Leif Sandberg samt kartbild över Tomelilla
Foto: Thomas Leandersson

Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen

Fler entreprenader – en god affär för kommunen

NYHET Publicerad

UPPHANDLING För tio år sedan skötte Tomelilla kommun det mesta i egen regi. Bara åtta kommuner i Sverige lade ut en mindre andel av sin verksamhet på entreprenad. Budgetkris och en vilja att ta tillvara på entreprenörskraften i kommun ändrade på det. I dag är Tomelilla en av de kommuner i Sverige som upphandlar störst andel av verksamheten. ”Tomelilla är en småföretagarkommun och då är det naturligt att vi frågar företagen vad de kan hjälpa till med”, säger Leif Sandberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På en bondgård i Skåne-Tranås utanför Tomelilla träffar vi Kalle Larsson och hans son Anders. Likt många andra familjegårdar i Skåne är jordbruket i sig för litet för att få tillräcklig lönsamhet, så verksamheten har expanderat. Genom företaget Hannelunds hus & grönservice erbjuds skötsel av grönytor och rut-arbeten. Utöver Kalle och Anders Larsson jobbar tre andra i företaget. Det hela började med en upphandling.

– Jag hade egentligen två alternativ. Att sluta med lantbruket och ta anställning någonstans, eller att utveckla verksamheten. Kommunens upphandling av grönyteskötsel blev en möjlighet att få in fler intäkter från de maskiner jag redan hade, säger Kalle Larsson.

Kalle och Anders Larsson

Kalle och Anders Larsson, Hannelunds hus & grönservice.

Upphandlingen gjorde det möjligt med fortsatt expansion. Sedan dess har företag växt med flera anställda, men kommunen är än i dag en viktig och stabil kund för företaget. Kalle och Anders Larsson är tydliga med att det emellanåt har funnits brister i upphandlingarna, inte minst när det gäller uppföljning av det som har beställts. De tycker dock att det blivit bättre. Speciellt nöjda är de med att kommunen börjat med funktionsupphandling. I stället för att exempelvis kräva gräsklippning ett visst antal gånger i månaden ställs det krav på i vilket skick som gräsmattorna ska hållas.

– Det är mycket bättre och ger oss möjlighet att anpassa arbetet efter vad som behövs. Men när man upphandlar på detta sätt är det viktigt att allt överlämnas i det skick som utlovas i upphandlingen, annars blir det massor av extrajobb, säger Anders Larsson.

Hannelunds hus & grönservice är bara ett av många företag som kunnat dra nytta av att Tomelilla upphandlat en allt större del av sin verksamhet. Leif Sandberg är i dag vice ordförande i kommunstyrelsen och är en av de personer som har varit med och förändrat kommunens inställning. Resan började 2002. Tomelilla kommun hade kris i den egna ekonomin och det var höga krav på att effektivisera i de egna verksamheterna. I samma veva började man även titta på att ta hjälp av företagen på orten.

– Min inställning är att det ska vara en god affär för kommunen och en god affärsmöjlighet för företagen. Kommunen måste få en bra kvalité för det vi betalar för, samtidigt som företagen får tillräckliga volymer och säkerhet för sin verksamhet. När det lyckas vinner vi båda två, säger Leif Sandberg.

En viktig del av utvecklingen har varit att lägga ut delar av välfärdssektorn på entreprenad, såsom äldreomsorg och hemtjänst. Med hjälp av kvalitetsupphandlingar har man försökt skapa vägar att öka kvalitén i välfärden, snarare än att fokusera på att pressa priset. Att alltid ha dialoger före konkurrensutsättning, och att ha kvar en del av verksamheten i kommunal regi för att behålla beställarkompetens, är två framgångsfaktorer enligt Leif Sandberg. Tryde Friskola är en av alla välfärdsaktörer som är aktiva i Tomelilla. Som en liten friskola på landsbygden är det svårt att ha allt i egen regi. Skolskjutsar, slöjd, skolmat och språkval är några av de områden som kommunen sköter åt friskolan, mot betalning förstås.

Anette Stridh Tryde

Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

– Vi är beroende av ett gott samarbete med kommunen för att vår verksamhet ska fungera. Överlag fungerar det bra. Det är lätt att få kontakt med kommunen och de är öppna för att hitta bra lösningar, även om vi ibland har olika förutsättningar, säger Anette Strid, rektor på Tryde friskola.

Många företag framhåller en god dialog som avgörande för att entreprenader ska bli lyckosamma för både kommun och företag. Ett av dessa företag är Växtkraft Rosenhagen i Skåne-Tranås. I Tomelilla kommun sköter de snöröjning och ansvarar för säsongsblommor. Företaget jobbar mot flera olika kommuner och märker vilken skillnad bemötandet kan betyda.

Joakim Svensson Växtkraft

Joakim Svensson, vd på Växtkraft i Skåne-Tranås.

– Det viktigaste är att det finns någon som man kan kontakta när man behöver och att de kan samarbeta när det uppstår problem. Sunt förnuft är också viktigt. Att de förstår vad som är rimligt och inte är för fyrkantiga, säger Joakim Svensson, en av delägarna till Växtkraft i Skåne Tranås.

Hans upplevelse av Tomelilla kommun är i grunden positiv, med ett gott bemötande från tjänstemännen.

– Jag tycker det är smidigt att jobba med Tomelilla kommun. Om det är något man behöver fråga eller om man har några problem man behöver lösa är det lätt att kontakta dem, säger Joakim Svensson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.
NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon.