringslivet genom att arbeta med casebaserad undervisning. ”Eleverna uppskattar att få göra något utöver det vanliga där de får träffa spännande personer och kanske möta nya förebilder för framtiden”, säger läraren Emma Larsson.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Johan Henriksson

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Johan Henriksson som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne. Hans uppgift är mot att minska avståndet mellan skola och näringsliv, bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Benjamin Hausel

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne välkomnar en ny studentmedarbetare – Benjamin Hausel! Vi bad honom att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre. 
NYHET Publicerad:

Skånes kommuner siktar på företagsklimat i toppklass

RANKING Den 24 september släpptes Svenskt Näringslivs årliga kommunranking över det lokala företagsklimatet. I år hamnade tre skånska kommuner på topp 10-listan över var i landet det är bäst att starta och driva företag. Vid rankingsläppet samlades representanter för kommuner tillsammans med företagare för att inspireras av framgångsexempel med temat “Med sikte mot toppen”. 
NYHET Publicerad:

Höganäs har Sveriges näst bästa företagsklimat

RANKING Höganäs har länge legat i toppskiktet i Svenskt Näringslivs ranking men 2019 blir det hittills bästa året för Höganäs lokala företagsklimat. I Svenskt Näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet blir kommunen den i Skåne med det bästa företagsklimatet samtidigt som man placerar sig på andraplaceringen i Sverige. "Näringslivsarbetet har blivit något som genomsyrar hela kommunen", säger näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron. 
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Skånes bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag hamnar fyra skånska kommuner bland landets tio bästa. Höganäs är återigen på topplistan och avancerar till en andraplats. Staffanstorp är ny på prispallen och tar hem tredjeplatsen.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Skåne

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Skåne ut i år?
NYHET Publicerad:

Nu börjar resan mot ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun

FÖRETAGSKLIMAT Hässleholms företagsklimat har gått från plats 68 år 2009 till att förra året hamna på plats 255. Nu siktar kommunen på ett förbättrat klimat för företagen i Hässleholm. Företagen och tjänstemän lyfter samarbete, vision och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

Berendsens cirkulära kärnaffär gör dem ledande i hållbarhetsarbetet

MILJÖ En av vår tids stora hållbarhetsproblem är den ökande textilkonsumtionen. Textil- och serviceföretaget Berendsen släpper för andra året i rad en hållbarhetsrapport där de beskriver hur de arbetar i en affärsmodell för cirkulär konsumtion av textilier. “Det är inte längre försvarbart att stirra sig blind på pris per plagg”, berättar Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen i Malmö.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Ruben Trossmark

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Skåne välkomnar en ny studentmedarbetare – Ruben Trossmark! Vi bad honom att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Burlövsföretagare: "Språket är för oss inte ett avgörande hinder”

INTEGRATION På FrontPac i Burlöv får de medarbetare som inte talar svenska en chans att lära sig språket på arbetet. "Språket är inget avgörande hinder, i första hand söker vi rätt personlighet och kompetens", säger vd Martin Enocson.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Emma Wåhlberg

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar Emma Wåhlberg välkommen som studentmedarbetare i Skåne med inriktning mot att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. 
NYHET Publicerad:

Medaljregn för skåningarna i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET Tävlingen i Kazan i Ryssland är nu avgjord. Totalt hade det svenska yrkeslandslaget 28 tävlande, varav fem stycken från Skåne.
NYHET Publicerad:

“Företag som tänker för snävt i rekryteringar går miste om kompetens”

ARBETSMARKNAD Privata arbetsgivare, framförallt mindre företag, är bäst på att anställa människor med funktionsnedsättningar. ”Offentliga arbetsgivare har mycket att lära av småföretagen som är mer kreativa i sitt jobbskapande”, säger funktionshinderforskaren Jessica Arvidsson. Företagaren Lars Nyström driver August No Stress Surf Café i Malmö och uppmanar arbetsgivare att tänka brett när det gäller rekrytering. 
NYHET Publicerad:

Vårdmomsen sätter käppar i hjulet för privata aktörer

SKATT Den 1 juli infördes moms på uthyrning av läkare, barnmorskor och annan legitimeras vårdpersonal. Momsen har slagit undan benen för den privata sjukvården. “Jag räknar med en kostnadsökning på 200 000 kronor för att upprätthålla samma bemanning som förra året”, säger Tina Zetterling som driver fyra barnmorskemottagningar i Skåne, Barnmorskegruppen Öresund.