NYHET22 maj 2024

God kommunikation lyfter Burlövs företagsklimat

I en ny enkät får Burlöv högst betyg i Skåne då det gäller villkoren för företag. God kommunikation med företagarna hör till det som prioriterats, berättar företrädare för kommunen.

Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne, tillsammans med Krister Persson, Sara Vestering och Anna Stening Frost från Burlövs kommun.

Burlöv är bästa skånska kommun i Svenskt Näringslivs nya enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Med sitt högsta sammanfattande omdöme någonsin – 4,4 – överträffar Burlöv nu grannkommunen Staffanstorp som får 4,3.

Samtidigt får Burlöv högst betyg i Sverige – 4,9 – då det gäller bredband och mobilnät samt vägnät, tåg och flyg. På det senare området har utbyggnaden av Södra stambanan genom Arlöv och Åkarp gett draghjälp. Men det kan noteras att Burlöv gör en ännu större framryckning då det gäller kommunens upphandling och nästan lika stor i fråga om information till företag. Dessutom har företagarna blivit mer nöjda med kommunens service och bemötande, liksom med kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande.

Sedan en längre tid jobbar kommunen målmedvetet för att förbättra det lokala företagsklimatet, berättar kommunstyrelsens ordförande i Burlöv, Sara Vestering. Stort fokus läggs på att skapa god dialog mellan kommunen och företagen. Årligen görs till exempel uppemot femtio företagsbesök.

– Det är viktigt att lyssna in vad företagen tycker och tänker och hur deras vardag och villkor är, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare i Burlövs kommun.

Krister Persson, som också är näringslivssamordnare i Burlöv, instämmer och menar att god dialog även påverkar företagarnas utgångspunkter och förväntningar i kontakterna med kommunen.

– Vi gör väldigt mycket bra och om vi bara kan berätta det på ett sätt som företagen förstår, så får de en verklighetsbild som är mer lik vår egen.

Även siffrorna i enkäten vittnar om en välutvecklad kommunikation mellan kommunen och företagen. Andelen kontakter med Burlövs kommun som gäller förbättring av företagsklimatet ligger till exempel klart högre än rikssnittet. Och endast 8 procent av företagen i Burlöv uppger att de känt tvekan inför att lämna klagomål till kommunen, vilket kan jämföras med 18 procent i landet som helhet.

I sammanhanget kan det kanske vara en fördel att vara en lite mindre kommun, tror Anna Stening Frost.

– I Burlöv kan vi vara nära och lyssna och samarbeta. Och ju mer företagen förstår möjligheten att samverka med kommunen, desto lättare blir det att få en riktigt god kommunikation.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avTobias Lindberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist