Rapport19 november 2020

Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringemönster - Rekryteringsenkäten 2020

Sedan 1999 har Svenskt Näringsliv genomfört återkommande undersökningar som ger en bild av medlemsföretagens kompetensbehov och rekryteringsmönster. Analysen och texterna till årets rekryteringsenkät hann precis bli klara innan coronapandemin bröt ut. Sedan dess vi ägnat allt fokus åt att hantera de akuta effekterna av pandemin för att rädda företag, jobb och framtida välfärd.

Även om rekryteringsenkäten ger en bild av den arbetsmarknad som rådde före pandemins utbrott, säger den ändå något om företagens underliggande kompetensbehov och rekryteringsmönster. Vår förhoppning är att årets rekryteringsenkät kan fungera som ett underlag i arbetet med dimensionering, planering och inriktning av vidareutbildningar för medarbetare som gått ned i arbetstid eller förlorat sitt jobb. På så vis kan denna period användas för att mildra den kompetensbrist som varit så kraftig före pandemin då vart femte rekryteringsförsök misslyckades.

Att företagen har tillgång till den kompetens de behöver är helt avgörande för att samhällsviktiga funktioner ska fungera, och för att möta de globala utmaningar som Sverige och resten av världen står inför i återstarten av ekonomin efter pandemin. Tillgången på kompetens driver också jämställdhet och den hållbara utvecklingen där svenska företag är världsledande i ny klimatsmart teknik. Nu är det upp till bevis. Våra vägval i dag avgör om vi går in i en framtid där företagen vågar fortsätta investera och där vi har en rörlig och inkluderande arbetsmarknad.

Skriven avMia Bernhardsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist