Jonas Vig

Jonas Vig, vd Min Doktor.

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

NYHET Publicerad

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.

– Vi har lett denna utveckling i flera år och har erfarenhet och lärdomar från nästan en miljon patientbesök. Nu lägger regionerna stora summor skattepengar på att försöka kopiera vår tjänst istället för att se hur vi kan samarbeta för att bygga ett gemensamt ekosystem för framtidens sjukvård. Är det en bra prioritering av våra gemensamma resurser i ett läge då många delar av vården är underfinansierade, undrar Jonas Vig.

När vi träffar Jonas Vig på Min Doktors huvudkontor på Norra Vallgatan tvärs över centralstationen i Malmö är planeringen inför öppnandet av de nya klinikerna i full gång. Två kliniker har redan öppnats – en i Helsingborg och en i Toftanäs – och två till ska öppnas inom kort bara i Skåne. Den stora invigningen sker på köpcentret Emporia i slutet av november.

Jonas Vig 2

 – Vår ambition är att avlasta och komplettera den traditionella vården. Vi ökar tillgängligheten och gör vården mer effektiv, både genom digitala kontakter med till exempel läkare och psykologer och genom våra nya sjuksköterskemottagningar där patienter kan göra drop-in-besök för vaccinationer och vardagliga hälsobesvär, säger Jonas Vig.

På längre sikt vill Min Doktor tillsammans med sin största ägare Apotek Hjärtat, som i sin tur ägs av ICA Gruppen, ta ett större helhetsansvar för svenskarnas folkhälsa. Genom att arbeta mer preventivt vill man exempelvis kunna förebygga livsstilssjukdomar, något som Jonas Vig menar är mer resurseffektivt för sjukvårdssystemet.

Men vägen dit är långt ifrån spikrak. Förutom att flera regioner nu föredrar att utveckla egna separata lösningar framför att samarbeta finns ytterligare orosmoment: ökad detaljstyrning och förhastad reglering.

– Nyligen presenterades en statlig utredning som föreslår att digitala vårdgivare endast ska få erbjuda vård i regioner där de äger, eller har avtal med, en fysisk vårdcentral. Om detta ogenomtänkta förslag blir verklighet skulle tillgången på digital vård bero på var i landet du är bosatt. Det är allt annat än jämlikt och innebär en återgång till en sjukvård med begränsad valfrihet, säger Jonas Vig bekymrat.

Utredningen togs emot av socialminister Lena Hallengren tidigare i oktober och har fått kritik från både politiker och sjukvårdsaktörer. Invändningarna har bland annat handlat om att utredarens förslag skulle leda till att de digitala aktörerna tvingas anpassa sig till det traditionella vårdsystem som man menar har skapat problemen (exempelvis långa vårdköer) som man vill lösa.

– Att tvinga oss in i en förlegad struktur och därigenom befästa den ytterligare är helt fel väg att gå. Offentliga aktörer borde lägga kraft och resurser på de förbisedda delar av vården där privata aktörer har svårt att bidra och låta oss fortsätta leda den utveckling där vi redan ligger i framkant, säger Jonas Vig.

Tanken om att alla aktörer ska tvingas erbjuda all slags vård överallt riskerar leda till att vården blir onödigt dyr och ojämlik, menar Jonas Vig och förklarar att det vore bättre att istället skapa förutsättningar för en sömlös samverkan mellan olika specialiserade aktörer.

Hur det blir med den saken återstår att se. I december offentliggör regeringen en ny primärvårdsreform under parollen ”Inriktning för en nära och tillgänglig vård” som kan komma att rita om spelplanen för privata vårdgivare. Men Jonas Vig är trots allt optimistisk:

– Allt fler som tidigare varit skeptiska inser att vi företagare som använder digitaliseringens möjligheter för att utveckla hälso- och sjukvården gör stor nytta. Vi tror och hoppas att våra folkvalda ser att vi alla har mer att vinna, inte minst skattebetalarna, genom samarbete – något annat vore nästintill tjänstefel. 

Läs mer

Mer om Min Doktor och deras satsning på vårdmottagningar kan du läsa HÄR.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon. 
NYHET Publicerad:

Gymnasieelever hjälper till att lösa utmaningar på arbetsplatsen

SKOLA På Thorén Business School i Malmö vill man närma sig näringslivet genom att arbeta med casebaserad undervisning. ”Eleverna uppskattar att få göra något utöver det vanliga där de får träffa spännande personer och kanske möta nya förebilder för framtiden”, säger läraren Emma Larsson.