NYHET17 december 2020

Stor osäkerhet när britterna lämnar EU:s inre marknad 

Oavsett om det tecknas ett avtal eller inte kommer handeln med Storbritannien att bli krångligare efter årsskiftet. Men de stora förändringarna kan komma på sikt.

Bara i Skåne bedriver runt 2 000 företag handel med Storbritannien.

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien formellt EU, men för företagen har det hittills fungerat som tidigare. Det kommer att ändras vid årsskiftet, när övergångsavtalet mellan EU och Storbritannien löper ut. Förhandlingarna pågår för fullt med att teckna ett handelsavtal, men oavsett om det lyckas eller inte så är de stora dragen redan klara.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Storbritannien bestämde sig redan från början att man inte ville ha en nära relation med EU, likt den som Norge eller Schweiz har. Även med ett avtal kommer handeln efter årsskiftet att omgärdas av nya regler och processer, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv.

Storbritannien är Sveriges 6:e viktigaste exportland för varor och näst viktigaste för tjänster. Mer än 100 000 svenska arbeten är på något sätt beroende av handeln med landet. Bara i Skåne bedriver runt 2 000 företag handel med Storbritannien. Tillsammans exporterar de för mer än 6 miljarder.

Från årsskiftet blir Storbritannien ett så kallat tredje land utanför EU. Då kommer företagen behöva deklarera och anmäla all import och export. Utan avtal finns också risk för tullavgifter. Kenneth Persson, sakkunnig på Tullverket, rekommenderar att företagen börjar göra kalkyler på hur stora kostnaderna kan komma att bli. Beroende på vad man säljer kan man också behöva anpassa sig till särskilda riktlinjer.

– Det finns speciella regler för vissa produkter, som exempelvis livsmedel och kemikalier. För att veta vad som krävs för de produkter man handlar med måste man vända sig till ansvarig myndighet, säger Kenneth Persson, sakkunnig Tullverket.

Utträdet skapar en hel del osäkerhet. En del av det går att lösa med ett handelsavtal, men inte allt.
Anders Rehnberg
näringspolitisk rådgivare i EU-frågor, Svenskt Näringsliv Bryssel.

För att veta om ens företag kommer omfattas av några särskilda regler rekommenderar Henrik Isakson Kommerskollegiums lista över olika områden som påverkas av britternas utträde. Henrik Isakson menar dock att de stora förändringarna kan komma på längre sikt. Utträdet innebär att Storbritannien kan ställa sina egna krav på de produkter och varor som säljs i landet, och det som är godkänt i EU kommer inte länge automatiskt vara godkänt i Storbritannien, och vice versa. I och med att Storbritannien har införlivat EU:s lagstiftning i sin egen kommer regelverken till en början vara närmast identiska.

Anders Rehnberg
Foto: Privat

Det är mycket att tänka på för företag som bedriver handel med Storbritannien, och på vissa områden är det ännu oklart hur regelverken kommer tolkas. Ett sådant område är dataöverföringar mellan EU och Storbritannien där nya domar har begränsat vilka uppgifter som får skickas till länder utanför unionen.

– Men ingen vet hur Storbritannien kommer att utnyttja denna nya frihet i framtiden. Det kan hända att en produkt som är godkänd i EU plötsligt inte får säljas till Storbritannien eller tvärtom. Eller att man måste genomgå nya tester och procedurer för att få sin produkt godkänd, säger Henrik Isakson.

– Utträdet skapar en hel del osäkerhet. En del av det går att lösa med ett handelsavtal, men inte allt, säger Anders Rehnberg, näringspolitisk rådgivare i EU-frågor, Svenskt Näringsliv Bryssel.

Webbinarium

Se vårt inspelade webbinarium här nedan och få information och kunskap till nytta för dig som verksam företagare inom EU.

BrexitEUHandel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist