NYHET29 september 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill anställa, men kommer de att lyckas? 

De skånska företagen blir allt mer optimistiska kring sina anställningsplaner. Men brist på rätt kompetens är ett stort hinder, trots att var sjätte skåning lever i utanförskap. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel i september. 

79 procent av företagen i Företagarpanelen i Skåne uppger att de har svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Bristen gäller såväl för personer med olika typer av högskolekompetens som för olika hantverks- och serviceyrken.  Foto: Mostphotos

Varje kvartal mäter Svenskt Näringsliv hur de skånska företagen har utvecklats under det senaste halvåret, och vilka förväntningar de har på de kommande 6 månaderna. Så här har de skånska företagen svarat: 

Företagen fortsätter att bli allt mer optimistiska i sina förväntningar på framtiden, och vår konjunktur pekar nu tydligt uppåt. Lättade restriktioner, både i Sverige och omvärlden, gör att tillväxten tar fart. De näringar som drabbats hårdast av pandemin har varit personalintensiva, och erbjudit värdefulla instegsjobb för folk som är nya på arbetsmarknaden. Att framtidstron vänder i dessa företag är särskilt värdefullt för att öka antalet riktiga arbeten. 

Samtidigt varnar många företag för att de har svårt att hitta den kompetens som behövs. I undersökningen uppger 79 procent av företagen i Skåne att de har svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Bristen gäller såväl för personer med olika typer av högskolekompetens som för olika hantverks- och serviceyrken.  

Samtidigt är Skåne på väg in i en utanförskapskris. Var sjätte vuxen skåning, 127 000 personer, är bidragsförsörjda. Skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes födda och utrikes har dessutom ökat markant under pandemin. Erfarenheterna från tidigare kriser är att det utanförskap som uppstår riskerar att permanentas om ingenting görs. Att få de som befinner sig i utanförskap att tillskansa sig de kompetenser som efterfrågas är en nyckel för att Sverige ska få en positiv utveckling framöver.  

Globalt är handeln och industriproduktionen tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin. Samtidigt har företagens förväntningar på framtiden sänkts något. En stor del av anledningen stavas brist. Det råder brist på halvledare och många andra råvaror och insatsvaror som industrin behöver, samtidigt som det också råder brist på lediga containrar och fraktkapacitet. Sammantaget skapar det problem i många branscher, från handel till industri. Trots att efterfrågan ligger på en hög nivå kan många företag inte öka sin produktion eller försäljning, i värsta fall måste de tvärtom minska.  

Givet det osäkra läget i omvärlden vad gäller tillgång på olika komponenter och råvaror är också planerna på investeringarna på en ljummen nivå. Trots högt tryck i ekonomin ligger såväl utfall som förväntningar på en historiskt genomsnittlig nivå. 

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens lägger också sordin på investeringsplanerna. 79 procent av företagen i Skåne säger att deras tillväxt begränsas av att det är svårt att hitta erfaren personal, 45 procent hindras av att de inte kan hitta nyutbildad personal med rätt kompetens. 

Avslutande ord

Vi har under det senaste ett och ett halvt åren vant oss vid att konjunkturläget och förväntningarna styrts av pandemins utveckling. Nu kan vi skönja en normalisering där andra faktorer åter spelar en större roll. Det finns stora möjligheter för de svenska företagen när hushåll runt om i världen börjar konsumera på en normal nivå igen, samtidigt som bristsituationer gör det svårt att möta efterfrågan. Från politiskt håll är det särskilt viktigt att minska utanförskapet, för att förhindra att de människor som förlorade jobbet under pandemin fastnar i ett mer permanent utanförskap.  

Företagarpanelen

Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

Läs mer om och gå med i Företagarpanelen här.

FöretagarpanelenKonjunkturUtanförskapSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist