NYHET22 november 2023

Hälften av Skånes företagare utsatta för brott senaste året

Brottsligheten är ett allt större problem för näringslivet. 49 procent av företagen i Skåne utsattes för brott under de senaste tolv månaderna.

”Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar. Många känner inte att det är lönt att anmäla längre”, säger Johan Dalén.

– Skånes företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden. Om företagen tvingas lägga orimliga summor på att hantera brottslighet i stället för att investera i verksamheten och anställa fler är vi alla förlorare, säger Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Många av företagen rapporterar samtidigt att delar av deras verksamhet kan behöva läggas ner till följd av brottsligheten. I Skåne uppger 7 procent av företagarna att de övervägt en sådan åtgärd, medan 9 procent svarar att de avstått från investeringar av oro eller utsatthet för brott.

Skånes företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden. 

– Skulle sju procent av företagen i Skåne lägga ner handlar det om tiotusentals jobb som försvinner. Att många företag därutöver inte vågar investera gör att brottsligheten är ett tillväxthinder för Skåne, säger Johan Dalén.

En stor del av företagen uppvisar dessutom en uppgivenhet kring möjligheterna att beivra brott. 60 procent av företagen anmäler inte alla de brott som de har utsatts för.

– Att en majoritet av företagen inte anmäler alla brott är ett underkännande av hur polis- och rättsväsendet fungerar. Många känner inte att det är lönt att anmäla längre, säger Johan Dalén.

Regering och brottsförebyggande myndigheter bär det huvudsakliga ansvaret för att stävja brottsligheten mot företag. Fler poliser och ökade resurser till brottsutredningar är viktiga första steg. Samtidigt har Skånes kommuner en central roll för att komma till rätta med problemen. I Skåne uppger 47 procent av företagen att minskad brottslighet är en högt prioriterad fråga för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt. I rapporten presenteras en rad förslag på kommunala åtgärder.

– Skånes kommuner måste intensifiera arbetet för att stävja brottsligheten mot företagen. Exempelvis är det viktigt att inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner, säger Johan Dalén.

Kommunernas ansvar för att bekämpa brottsligheten mot företag enligt Svenskt Näringsliv: 

  • Genomför undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Inrätta ett brottsförebyggande råd lokalt och bjud in näringslivet att delta.
  • Ingå skriftliga överenskommelser med näringslivet om samverkan för att öka tryggheten i kommunen.
  • Inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet
Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist