NYHET13 juni 2024

Samarbete över kommungränser ska mildra markbristen

Det är svårt att hitta ny etablerbar mark i Skåne, inte minst i de västra delarna av länet. Ett unikt samarbete mellan elva nordvästskånska kommuner ska förhoppningsvis mildra problemet genom att gemensamt marknadsföra alla kommunernas mark.

”Hela samarbetet bygger på frivillighet och att vi har politiker som vågar se bredare än bara till de egna kommungränserna”, säger Christian Larsson, affärsutvecklare på Helsingborgs stad.

Christian Larsson är affärsutvecklare på Helsingborgs stad och projektledare för samarbetet sedan februari förra året. Tillsammans med marknadsplatsen Objektvision har de elva kommunerna skapat en gemensam sökfunktion för alla kommunernas mark, där både privat och kommunalt bestånd ingår.

– Tanken är att vi ska kunna erbjuda hela beståndet av mark som finns i området. Får vi i Helsingborg in en förfrågan som vi inte kan tillgodose inom det beståndet vi har så kan vi hjälpa företaget vidare till en annan kommun där förutsättningarna finns, säger Christian Larsson.

De elva kommunerna i projektet samarbetar inom samverkansgruppen Familjen Helsingborg, där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i samtliga kommuner sitter i styrelsen. Idén att samarbeta om etableringarna kom från en enig styrelse. Tanken bakom var att nyttja den fulla potentialen i området. Hittills har de flesta förfrågningar som kommit in kunnat lösas inom den kommun som företaget vänt sig till. Enligt Christian Larsson beror det i huvudsak på att de flesta företag från början har en genomtänkt idé till varför de hör av sig till en viss kommun och vill etablera sig just där.

– Även om vi hittills inte har någon stor etablering som bytt kommun upplever jag att företagen har uppskattat samarbetet. De ser att vi är transparenta med vilka möjligheter som finns och arbetar framåtriktad för att hjälpa dem, säger Christian Larsson.

Enligt Christian Larsson möjliggör även samarbetet för att man på ett effektivare sätt kan hushålla med den mark som finns. I vilken utsträckning jordbruksmark ska få exploateras för nya industrietableringar är en omstridd fråga, och något som sätter gränser för var företag kan etablera sig. Men genom att samarbeta kan man lättare hitta alternativ som inte tar ny mark i anspråk.

– Många av de mest attraktiva lägena för att etablera sig är åkermark, som vi måste vara försiktiga med att exploatera, säger Christian Larsson.

Finns det då några nackdelar med projektet? När vi frågar Christian Larsson har han svårt att komma på några problem som uppstått.

– Hela samarbetet bygger på frivillighet och att vi har politiker som vågar se bredare än bara till de egna kommungränserna, säger han.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist