NYHET11 januari 2021

Entreprenören som vill utveckla den sörmländska landsbygden

Entreprenören Anders Kruhsberg jobbar för utveckling av den sörmländska landsbygden. Han tror att landsbygden kommer att bli allt mer attraktiv när allt fler jobbar hemifrån. För att främja byggande och investeringar behövs dock mindre regelkrångel och kortare tillståndsprocesser, anser Kruhsberg.

Anders Kruhsberg, här tillsammans med Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv och kollegan Jens Lord, har redan märkt en större dragningskraft mot landsbygden det senaste halvåret.

Anders Kruhsberg är ägare och vd för RG Bostad med fokus på bostadsutveckling i framför allt Eskilstuna. Företaget räknar med att ha uppfört 400-500 nya lägenheter inne i Eskilstuna inom 7-8 år. Detta är dock bara en av flera verksamheter som Anders Kruhsberg driver.

– Vi är i grunden en familj med flera olika företag, bland annat familjegården Haneberg Säteri med både lantbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning med cirka 60 hyresgäster. Genom detta bolag ges vi också möjligheten att i den lilla skalan se hur ett samhälle är uppbyggt. Alla mekanismer som finns i staden finns även ute på landsbygden

Just nu ser de över hur de kan öka antalet hyresrätter på landsbygden och på vilket sätt folk vill leva på landet. Anders Kruhsberg tror att det efter pandemins alla tragiska verkningar också kan öppnas upp nya möjligheter där landsbygden har en stor potential i och med förbättrade chanser att jobba hemifrån.

– Jag tror på och har redan märkt en större dragningskraft mot landsbygden det senaste halvåret.

Ute på landsbygden har vi insett att vi är en rätt stor aktör och vi inser att vår gårds framtid bygger på att hela Näshulta mår bra och därför försöker vi vara med och hjälpa till där det behövs. Som tur är är vår bygd fullproppad med drivkraft så det finns många roliga projekt att stötta såsom friskolan, bredbandsutbyggnad, kulturdagar och Näshulta Vision. Vi tittar också på möjligheten att bygga en solcellspark på våra marker.

Anders Kruhsberg menar att landsbygden missgynnas av att politikernas fokus i huvudsak bygger på att utveckla städerna.

– Det är en stor utmaning att bygga nya bostäder på landsbygden. Regelverket är i egentligen detsamma på landsbygden som inne i staden, men upplevelsen är att det är lite jobbigt att någon vill bygga bostäder på landsbygden då all planering idag syftar mot en centralisering in mot städerna. I övrigt är det de långa processerna med detaljplanerna som är de största utmaningarna, där vi ofta är den aktören som är med under hela processen medan alla övriga hinner bytas ut, vilket då kräver en omstart i projektet.

Han hoppas nu att politikerna börjar se landsbygdens potential och att den ges möjlighet att utvecklas. Som det är nu upplever han att utvecklingsmöjligheterna ofta inskränks genom bland annat dåliga översiktsplaner. Vidare bör även det offentliga sträva efter en rättvis fördelning av satsningar, menar han.

– I vår bygd har vi jobbat med ”en-procentsregel” då det i Näshulta bor cirka 1 procent av Eskilstunas befolkning. Då borde 1% av kommunens satsningar, arbetsplatser och äldreboendeplatser hamna i Näshulta samtidigt som Näshulta givetvis ska ta 1 procent av ansvaret av de utmaningar som Eskilstuna har. Det här är självklart svårt att applicera i detalj, men det vore skönt att tankesättet fanns där från start, avslutar Anders Kruhsberg.

EntreprenörskapRegelkrångelTillståndLevande landsbygdLokalt FöretagsklimatregeltillämpiningAnders KruhsbergRG Bostad
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist