NYHET14 juni 2017

”Vi skulle tvingas gå med 47 000 kronor i förlust”

En vinstbegränsning i välfärden får stora effekter för Skåne. 43 922 elever har valt friskolor, 5800 äldre har valt privat hemtjänst. Varje år görs 3,5 miljoner vårdbesök hos privata företag. Alla befinner sig nu i riskzonen. ”Som ansvarsfull arbetsgivare hade vi inte kunnat fortsätta under de här förutsättningarna”, säger Maria Jacky, rektor och vd på Lingua Montessoriförskola.

De möjliga effekterna av en begränsning analyserades nyligen i en rapport från Almega. Nyligen debatterades den på Elite Hotel Savoy i Malmö. På scen fanns både skånska politiker och regionala välfärdsföretagare, för att diskutera vilka effekterna skulle bli av den vinstbegränsning som föreslagits av regeringens utredare Ilmar Reepalu. Almegas rapport visar att många skulle tvingas lägga ned, något som också företagarna på scen instämde i.

Maria Jacky, Skolhoppet AB.

– Om dessa regler hade använts på mitt senaste bokslut så hade jag varit tvingad att gå med 47 000 kronor i förlust. Jag har fortfarande inte fått svar från några politiker på hur de har tänkt att man ska kunna driva en verksamhet under sådana lagar, säger Maria Jacky rektor och vd på Lingua Montessoriförskola.

En annan av företagarna på scen var Tina Zetterling, vd för Barnmorskegruppen Öresund. Företaget grundades 2011 när fritt vårdval infördes för mödrahälsovården i region Skåne. Då uppmuntrade politikerna personalen att starta egen verksamhet, något som Tina Zetterling nappade på. Det krävdes mycket mod och engagemang att gå från trygg anställning till att själv gå i borgen för de lån som krävdes för att starta upp. Men genom att ständigt utveckla sin verksamhet och genom att arbeta effektivt med att anpassa sig efter kundernas önskemål har verksamheten kunnat växa. Även hon tror att förslaget skulle tvinga bort företagen:

Tina Zetterling

– Om man inte får möjligheten att bygga upp en buffert kan man ju inte hantera oväntade utgifter och det blir omöjligt att få lån. Dessutom kräver Region Skåne att vi har en sund ekonomi för att kunna bli ackrediterade, säger Tina Zetterling.

En av huvudfrågorna för debatten var hur de offentliga verksamheterna har förberett sig om förslaget blir verklighet, exempelvis genom att analysera hur många företag som kommer att lägga ned och vilka satsningar som skulle behöva göras för att bygga upp det i offentlig sektor igen. Enligt Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i regionfullmäktige, har det hittills varit få diskussioner om saken. De som har varit har kännetecknats av önsketänkande.

– Ett av våra stora problem i Region Skåne är att många medarbetare har flytt från oss för att jobba i de privata företagen. De som är för en vinstbegränsning tar för givet att dessa kommer komma tillbaka om företagen lägger ned. Men om de har lämnat oss en gång för att de tycker att vi är en för dålig arbetsgivare, varför skulle de då vilja komma tillbaka, säger Niels Paarup-Petersen.

Två politiker, Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö stad, och Sara Svensson (V), gruppledare i region Skåne, försvarade förslaget om vinstbegränsning. De gick inte in i detalj på hur förslaget skulle påverka Skåne, utan argumenterade mer principiellt. Enligt Andreas Schönström hör företagen helt enkelt inte hemma inom välfärden, eftersom den bör drivas på andra grunder.

– Vi har förvandlats till kunder i stället för medborgare, där vi lockas att välja vårdcentraler för att vi får en bläckpenna eller en porslinskopp på köpet. Välfärden har blivit en månglarnas marknad, säger han.

Politikerna Carl Johan Sonesson (M), Sara Svensson (V), Andreas Schönström (S) och Niels Paarup-Petersen (C).

Sara Svensson (V) hade ett likartat resonemang.

– Vi är medborgare som har betalat in till en välfärd som vi vill kunna lita på. Jag vill inte att de pengarna ska hamna på någon ö någonstans utan att de ska hamna i välfärden.

Att de samtidigt sa sig värna om de små personalkooperativen och de ideella föreningarna, som vill utveckla välfärden med nya idéer fick det dock att hetta till.

– Men hur får man ihop det med att stötta det här förslaget, där vi förbjuds att göra överskott eller rent av tvingas göra underskott? Det är vi små aktörer som inte kommer kunna klara av att hantera de här reglerna, säger Maria Jacky.

Carl Johan Sonesson (M), 2:a vice ordförande i regionstyrelsen i Skåne, ställde sig också frågande till om valfriheten fungerar på det sätt som Schönström påstår.

– Det handlar inte om att få en porslinskopp eller inte. Sju av de tio högst rankade vårdcentralerna i Skåne är privata. Vi behöver mer av begreppet kund och mer av privata utförare, där vi som kunder kan ställa krav på välfärden, säger Carl Johan Sonesson.

VälfärdKonkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist