NYHET31 maj 2021

Viktigt att få ungdomar att välja rätt utbildning 

Att företag hittar den kompetens de behöver är en förutsättning för Sveriges framtida välstånd och konkurrenskraft. 

Se det inspelade webbinariet här ovan. Tillsammans med bransch- och arbetsgivarförbund och ca 150 studie- och yrkesvägledare i Skåne och Blekinge diskuteras framtidens jobb.

Sju av tio företag har svårt att hitta den kompetens de behöver, enligt Svenskt Näringslivs årliga rekryteringsenkät från 2020. Kompetensförsörjningen har länge varit ett problem i hela landet och i alla branscher.

I slutet av maj bjöd Svenskt Näringsliv, tillsammans med bransch- och arbetsgivarförbund, därför in Skånes och Blekinges studie- och yrkesvägledare till ett möte om framtidens jobb. Under en eftermiddag träffades cirka 150 studie- och yrkesvägledare, via Teams, och lyssnade till sju av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer.

Torbjörn Johansson, Installatörsföretagen
Foto: Installatörsföretagen

Många vittnade om stora svårigheter att rekrytera. Det påverkar inte bara företagen utan också samhället i stort, och även vår förmåga att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle.

– Regeringen satte 2005 upp ett klimatmål om 50 % effektivare energianvändning till år 2030. Det är installationsbranschen som ska ställa om Sverige till ett klimatsmart samhälle, men med den arbetskraftsbrist som installationsbranschen upplever så undrar vi vem som ska göra jobbet, säger Torbjörn Johansson, företagsrådgivare Installatörsföretagen.

Idag saknas cirka 1000 installatörer i Skåne, och Installatörsföretagen beräknar att efterfrågan bara kommer att öka och år 2040 förväntas behovet ligga på 2500 installatörer.

Ylwa Glismann, Installatörsföretagen
Foto: Installatörsföretagen
Vi behöver dem som drivs av att vilja bygga ett klimatsmart och bättre samhälle
Ylwa Glismann, Installatörsföretagen

– Installationsyrket är inte något för den som bara vill jobba praktiskt. Många förvånas över den komplexa teorikunskapen som krävs. Vi behöver dem som drivs av att vilja bygga ett klimatsmart och bättre samhälle, säger Ylwa Glismann, företagsrådgivare Installatörsföretagen.

Claes Sandvig, Visita
Foto: Visita

Pandemin har ytterligare försvårat rekryteringsproblemen. En bransch som varit mycket drabbad av restriktionerna är besöksnäringen. Problemet som branschen står inför nu är hur den ska få tillbaka de medarbetare som vid krisens tidiga skede lämnade branschen och som nu fått jobb inom andra branscher.

– Den långsiktiga trenden för besöksnäringen tror vi är att personalen måste bli mer all-around. Det är en tydlig signal från arbetsgivarna. Om man tidigare arbetat på en speciell avdelning måste man nu vara beredd att hantera flera avdelningar och olika arbetsuppgifter, säger Claes Sandvig, regionansvarig Visita Södra.

Hos Maskinentreprenörerna ser man ett stort behov av maskinförare och utbildningen leder ofta till vidareutveckling som arbetsledare eller företagare.

Byggföretagen ser en positiv utveckling efter pandemin med arbetskraftsbehov inom alla yrken och framhåller särskilt olika typer av järnvägstekniker. Fler kvinnor söker sig till programmen, men man ser samtidigt en brist i att gymnasieutbildningarna inte räcker till för att täcka företagens efterfrågan, och ett behov av en fungerande vuxenutbildning.

Rickard Lindskog, Plåt & Ventföretagen
Foto: Plåt & Ventföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen förutspår att antalet plåtslagare behöver öka med 2000 på tre år.

– Plåtslagare är ett fritt, varierande och framförallt kreativt yrke. Man är inte bara plåtslagare utan även konstnär och konstruktör. Du får arbete direkt efter utbildningen, men kan även till exempel läsa vidare eller starta ett eget företag och du tjänar bra. Vi vill uppmana fler kvinnor att söka, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare Plåt & Ventföretagen.

Studie- och yrkesvägledarna har en stor roll i att sprida information om jobbmöjligheter för både ungdomar och vuxna så att den eftertraktade kompetensen tas till vara. Här har även Ung Företagsamhet en stor roll som genom att utbilda och inspirera lärare och studenter i grundskolan och på gymnasiet främjar entreprenörskap. Rebecca Persson från United Minds ger en positiv bild av ungas drivkrafter idag där hon berättar att unga vill göra skillnad och att de värdesätter vidarestudier för att öka sina jobbchanser och till att ha en stabil och bra lön.

Unga är välinformerade och trötta på prat, de vill ha action. 
Rebecca Persson, Analyst & Project Manager, United Minds

– Nya generationer är intresserade av lokal verksamhet. Unga är välinformerade och trötta på prat, de vill ha action. De upplever att de har möjlighet att påverka på riktigt, säger Rebecca Persson.

Linda Sand, Teknikföretagen
Foto: Teknikföretagen

Teknikföretagen menar att det är industrin och teknik som är lösningarna på framtidens problem och att det även är inom dessa yrken som framtidens arbeten finns. De vill slå ett extra slag för att teknik- och industriprogrammen är högskoleförberedande och de har kampanjer för att locka ungdomarna till industrin så som Teknikcollege.

– Det är viktigt att man i skolan och hemma arbetar med förståelsen för industrin och dess betydelse för välfärden eftersom det är där framtidsvalen påverkas. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för tillväxten som vår samhällsekonomi behöver. Prao är exempelvis en viktig del i att få upp elevernas intresse för tekniken tidigt, säger Linda Sand, rådgivare på Teknikföretagen.

Johan Dalén, Svenskt Näringsliv
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För Svensk Handel innebär kompetensutmaningen att hitta den digitala kompetens som krävs och att möta kunden där kunden är. Branschen behöver kompetens inom bland annat logistik, digitalisering och programmering, vilket innebär att konkurrensen med andra företag är hög.

Efter dagen står det klart att såväl näringslivet som skolan spelar en stor roll för elevernas framtida skolval, och därmed för att råda bot på brister i den framtida kompetensförsörjningen.

– Vi har idag en hög ungdomsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast efter pandemin. Idag lämnar 30 % av en årskull gymnasiet från ett yrkesprogram, och den siffran måste bli 40 % de närmsta tio åren om vi ska klara de utmaningar som vi står inför. Det blir därför extra viktigt att ungdomar söker de utbildningar som ger jobb, säger Johan Dahlén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

För nedladdning

Här nedan kan du ladda ner alla presentationer från de medverkande bransch- och arbetsgivarförbunden. Även presentationer från United Minds, Ung Företagsamhet och Eduna finns för nedladdning. På eduna.se hittar du kostnadsfritt skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi.

KompetensutvecklingUtbildningSYV
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist