Möte med vårdpersonal och politiker
Foto: Tobias Adeilsson

Landstingspolitiker i Eskilstuna i samtal med läkare och vårdcentralsansvariga om primärvården.

Framtidens primärvård i Sörmland

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.

Det blev ett bra samtal där professionens frågor och erfarenheter varvades med förslag från politikerna.

Det första ämnet för diskussion var populära politiska förslaget om ökad tillgänglighet i primärvården. Skulle detta påverka möjligheterna att anställa nya läkare? Flera av läkarna menade de regelbundna arbetstiderna på dagtid är ett viktigt skäl för många läkare att välja primärvården.

En läkare berättade att de redan idag har svårt att hitta personal, kvällsöppet hos vårdcentralerna skulle därför innebära att öppettiderna på morgonen behöver senareläggas.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) ansåg att bättre tillgänglighet efterfrågades av befolkningen och med det stora ansvaret primärvården har idag behöver de utökade resurser.

En läkare berättade att de har tre utlysta tjänster som det är svårt att hitta personal till.

Landstingsrådet Monica Johansson (S) menade att ett problem är att det är för få utbildningsplatser och att de förslagit fler utbildningsplatser samt att fler behöver t ex gå från att vara undersköterska till sjuksköterska.

Ett antal frågor avhandlades. Hur den borttagna patientavgiften har ökat besökarantalet. Möjligheten till en fast läkarkontakt/husläkare. Arbetsmiljön för de som ta emot samtalen hos vårdcentralen.

Senare fortsatte diskussionen in på den heta politisk frågan om privata aktörer inom vården.

Monica Johansson (S):

– Så länge S styr utefter ”hälsoval” (Sörmland) kommer de att vara kvar. Det är bra med en mångfald med både privata och landstingsdrivna alternativ.

Hon fick medhåll ifrån Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) som menade att detta inte är en fråga sedan diskussionen om LOV avgjordes. Hälsovalmodellen i Sörmland är eftertraktad och de skulle inte klara sig utan de privata utförarna.

Även Lotta Back (V) såg inget behov av en förändring i frågan

– Det fungerar bra med de privata utförarna, vi ser inget läckage här och vill inte ta bort de privata i Sörmland, även om vi gillar offentligt drivet.

Moderaternas Helena Kock vill se att fler privata vårdcentraler startas och då krävs minska de krav och åtagande för vårdcentralerna. Förutsättningarna för de privata och de offentliga vårdcentralerna är idag inte på samma villkor då de offentliga kan gå back de första åren medan de privata behöver bevisa sig direkt.

Även Monica Johansson (S) såg utmaningarna de privata vårdcentralerna ställdes inför och lyfte svårigheterna för dem att i starten få tillräckligt med listade patienter och tog upp de förbättringar som landstinget gjort för att förenkla. 

Att utveckling har gått åt rätt håll för lika villkor mellan de privata och offentliga utförare instämde Peter Bjurling från Vårdcentralen Smeden i. Han menade emellertid att det fortfarande är skillnader i inbjudningar till utbildningar och träffar.

Sista diskussionen var mer framåtblickande och fick direkt ett fokus på nätläkare som har etablerats i Sverige.

Det fanns en positiv syn på att primärvården behöver anamma ny teknik och att det kan bidra på olika sätt. Till exempel vid selektering av patienter samt vid återbesök. Även för patienter som har långt till vårdcentralen kan en första kontakt ske via videolänk.

En av läkarna ansåg att nätläkarna är överskattade då väldigt få av diagnoserna som ställs på en vårdcentral kan utföras via en skärm. De verktyg som används för en diagnos är att ställa frågor, se och att känna.

Camilla Holmgren (S) kunde då upplysa om de två vårdcentraler som idag testar denna lösning och att för uppföljning med patienter var detta ett bra verktyg.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) menade att utvecklingen kommer bli allt mer patientstyrd och drivas på av företag som Google. Inte säkert att politiker kommer vara de som styr riktningen i framtiden.

Efter två timmars samtal var både politikerna och de arbetande i vården var mycket positivt till de samtal som förts.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Därför ska företag ta emot praoelever

PRAO Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv. "Prao är jätteviktigt. Det är vår skyldighet att ta emot och en chans att prova framtida arbetskraft", säger företagaren Marie Svensson.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.