Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 november 2019

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.

– Vi har lett denna utveckling i flera år och har erfarenhet och lärdomar från nästan en miljon patientbesök. Nu lägger regionerna stora summor skattepengar på att försöka kopiera vår tjänst istället för att se hur vi kan samarbeta för att bygga ett gemensamt ekosystem för framtidens sjukvård. Är det en bra prioritering av våra gemensamma resurser i ett läge då många delar av vården är underfinansierade, undrar Jonas Vig.

När vi träffar Jonas Vig på Min Doktors huvudkontor på Norra Vallgatan tvärs över centralstationen i Malmö är planeringen inför öppnandet av de nya klinikerna i full gång. Två kliniker har redan öppnats – en i Helsingborg och en i Toftanäs – och två till ska öppnas inom kort bara i Skåne. Den stora invigningen sker på köpcentret Emporia i slutet av november.

– Vår ambition är att avlasta och komplettera den traditionella vården. Vi ökar tillgängligheten och gör vården mer effektiv, både genom digitala kontakter med till exempel läkare och psykologer och genom våra nya sjuksköterskemottagningar där patienter kan göra drop-in-besök för vaccinationer och vardagliga hälsobesvär, säger Jonas Vig.

På längre sikt vill Min Doktor tillsammans med sin största ägare Apotek Hjärtat, som i sin tur ägs av ICA Gruppen, ta ett större helhetsansvar för svenskarnas folkhälsa. Genom att arbeta mer preventivt vill man exempelvis kunna förebygga livsstilssjukdomar, något som Jonas Vig menar är mer resurseffektivt för sjukvårdssystemet.

Men vägen dit är långt ifrån spikrak. Förutom att flera regioner nu föredrar att utveckla egna separata lösningar framför att samarbeta finns ytterligare orosmoment: ökad detaljstyrning och förhastad reglering.

– Nyligen presenterades en statlig utredning som föreslår att digitala vårdgivare endast ska få erbjuda vård i regioner där de äger, eller har avtal med, en fysisk vårdcentral. Om detta ogenomtänkta förslag blir verklighet skulle tillgången på digital vård bero på var i landet du är bosatt. Det är allt annat än jämlikt och innebär en återgång till en sjukvård med begränsad valfrihet, säger Jonas Vig bekymrat.

Utredningen togs emot av socialminister Lena Hallengren tidigare i oktober och har fått kritik från både politiker och sjukvårdsaktörer. Invändningarna har bland annat handlat om att utredarens förslag skulle leda till att de digitala aktörerna tvingas anpassa sig till det traditionella vårdsystem som man menar har skapat problemen (exempelvis långa vårdköer) som man vill lösa.

– Att tvinga oss in i en förlegad struktur och därigenom befästa den ytterligare är helt fel väg att gå. Offentliga aktörer borde lägga kraft och resurser på de förbisedda delar av vården där privata aktörer har svårt att bidra och låta oss fortsätta leda den utveckling där vi redan ligger i framkant, säger Jonas Vig.

Tanken om att alla aktörer ska tvingas erbjuda all slags vård överallt riskerar leda till att vården blir onödigt dyr och ojämlik, menar Jonas Vig och förklarar att det vore bättre att istället skapa förutsättningar för en sömlös samverkan mellan olika specialiserade aktörer.

Hur det blir med den saken återstår att se. I december offentliggör regeringen en ny primärvårdsreform under parollen ”Inriktning för en nära och tillgänglig vård” som kan komma att rita om spelplanen för privata vårdgivare. Men Jonas Vig är trots allt optimistisk:

– Allt fler som tidigare varit skeptiska inser att vi företagare som använder digitaliseringens möjligheter för att utveckla hälso- och sjukvården gör stor nytta. Vi tror och hoppas att våra folkvalda ser att vi alla har mer att vinna, inte minst skattebetalarna, genom samarbete – något annat vore nästintill tjänstefel.

Läs mer

Mer om Min Doktor och deras satsning på vårdmottagningar kan du läsa HÄR.

Konkurrens
Skriven avErik Torstensson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist