NYHET31 maj 2022

Ett genuint intresse i sina företag

Strängnäs kommun fortsätter uppåt i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och ligger på delad andra plats i Södermanland när det kommer till det sammanfattande omdömet. Mycket har gjorts, speciellt inom området brott och otrygghet.

”Vi har ett genuint intresse i våra företag. Det är viktigt för oss att företagarna vet att vi faktiskt lyssnar och bryr oss”, säger Emma Hjelm.Foto: SM

I förra årets enkät hamnade Strängnäs kommun väldigt lågt i det området.

– Vi hade ett möte i höstas med näringslivet och representanter från både Svenskt Näringsliv och Företagarna och pratade om resultat. Tyckte våra företagare verkligen att vi var bland de sämsta i Sverige? Statistiken speglar inte resultatet, det är mer en känsla tror jag, säger Emma Hjelm, näringslivschef.

Frågan har prioriterats och finns hela tiden med när kommunen träffar företag, vilket sker dagligen i olika sammanhang. För Emma ligger nyckeln till det förbättrade resultatet, ur ett näringslivsperspektiv, i närheten till och dialogen med företagen.

– Om något har hänt går vi dit och visar att vi bryr oss, lyssnar och frågar hur de mår. Vi har ett genuint intresse i våra företag. Det är viktigt för oss att företagarna vet att vi faktiskt lyssnar och bryr oss.

Emma menar att kommunen måste förstå att olika branscher har olika problem. Det kan handla om till exempel droger, snatterier eller inbrott.

– Därför måste vi samverka brett och ha ökad dialog. Okunskapen skapar de största klyftorna. Vi behöver bli bättre på att berätta vad vi gör i frågorna och tydliggöra vad som är kommunens roll och vad som är polisens roll. Vi behöver kunskap om företagen och deras vardag och vad konsekvenserna blir, samtidigt som de behöver veta om vårt förebyggande arbete kring trygghet. Vi kan lära oss av varandra. Alla vill att det ska vara tryggt och inte finnas någon brottslighet.

Det genuina intresset i det lokala näringslivet bevisas av att kommunen har lovat att vara delaktiga i alla nätverksträffar, årsmöten eller andra typer av sammankomster som rör företagande arrangerat av andra. Kommunen bjuder in till företagsfrukostar första fredagen i månaden.

– Vi flyttar runt bland olika platser, till exempel padelhall, restauranger eller köpcentrum, vilket gör att vi får en bredd och når olika kretsar av företagare. Det är många som kommer på träffarna och det är positivt.

Företagsbesök sker minst en gång i veckan och det är både politiker och tjänstepersoner som träffar företagen, ibland bara över en fika.

– Det blir många koppar kaffe, men det är ju bra. Om de vill träffas så ska vi ge dem tiden, lyssna och våga ta den konstruktiva kritiken.

Strängnäs är en besöksnäringskommun och Emma Hjelms känsla är att de hanterade pandemins utmaningar bra.

– Vi vidtog åtgärder direkt och var lyhörda och kreativa. Till exempel skapade vi en trygghetsfond. Vi förstod och lyssnade på behoven. Min bild är att vi gjorde så gott vi kunde. Många företag effektiviserade sig och gjorde fina resultat.

Men Emma är medveten om att nästa utmaning kommer nu: kompetensbristen.

– Jag tror att integrationsarbetet kommer att behöva en extra ”schwung” nu. Där behöver vi jobba effektivare och prova något nytt för att lösa kompetensfrågan i stort. Inte bara skriva strategier och planer. Vi har mycket mer att ta tag i framåt, vilket känns roligt och utmanande.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Jakobson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist