NYHET23 mars 2021

TRR hjälper allt fler att ställa om till nytt jobb 

Många företag har drabbats hårt av coronakrisen. Omställningsaktören TRR hjälper uppsagda tjänstemän att hitta en ny sysselsättning. Under 2020 ökade antalet nya personer i Skåne som fick hjälp av TRR med 16 procent.   

Totalt räknar TRR med 25 000 nyinskrivna tjänstemän under 2021 i landet som helhet.

Under 2020 ansökte 3 105 nya tjänstemän i Skåne om stöd hos TRR. 2019 var siffran 2 682 personer. De branschgrupper som den största andelen tjänstemän kom ifrån var; handel & försäljning, finans, försäkring & ekonomi samt transport & rederi.

Magnus Gustafsson, TRR
Foto: Copyright Torbjorn Persson

– Det finns lediga arbeten i Skåne och arbetsmarknaden är relativt stark i länet. Under 2020 var det lika många tjänstemän som fick nytt jobb som året innan. Att bli uppsagd behöver inte innebära en krasch i karriären. Många säger i efterhand att uppsägningen var det bästa som kunde hända dem, även om det kändes som en kris och katastrof i början, säger Magnus Gustafsson, som är ny arbetsmarknadsområdeschef på TRR med ansvar för bland annat Skåne.

Trots den stora ökningen av antalet uppsagda tjänstemän i länet fortsätter många att hitta en positiv lösning med stöd av TRR. Totalt 93,3 procent av de uppsagda tjänstemännen i länet gick under 2020 vidare till något nytt. 1 816 personer gick vidare till nytt arbete, 254 personer till studier och 179 personer startade eget företag.   

Carina Centrén, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– När uppsägningen kommer finns hjälp att få från TRR, det kan vara stöd i omställningen till ett nytt arbete, till studier eller eget företagande. När vi nu under rådande kristid ser fler och fler uppsägningar så är det bra att kunna förmedla att TRRs arbete gör skillnad, säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

TRRs prognos är att arbetslösheten kommer att öka under första halvåret 2021 för att sedan långsamt gå ned igen. Totalt räknar TRR med 25 000 nyinskrivna tjänstemän under 2021 i landet som helhet. Denna prognos stämmer väl överens med både Arbetsförmedlingens och Konjunkturinstitutets prognoser för året.  

Inspelat webbinarium

Lyssna på Trygghetsfonden TSL och TRR - Stöd vid omställning, där Carin Edholm, leveranschef Region Norr för Trygghetsfonden TSL och Susanne Corse, arbetsmarknadsområdeschef TRR informerar i webbinariet om vilken typ av stöd de kan erbjuda företag och medarbetar vid omställning. , där Carin Edholm, leveranschef Region Norr för Trygghetsfonden TSL och Susanne Corse, arbetsmarknadsområdeschef TRR informerar om vilken typ av stöd de kan erbjuda företag och medarbetar vid omställning.

Mer om TRR

TRR är ett resultat av omställningsavtalet som slöts mellan Svenskt Näringsliv och PTK 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. 

Organisationen stöttar även arbetsgivare och fackliga representanter – före, under och efter omställning. Cirka 35 000 företag med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR.  TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse. 

TrygghetssystemOmställning
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist