Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Osbys företagsklimat får högre betyg – igen 

För tredje året i rad ger företagarna i Osby ett högre sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. ”Det känns som att vi har nära till varandra i Osby och vi utnyttjar det bra”, säger Liselotte Olsson, vd på Bokhandeln i Osby. 

”Har vi inte ett blomstrande näringsliv som genererar vinst får vi inte några pengar att fördela till välfärden” säger Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Osby (mitten i bild). Till vänster Jimmy Ekborg, näringslivutvecklare och till höger Liselotte Olsson, vd på Bokhandeln i Osby.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företagare runt om i landet får betygsätta företagsklimatet i sin kommun på ett flertal områden. Under tio års tid, från 2008 till 2018, sjönk det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Osby kommun kraftigt. På en skala från 1 till 6, där 3 markerar att situationen är godtagbar, fick Osby som lägst betyget 2,7. I år är betyget 3,6.

– Har vi inte ett blomstrande näringsliv som genererar vinst får vi inte några pengar att fördela till välfärden. För oss har det varit högsta prioritet att förbättra företagsklimatet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson. 

Enligt Niklas Larsson fanns det 2018 ett särskilt missnöje med kommunens upphandlingar. De krav som ställdes stängde i praktiken ute alla små, lokala företag från att delta. Sedan dess har man jobbat målmedvetet med att förändra upphandlingarna, så att de lokala företagen ska ha samma möjlighet att lägga anbud som stora nationella bolag. Att tillhandahålla byggklar mark och förbättra service och bemötande har varit andra prioriterade frågor. Men det handlar inte bara om de beslut som fattats, utan också om en attitydförändring. Näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg menar att tillgänglighet och dialog har varit avgörande. 

– Det gäller att alltid ha en hand och ett öra mot företagen och vara tillgänglig. När företagen vill träffas kan jag träffas. Förutom att vara ute och träffa många företagare sitter jag även adjungerad i olika företagarföreningar. Jag upplever att vi har en bra dialog med näringslivet, som både kan vara lättsam och trevlig, säger Jimmy Ekborg. 

Liselotte Olsson på Bokhandeln i Osby håller med. Under de tre år som hon har drivit bokhandeln upplever hon att samarbetet med kommunen fungerat bra. Hon framhåller hur viktig näringslivsutvecklaren har varit som spindeln i nätet mellan kommun och företagare, men också närheten till beslutsfattarna. 

– Det kommer in många personer i butiken. Om det passar sig kan man reda ut frågor på plats när de ändå är här. Annars är det aldrig långt om man undrar något, säger Liselotte Olsson. 

För en kommun som ständigt vill vara ute och lyssna in näringslivet har pandemin skapat nya utmaningar. Det har blivit färre spontana möten och färre inbokade besök hos företagen i kommunen. I så stor utsträckning som möjligt har man försökt ställa om för att hålla dialogen levande. 

– Det har varit en utmaning men vi har löst det på olika sätt. För de möten som vi har känt varit nödvändiga att ta fysiskt har vi setts utomhus och andra har vi kunnat hålla digitalt. Det handlar om inställning, säger Jimmy Ekborg. 

Läs mer

www.foretagsklimat.se/osby kan du läsa mer om Osby kommuns utveckling i vår undersökning.

Lokalt FöretagsklimatOsby
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist