NYHET25 maj 2021

Bättre lokalt företagsklimat, konkreta åtgärder en möjlig framgångsfaktor 

Årets undersökning av det lokala företagsklimatet kan sammanfattas i två huvudpunkter. Företagsklimatet blir bättre i Sveriges kommuner och att var femte företag fortfarande inte ger kommunen godkänt. 

I Södermanland är Trosa fortfarande ohotad etta i länet, med bäst sammanfattande omdöme från företagen, men flera kommuner förbättrar sina resultat. Några av dessa är Katrineholm, Flen och Strängnäs.

Det positiva först. Undersökningen ger ett tydligt besked om att det blir bättre. Exempel på det är att betyget på det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna ökar och är det högst uppmätt under de senaste 10 åren.  

Undersökningen ger ett tydligt besked om att det blir bättre konstaterar Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Betyget blir också bättre på tio av de 16 frågor som är återkommande och som ställs till alla företag. I 152 kommuner förbättras betyget medan det försämras i hälften så många kommuner. Vi kan också se att antalet kommuner med höga betyg ökar medan kommuner med låga betyg blir färre. 

Vårgårda kommun får högst betyg, 4,8 på den sexgradiga skalan. Det är det högsta betyget som en kommun fått av sina företag. 

– I Södermanland är Trosa fortfarande ohotad etta i länet, men vi ser flera kommuner som förbättrar sina resultat. Några av dessa är Katrineholm, Flen och Strängnäs som ökar på flera frågor om man jämför med resten av Sverige Säger Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Södermanland.

Denna positiva utveckling är på sätt och vis paradoxal mot den bakgrund att många företag har ett tufft corona år bakom sig. Det kan sannolikt till delar förklaras av att kommunerna har intensifierat sin dialog med företagen under coronapandemin. De flesta kommuner har också vidtagit åtgärder för att hjälpa företagen att överleva. 

Den tydliga kopplingen mellan dialog och konkreta åtgärder är vad företagen önskar sig även under normala omständigheter. Det kan kommunerna lära av för framtiden. 

Det visar sig att större tydligt att större kommuner har svårare att nå upp till höga betyg. Ingen av de femton största kommunerna konkurrerar bland de 100 kommuner med högst betyg. 

– Det visar sig också att mindre företag ger lägre betyg än större företag. Kommunerna behöver fundera över hur de kan bemöta mindre företag på ett annat sätt än idag. Kommunerna behöver fördjupa sig i vilka kategorier av företag som ger lägre betyg, är det också några särskilda branscher? Enkätresultaten är ett bra verktyg för just den typen av analyser säger Sofia Sjöström.

Företagen får möjlighet att svara på vad de tycker kommunen ska prioritera för att företagsklimatet ska bli bättre. Företagen pekar då främst på en bättre dialog mellan kommunen och företagen samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare.  

Hur kan detta förstås? Sannolikt är det så att i företagens ögon innebär dialog och förståelse att det också leder till en förbättring. De perspektiv som företagen lyfter fram ska kommunen agera på. Först då tolkar företagen att kommunen förstår dem. 

Läs mer på foretagsklimat.se

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist