Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

NYHET Publicerad

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.

3
Foto: Roza Kizil
Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare hade som syfte att synliggöra företagarnas gemensamma utmaningar som påverkar kompetensförsörjningen.
1
Foto: Roza Kizil
Ett av företagsbesöken var hos Scandic Stora Hotell i Nyköping där hotelldirektör Tell Mellander tog emot.
2
Foto: Roza Kizil
Deltagarna fick en rundvandring och en inblick i branschens kompetensbehov.
4
Foto: Roza Kizil
Dagen fortsatte med en gemensam workshop på SSAB i Oxelösund.
7
Foto: Roza Kizil
Karoline Vikingdotter Törmä, HR Chef HRP Sales/Support & HR Development” på SSAB Special Steels betonade vikten av att skapa ett intresse för branschen redan från årskurs åtta inför kommande gymnasieval.
5
Foto: Roza Kizil
SSAB:s miljöchef Kristina Branteryd presenterade den industriomställning som SSAB står inför.
6
Foto: Roza Kizil
Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll då de har möjlighet att få upp elevers intresse att söka tekniska utbildningar mot de yrken där efterfrågan på personal kommer att öka.

Under Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare låg fokus på att synliggöra företagarnas gemensamma utmaningar som påverkar kompetensförsörjningen. Företagsbesök genomfördes på Scandic Stora Hotell, Secure Meters och Lamiflex Group. Målet var att skapa långsiktig samverkan och förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

På Scandic Stora Hotellet i Nyköping bedrivs hotell, konferens och restaurangverksamhet. Där är det inte bara utbildningen som spelar roll när de ska anställa.

– I en internationell miljö värdesätter vi språkkunskaper och tidigare erfarenhet av serviceyrket men viktigast av allt är en positiv attityd till jobbet vid rekrytering, säger Tell Mellander, Hotelldirektör på Scandic Stora Hotell.

Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens och problematiken har ökat under de senaste åren. Företagsbesök och näringslivsfrukostar för att etablera kontakt mellan studie- och yrkesvägledare och företag lyftes även fram som framtida förslag för att skapa mer praoplatser.

Dagen fortsatte med en gemensam workshop på SSAB i Oxelösund där det konstaterades att både näringslivet och skolan spelar en stor roll för elevernas framtida val av utbildning.

– Vi måste skapa ett intresse för branschen redan från årskurs åtta inför kommande gymnasieval, resonerar Karoline Vikingdotter Törmä, HR Chef HRP Sales/Support & HR Development” på SSAB Special Steels

Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll då de har möjlighet att få upp elevers intresse att söka tekniska utbildningar mot de yrken där efterfrågan på personal kommer att öka.

– Framöver behöver vi fortsätta att jobba långsiktigt i hela utbildningskedjan från grundskolan till universitet, fortsätter Karoline Vikingdotter Törmä.

Under workshopen diskuterades behovet av att besöka företag för att ha en bra bild av hur olika jobb faktiskt utförs i praktiken.

– Vi studievägledare, som vi ofta säger vid en presentation, har ju en titel som är studie- och yrkesvägledare, men vi har en tendens att glömma bort den där delen som yrkesvägledare. Vi ska ju kunna vägleda människor, och ge dem verktygen för att kunna göra hållbara val inom både studier och yrke, menar Inga-Lill Stenson, studie- och yrkesvägledare på Campus Nyköping.

Vid en avslutande lunch presenterade av SSAB:s miljöchef Kristina Branteryd den industriomställning som SSAB står inför. Kolet ska fasas ut från framställningen av järn och stål. Stora ombyggnader måste till och två högspänningsledningar ska dras från Hedenlunda i Flen till SSABs anläggning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Prao är jätteviktigt”

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Södermanland, men de många fördelarna överväger. "Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft", säger Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.