NYHET20 september 2023

Nytt rekord för Östra Göinge

Kommunen ger företagen ett gott bemötande och prioriterar näringslivet högt. Östra Göinge når i år sin bästa placering någonsin i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

En stor del av den myndighetsutövning som företagen möter utförs av kommunen, i form av tillstånd som ska ges eller tillsyn som ska ske. Här gäller det att vara effektiv, tillgänglig och ge ett gott bemötande, menar Patric Åberg.Foto: Precious People

Av Sveriges 290 kommuner bedöms Östra Göinge ha det 44:e bästa företagsklimatet i landet. Det är en stor förbättring sedan 2014, då kommunen låg på plats 209. Enligt kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg kan en stor del av framgången förklaras av att kommunen stakat ut en tydlig riktning, där företagen ska ses som en tillgång.

– Mycket handlar om att skapa en positiv attityd till företagande och vi brukar prata om ”Göingeandan” där alla hjälps åt att stötta varandra. Jag är själv ute på företagsbesök varje vecka för att lyssna in de behov som finns och även förmedla vad kommunen arbetar med. Här har vi en fördel av att vara en lite mindre kommun eftersom direktkontakterna med företagen blir lättare att etablera, säger Patric Åberg.

Men att skapa en god attityd är inte tillräckligt menar han, utan det krävs också specifika åtgärder. En stor del av den myndighetsutövning som företagen möter utförs av kommunen, i form av tillstånd som ska ges eller tillsyn som ska ske. Här gäller det att vara effektiv, tillgänglig och ge ett gott bemötande, menar Patric Åberg.

– Vi har lagt stort fokus på detta och det är en del av en medveten och formellt antagen strategi i kommunen. På så sätt har vi skapat en gemensam utgångspunkt som vi jobbar åt samma håll utifrån, säger han.

En stor del av Svenskt Näringslivs ranking bygger på en enkätundersökning som skickats ut till över 60 000 företagare runt om i landet. Företagens sammanfattande omdöme för Östra Göinge ligger för första gången över 4.0, gränsen för ett bra företagsklimat. Det är en liten del av landets kommuner som lyckas nå denna gräns. Samtidigt finns det flera utmaningar som kommunen måste jobba med.

– Kompetensförsörjningen är en utmaning som vi måste jobba aktivt med i kommunen. Det är en förutsättning för att vi ska locka mer investeringar. Att få fler att våga satsa i Östra Göinge är ett kvitto på hur bra vi lyckas. Jag ser årets mätning som ett väldigt uppmuntrande bevis på att vi är på rätt väg, säger Patric Åberg.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist