Maria Jacky och Tina Zetterling.

Maria Jacky, rektor och vd på Lingua Montessoriförskola och Tina Zetterling, vd för Barnmorskegruppen Öresund.

”Vi skulle tvingas gå med 47 000 kronor i förlust”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD En vinstbegränsning i välfärden får stora effekter för Skåne. 43 922 elever har valt friskolor, 5800 äldre har valt privat hemtjänst. Varje år görs 3,5 miljoner vårdbesök hos privata företag. Alla befinner sig nu i riskzonen. ”Som ansvarsfull arbetsgivare hade vi inte kunnat fortsätta under de här förutsättningarna”, säger Maria Jacky, rektor och vd på Lingua Montessoriförskola.

De möjliga effekterna av en begränsning analyserades nyligen i en rapport från Almega. Nyligen debatterades den på Elite Hotel Savoy i Malmö. På scen fanns både skånska politiker och regionala välfärdsföretagare, för att diskutera vilka effekterna skulle bli av den vinstbegränsning som föreslagits av regeringens utredare Ilmar Reepalu. Almegas rapport visar att många skulle tvingas lägga ned, något som också företagarna på scen instämde i.

Maria Jacky

Maria Jacky, Skolhoppet AB.

– Om dessa regler hade använts på mitt senaste bokslut så hade jag varit tvingad att gå med 47 000 kronor i förlust. Jag har fortfarande inte fått svar från några politiker på hur de har tänkt att man ska kunna driva en verksamhet under sådana lagar, säger Maria Jacky rektor och vd på Lingua Montessoriförskola.

En annan av företagarna på scen var Tina Zetterling, vd för Barnmorskegruppen Öresund. Företaget grundades 2011 när fritt vårdval infördes för mödrahälsovården i region Skåne. Då uppmuntrade politikerna personalen att starta egen verksamhet, något som Tina Zetterling nappade på. Det krävdes mycket mod och engagemang att gå från trygg anställning till att själv gå i borgen för de lån som krävdes för att starta upp. Men genom att ständigt utveckla sin verksamhet och genom att arbeta effektivt med att anpassa sig efter kundernas önskemål har verksamheten kunnat växa. Även hon tror att förslaget skulle tvinga bort företagen:

Tina Zetterling

Tina Zetterling

– Om man inte får möjligheten att bygga upp en buffert kan man ju inte hantera oväntade utgifter och det blir omöjligt att få lån. Dessutom kräver Region Skåne att vi har en sund ekonomi för att kunna bli ackrediterade, säger Tina Zetterling.

En av huvudfrågorna för debatten var hur de offentliga verksamheterna har förberett sig om förslaget blir verklighet, exempelvis genom att analysera hur många företag som kommer att lägga ned och vilka satsningar som skulle behöva göras för att bygga upp det i offentlig sektor igen. Enligt Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i regionfullmäktige, har det hittills varit få diskussioner om saken. De som har varit har kännetecknats av önsketänkande.

– Ett av våra stora problem i Region Skåne är att många medarbetare har flytt från oss för att jobba i de privata företagen. De som är för en vinstbegränsning tar för givet att dessa kommer komma tillbaka om företagen lägger ned. Men om de har lämnat oss en gång för att de tycker att vi är en för dålig arbetsgivare, varför skulle de då vilja komma tillbaka, säger Niels Paarup-Petersen.

Två politiker, Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö stad, och Sara Svensson (V), gruppledare i region Skåne, försvarade förslaget om vinstbegränsning. De gick inte in i detalj på hur förslaget skulle påverka Skåne, utan argumenterade mer principiellt. Enligt Andreas Schönström hör företagen helt enkelt inte hemma inom välfärden, eftersom den bör drivas på andra grunder.

– Vi har förvandlats till kunder i stället för medborgare, där vi lockas att välja vårdcentraler för att vi får en bläckpenna eller en porslinskopp på köpet. Välfärden har blivit en månglarnas marknad, säger han.

Politiker

Politikerna Carl Johan Sonesson (M), Sara Svensson (V), Andreas Schönström (S) och Niels Paarup-Petersen (C).

Sara Svensson (V) hade ett likartat resonemang.

– Vi är medborgare som har betalat in till en välfärd som vi vill kunna lita på. Jag vill inte att de pengarna ska hamna på någon ö någonstans utan att de ska hamna i välfärden.

Att de samtidigt sa sig värna om de små personalkooperativen och de ideella föreningarna, som vill utveckla välfärden med nya idéer fick det dock att hetta till.

– Men hur får man ihop det med att stötta det här förslaget, där vi förbjuds att göra överskott eller rent av tvingas göra underskott? Det är vi små aktörer som inte kommer kunna klara av att hantera de här reglerna, säger Maria Jacky.

Carl Johan Sonesson (M), 2:a vice ordförande i regionstyrelsen i Skåne, ställde sig också frågande till om valfriheten fungerar på det sätt som Schönström påstår.

– Det handlar inte om att få en porslinskopp eller inte. Sju av de tio högst rankade vårdcentralerna i Skåne är privata. Vi behöver mer av begreppet kund och mer av privata utförare, där vi som kunder kan ställa krav på välfärden, säger Carl Johan Sonesson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Väljarna vill förbättra företagens villkor

VAL 2018 Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.
NYHET Publicerad:

Företagare: Vi utmålas som bovar

FÖRETAGSKLIMAT Småföretagare vittnar om att det finns ett utbrett missnöje med regeringens näringspolitik. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag skapar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.
NYHET Publicerad:

Icke godkänt, Stefan Löfven

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.