LogoLogo
LogoLogo
Nyhet16 augusti 2017

Behåll valfrihet med tydliga kvalitetskrav

Den 9 juni var det 25 år sedan Sveriges riksdag tog beslut om att införa skolpeng. En reform som innebär att vem som helst, oavsett ekonomi, har möjlighet att välja vilken skola ens barn ska gå i.

Helena Dyren.jpg
- Vi kommer inte klara av att hålla vår välfärdsnivå om de privata aktörerna förvinner, menar Helena Dyrén.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter friskolereformen följde fler reformer – vi fick valfrihet inom äldreomsorg och vård. En mångfald av aktörer etablerades för att möta medborgarnas önskemål och förväntningar på välfärden.

Den 9 maj i år släpptes en märklig offentlig utredning signerad Illmar Reepalu. Utredningen kapitulerar totalt inför frågan om att styra och reglera via kvalitet. I en nyckelmening i hans debattartikel (DN 9 maj) kommer det verkliga motivet fram: ”Att använda kvalitetskrav för att minska välfärdsföretagens höga vinster är däremot inte realistiskt.”

- Man måste värna om det man har och företagandet i sig. Låt det inte bli svårare att vara företagare, kommenterar Helena Dyrén som driver förskolan Växthuset i Strängnäs

Det är nämligen så att många välfärdsföretag skulle inte kunna överleva om förslagen som Reepalu lagt fram går igenom. I stället för att följa upp tydliga kvalitetskrav föreslår utredaren att vinsten ska begränsas. Det förslag till begräsning som han lagt fram är utformat på ett fullständigt orealistiskt sätt. För Helena Dyrén skulle det betyda att hennes företag skulle tvingas gå med nästan 10 000 kr i förlust.

- Vi kommer inte klara av att hålla vår välfärdsnivå om de privata aktörerna förvinner, menar Helena Dyrén.

För så blir det. Många privata välfärdsföretag kommer inte att kunna fortsätta med sin verksamhet. I sammanhanget kan man nämna att de sammanlagda vinsterna i de privata företagen uppgår till cirka 0,6 % av kostnaderna för välfärden. Ingen kan på allvar mena att dessa 0,6 % avgör välfärdens framtid.

Hur ser det ut i offentlig verksamhet?

- Kanske ska man prata om ”förlust i välfärden” som många kommunala verksamheter håller på med. Är inte det att slösa bort välfärdens pengar? Kommenterar Helena Dyrén.

Att mäta kvalitet i tjänster är svårt men inte omöjligt. Det finns ett etablerat forskningsfält där man sysslar med att utveckla och förfina metoder för att mäta just kvalitet i tjänster. Privata och offentliga utförare i välfärden arbetar intensivt med att förbättra metoderna för att mäta kvaliteten. En rimlig ansats hade varit att utredningen med öppna och nyfikna ögon närmat sig dem som idag arbetar med dessa frågor.

Frågan är inte avgjord och det finns idag inte någon riksdagsmajoritet för vinstbegränsningar i privata välfärdsföretag. Tyvärr betyder det att frågan dras i långbänk och företagare inom välfärden, tillsammans med deras anställda och de barn som går på förskolorna och skolor, är som är inskrivna på vårdcentralerna, får assistans eller bor på ett vårdhem får leva i osäkerhet.

Företagare och entreprenörer bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika sätt. Låt dessa styras av tydliga kvalitetskrav och satsa på att följa upp dessa på ett effektivt sätt.

Välfärd
Skriven avBjörn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist