Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 maj 2020

Stöden måste nå ut!

Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevanad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.

Foto: Ernst Henry Photography

I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel fick vi ett kvitto på hur omfattande krisen är. En fjärdedel av alla företag som svarade på enkäten angav att de planerar att ansöka om regeringens nya omställningsstöd. För att få stödet krävs att omsättningen sjunkit med minst 30 procent under mars och april. Först den 1 juni går det att ansöka om pengarna och regelverket är ännu oklart på flera punkter. Den osäkerheten skapar ytterligare problem bland företagarna.

Dessutom slutade inte krisen i april. I de branscher som drabbats hårdast har kunder och intäkter fortfarande inte kommit tillbaka. För många väntar en dyster framtid om stödet inte förlängs. 7 av 10 uppger att de kommer få problem med likviditet. 5 av 10 ser risk för konkurs eller insolvens. Att stödet måste förlängas är helt uppenbart.

Vi befinner oss i ett unikt krisläge. Regeringen har i detta skede genomfört många bra stödåtgärder. Inte minst har möjligheten till korttidspermitteringar lättat bördan för många företag och lett till lägre arbetslöshet. Tyvärr har förutsättningarna för stödet plötsligt ändrats vid flera tillfällen, vilket skapar kostnader och onödig oro.

Nyligen vände exempelvis Tillväxtverket och meddelade att korttidsstöd inte kommer att betalas ut för semesterdagar. Nya begränsningar har också införts för de företag som betalat ut utdelning. Stödens syfte är att skapa trygghet och en möjlighet för företagen att planera för framtiden. Det blir omöjligt när förutsättningarna ändras under resans gång och utlovade stöd fryser inne eller måste betalas tillbaka.

Nu måste allt fokus läggas på att de åtgärder som beslutats verkligen når ut till företagen, och att de förlängs eller behålls så länge som krisen kräver.

coronakrisen
Skriven avCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist