Möte med vårdpersonal och politiker
Foto: Tobias Adeilsson

Landstingspolitiker i Eskilstuna i samtal med läkare och vårdcentralsansvariga om primärvården.

Framtidens primärvård i Sörmland

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.

Det blev ett bra samtal där professionens frågor och erfarenheter varvades med förslag från politikerna.

Det första ämnet för diskussion var populära politiska förslaget om ökad tillgänglighet i primärvården. Skulle detta påverka möjligheterna att anställa nya läkare? Flera av läkarna menade de regelbundna arbetstiderna på dagtid är ett viktigt skäl för många läkare att välja primärvården.

En läkare berättade att de redan idag har svårt att hitta personal, kvällsöppet hos vårdcentralerna skulle därför innebära att öppettiderna på morgonen behöver senareläggas.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) ansåg att bättre tillgänglighet efterfrågades av befolkningen och med det stora ansvaret primärvården har idag behöver de utökade resurser.

En läkare berättade att de har tre utlysta tjänster som det är svårt att hitta personal till.

Landstingsrådet Monica Johansson (S) menade att ett problem är att det är för få utbildningsplatser och att de förslagit fler utbildningsplatser samt att fler behöver t ex gå från att vara undersköterska till sjuksköterska.

Ett antal frågor avhandlades. Hur den borttagna patientavgiften har ökat besökarantalet. Möjligheten till en fast läkarkontakt/husläkare. Arbetsmiljön för de som ta emot samtalen hos vårdcentralen.

Senare fortsatte diskussionen in på den heta politisk frågan om privata aktörer inom vården.

Monica Johansson (S):

– Så länge S styr utefter ”hälsoval” (Sörmland) kommer de att vara kvar. Det är bra med en mångfald med både privata och landstingsdrivna alternativ.

Hon fick medhåll ifrån Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) som menade att detta inte är en fråga sedan diskussionen om LOV avgjordes. Hälsovalmodellen i Sörmland är eftertraktad och de skulle inte klara sig utan de privata utförarna.

Även Lotta Back (V) såg inget behov av en förändring i frågan

– Det fungerar bra med de privata utförarna, vi ser inget läckage här och vill inte ta bort de privata i Sörmland, även om vi gillar offentligt drivet.

Moderaternas Helena Kock vill se att fler privata vårdcentraler startas och då krävs minska de krav och åtagande för vårdcentralerna. Förutsättningarna för de privata och de offentliga vårdcentralerna är idag inte på samma villkor då de offentliga kan gå back de första åren medan de privata behöver bevisa sig direkt.

Även Monica Johansson (S) såg utmaningarna de privata vårdcentralerna ställdes inför och lyfte svårigheterna för dem att i starten få tillräckligt med listade patienter och tog upp de förbättringar som landstinget gjort för att förenkla. 

Att utveckling har gått åt rätt håll för lika villkor mellan de privata och offentliga utförare instämde Peter Bjurling från Vårdcentralen Smeden i. Han menade emellertid att det fortfarande är skillnader i inbjudningar till utbildningar och träffar.

Sista diskussionen var mer framåtblickande och fick direkt ett fokus på nätläkare som har etablerats i Sverige.

Det fanns en positiv syn på att primärvården behöver anamma ny teknik och att det kan bidra på olika sätt. Till exempel vid selektering av patienter samt vid återbesök. Även för patienter som har långt till vårdcentralen kan en första kontakt ske via videolänk.

En av läkarna ansåg att nätläkarna är överskattade då väldigt få av diagnoserna som ställs på en vårdcentral kan utföras via en skärm. De verktyg som används för en diagnos är att ställa frågor, se och att känna.

Camilla Holmgren (S) kunde då upplysa om de två vårdcentraler som idag testar denna lösning och att för uppföljning med patienter var detta ett bra verktyg.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) menade att utvecklingen kommer bli allt mer patientstyrd och drivas på av företag som Google. Inte säkert att politiker kommer vara de som styr riktningen i framtiden.

Efter två timmars samtal var både politikerna och de arbetande i vården var mycket positivt till de samtal som förts.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.