NYHET21 december 2021

Låt 2022 bli handlingens år inom näringspolitiken

I jul- och nyårstider är det vanligt att man både ser tillbaka på året som gått och tittar framåt för att se vad som kan göras under det kommande året. Precis som 2020 blev 2021 ett ovanligt år, kantat av såväl fortsatt pandemi som återkommande regeringskriser. Samtidigt har vår uppgift att opinionsbilda för företagens villkor oförtrutet fortsatt. 

Medarbetare på Svenskt Näringsliv regionkontor Skåne: Carina Centrén, Carola Netterlid, Erik Hultgren, Johan Dalén, Sophie Ståhle och Kristina Björkander.

Vi som jobbar på Skånekontoret kan i år känna oss extra stolta över att vårt arbete med det lokala företagsklimatet får effekt. I mer än 20 år har vi mätt hur nöjda företagarna är med villkoren och förutsättningarna i sin kommun. 2021 uppmätte vi den högsta nöjdheten någonsin, både i Skåne och Sverige. Fler och fler av våra kommuner jobbar systematiskt med att förbättra företagens villkor och den egna servicen gentemot näringslivet. Den årliga ranking vi gör av företagsklimatet är en blåslampa som får kommunerna att agera. 

På nationell nivå gläder vi oss samtidigt åt att även LO nu sagt ja till LAS-överenskommelsen, som både kommer ge flexiblare anställningsregler och ett modernt omställningsstöd. Nu har ett stort steg tagits för att reformera denna stelbenta lagstiftning som skapades för nära ett halvt sekel sedan och som bara är en av det regelkrångel som företagare lyfter fram och vill se förändringar inom. 

Ett annat regelkrångel som vi driver på förändringar inom är långa och oförutsägbara tillståndsprocesser och ett problem som under året belysts inte minst i krisen runt Cementa. Ytterligare frågor på vår och företagens agenda som nu också seglat högt upp på både den politiska och mediala dagordningen är planerbar elförsörjning samt brottslighet och otrygghet. Två faktorer som påverka näringslivet negativt och ger negativa effekter på hela samhällsutvecklingen. 

Till det kan läggas att klimatfrågan fortsatt är ett hett ämne, där näringslivets roll tyvärr sällan diskuteras. Omställningen kommer att ledas av företagen, men i dag hämmas de bland annat av just regelkrångel och oro kring planerbar elförsörjning. 

Mer än 200 000 skåningar lever i dag i utanförskap. Trots det så diskuteras varken arbetslösheten eller ekonomin särskilt mycket i debatten. Men får vi inte bukt med utanförskapskrisen lär vi heller inte kunna lösa våra andra kriser. Och där är företagen av avgörande vikt, det är där som jobb skapas och nya resurser kommer till. 

När vi nu går in i 2022 kommer det bli än viktigare att sätta fokus på näringslivets utmaningar. Ett valår har alltid extra stor betydelse. De som kommer till makten kommer kunna bestämma både över de lagar som företagen måste följa och de skatter som de måste betala. Nu mer än någonsin kommer det vara avgörande att nästa regering också har örat mot marken i näringslivet. Ett företag som vill ha kvar sina kunder gör rätt i att lyssna på både önskemål och klagomål, annars kanske de går någon annanstans. På samma sätt måste en regering vara lyhörd för vilka behov som finns ute i företagen, så att de vågar växa och utveckla sina verksamheter och anställa fler. 

För det som Sverige just nu behöver mest av allt är visioner, handlingskraft och ett brett samförstånd om att ett starkt näringsliv och livskraftiga företag är lösningen på vårt största problem – utanförskapet. Företag som får förutsättningar att gå bra genererar inte bara de medel som är en förutsättning för vår välfärd – när de växer och nyanställer, hjälper de människor att kunna gå från beroende till självförsörjning. 

Under 2022 kom vi på Svenskt Näringsliv fortsätta vårt arbete med att ständigt föra upp näringslivets frågor högt på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag och kanske är det så att det aldrig har varit så viktigt som nu.

God jul och gott nytt år, önskar vi på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Carina, Carola, Erik, Johan, Kristina och Sophie 

Svenskt NäringslivSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist