NYHET22 februari 2019

Mycket skatt, till vilken miljönytta?

Överenskommelsen mellan C, L, S och MP innehåller många förslag som kommer att påverka företagen. Vi på Svenskt Näringsliv kommer att bevaka de löften som ställts ut, och bidra med kunskap om hur näringslivet påverkas av de olika förslagen. På skatteområdet väntas flera förändringar. Vi ser positivt på en hel del, men oroas samtidigt av att regeringen vill ta in femton miljarder i nya miljöskatter. Risken är att det blir mycket skatt till liten miljönytta.

Missförstå oss rätt. Det är viktigt att regeringen för en politik som underlättar omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skatter kan vara en del av lösningen, genom att de beskattar miljöfarligt beteende och därmed gör det mer lönsamt att vara klimatvänlig. EU:s system med utsläppsrätter är ett bra exempel på ett sådant system.

Tyvärr har vi på senare år sett hur allt fler nya skatter kallas för miljöskatter, trots att effekten på miljön är oklar eller ytterst minimal. Under förra året släppte vi rapporten ”Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet ”, som går igenom flera av dessa nya skatter. Det handlar exempelvis om flygskatten, som enligt regeringens egen utredning inte leder till minskade utsläpp i någon större omfattning. Trots det infördes skatten. Varken klimatet eller näringslivet har råd med dyra symbolåtgärder.

En annan skatt som pekas ut i rapporten är kemikalieskatten, som trots namnet inte beskattar kemikalier utan vitvaror och elektronik, oavsett hur mycket kemikalier de innehåller. Varor som köps direkt från andra länder slipper dessutom denna skatt. Nu diskuteras det att utvidga denna skatt till att gälla även kläder och skor. Ni kan ju själva gissa vad det skulle innebära för handeln, som redan kämpar mot utländska e-handelsföretag som tar allt större marknadsandelar.

Vi är självklart oroade för att nya miljöskatter följer samma mönster, och blir till en börda för företagen, utan att hjälpa till i omställningen. I många fall kan det vara bättre att främja teknisk utveckling än att använda sig av skatter.

På andra skatteområden ser vi positivare på överenskommelsen. Värnskatten ska slopas, vilket gör det mer lönsamt att utbilda sig till olika bristyrken. Personaloptioner ska underlättas, generationsskiften förenklas och rut-avdraget ska utvidgas till att gälla fler branschen. 3:12-reglerna ska också ses över, vilket förhoppningsvis leder till bättre regler för delägare med mindre andelar. Samtidigt skapar det också risker för skärpningar av reglerna.

Det finns samtidigt mycket annat som inte ingår i överenskommelsen som vi på Svenskt Näringsliv gärna hade sett att man tittade närmare på. Kapitalskatterna är viktiga för att behålla företag och ägande i Sverige. Momssystemet är väldigt komplext. Detta berörs inte alls.

SkatterMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist