Möte med vårdpersonal och politiker
Foto: Tobias Adeilsson

Landstingspolitiker i Eskilstuna i samtal med läkare och vårdcentralsansvariga om primärvården.

Framtidens primärvård i Sörmland

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.

Det blev ett bra samtal där professionens frågor och erfarenheter varvades med förslag från politikerna.

Det första ämnet för diskussion var populära politiska förslaget om ökad tillgänglighet i primärvården. Skulle detta påverka möjligheterna att anställa nya läkare? Flera av läkarna menade de regelbundna arbetstiderna på dagtid är ett viktigt skäl för många läkare att välja primärvården.

En läkare berättade att de redan idag har svårt att hitta personal, kvällsöppet hos vårdcentralerna skulle därför innebära att öppettiderna på morgonen behöver senareläggas.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) ansåg att bättre tillgänglighet efterfrågades av befolkningen och med det stora ansvaret primärvården har idag behöver de utökade resurser.

En läkare berättade att de har tre utlysta tjänster som det är svårt att hitta personal till.

Landstingsrådet Monica Johansson (S) menade att ett problem är att det är för få utbildningsplatser och att de förslagit fler utbildningsplatser samt att fler behöver t ex gå från att vara undersköterska till sjuksköterska.

Ett antal frågor avhandlades. Hur den borttagna patientavgiften har ökat besökarantalet. Möjligheten till en fast läkarkontakt/husläkare. Arbetsmiljön för de som ta emot samtalen hos vårdcentralen.

Senare fortsatte diskussionen in på den heta politisk frågan om privata aktörer inom vården.

Monica Johansson (S):

– Så länge S styr utefter ”hälsoval” (Sörmland) kommer de att vara kvar. Det är bra med en mångfald med både privata och landstingsdrivna alternativ.

Hon fick medhåll ifrån Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) som menade att detta inte är en fråga sedan diskussionen om LOV avgjordes. Hälsovalmodellen i Sörmland är eftertraktad och de skulle inte klara sig utan de privata utförarna.

Även Lotta Back (V) såg inget behov av en förändring i frågan

– Det fungerar bra med de privata utförarna, vi ser inget läckage här och vill inte ta bort de privata i Sörmland, även om vi gillar offentligt drivet.

Moderaternas Helena Kock vill se att fler privata vårdcentraler startas och då krävs minska de krav och åtagande för vårdcentralerna. Förutsättningarna för de privata och de offentliga vårdcentralerna är idag inte på samma villkor då de offentliga kan gå back de första åren medan de privata behöver bevisa sig direkt.

Även Monica Johansson (S) såg utmaningarna de privata vårdcentralerna ställdes inför och lyfte svårigheterna för dem att i starten få tillräckligt med listade patienter och tog upp de förbättringar som landstinget gjort för att förenkla. 

Att utveckling har gått åt rätt håll för lika villkor mellan de privata och offentliga utförare instämde Peter Bjurling från Vårdcentralen Smeden i. Han menade emellertid att det fortfarande är skillnader i inbjudningar till utbildningar och träffar.

Sista diskussionen var mer framåtblickande och fick direkt ett fokus på nätläkare som har etablerats i Sverige.

Det fanns en positiv syn på att primärvården behöver anamma ny teknik och att det kan bidra på olika sätt. Till exempel vid selektering av patienter samt vid återbesök. Även för patienter som har långt till vårdcentralen kan en första kontakt ske via videolänk.

En av läkarna ansåg att nätläkarna är överskattade då väldigt få av diagnoserna som ställs på en vårdcentral kan utföras via en skärm. De verktyg som används för en diagnos är att ställa frågor, se och att känna.

Camilla Holmgren (S) kunde då upplysa om de två vårdcentraler som idag testar denna lösning och att för uppföljning med patienter var detta ett bra verktyg.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) menade att utvecklingen kommer bli allt mer patientstyrd och drivas på av företag som Google. Inte säkert att politiker kommer vara de som styr riktningen i framtiden.

Efter två timmars samtal var både politikerna och de arbetande i vården var mycket positivt till de samtal som förts.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Flens kommun vill stärka sin roll som serviceorganisation

FÖRETAGSKLIMAT "Bra bemötande och service till företagare är något som hela den kommunala organisationen i Flen måste bli bättre på. Vi vill stärka kommunens roll som serviceorganisation och implementera ett starkare kundperspektiv bland våra medarbetare", säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, som nyligen deltog på Svenskt Näringslivs inspirationsdag, där över hundra kommunala politiker och tjänstemän samlats för att inspireras och lära av varandra.
NYHET Publicerad:

Fler elever ska få chansen att testa sina förmågor

DEBATT "Ung Företagsamhet är en viktig pusselbit för att stärka företagandet och företagsamheten i Sörmland. Över tid bidrar vi till att lyfta företagsamheten bland länets alla unga vuxna. Vi stärker också ungdomarnas färdigheter så att de bättre kan möte de krav och önskemål som framtida arbetsgivare ställer." Det skriver Elin Karlsson, tf Regionchef Ung Företagsamhet Södermanland och  Björn Lindgren, ordförande Ung Företagsamhet Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Oppositionsrådet i Nyköping vill ändra synen på näringslivet

FÖRETAGSKLIMAT "Kommunens alla företrädare måste se på företag och näringsliv på ett mycket mer positivt sätt. Med ett starkt näringsliv får vi alla oerhörda mervärden", säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping.
NYHET Publicerad:

Ulrika och Helena satsade på gästhamnen

FÖRETAGSKLIMAT För tio år sedan tog Ulrika Sjöberg tillsammans med kollegan Helena Pagoldh över Sundbyholms gästhamn. Sedan dess har de försökt att utveckla anläggningen och utbudet, men det har inte alltid varit lätt att få Eskilstuna kommun att gå med på planerna.
NYHET Publicerad:

Ökad optimism hos Södermanlands företag

PRESSMEDDELANDE Företagen är något mer optimistiska om framtiden i Svenskt Näringslivs kvartalsvisa Företagarpanel. I undersökningen svarar företagen på om produktion, investeringar och antal anställda kommer att vara högre, lägre eller oförändrade under det kommande halvåret. På alla tre områden är det något mer optimism än för ett kvartal sedan.
NYHET Publicerad:

UF-företagaren som blev vd

ENTREPRENÖRSKAP Det var när Ebba Bauer Zetterblom, 23 år och vd för Städarna i Katrineholm AB, under sitt sista år i gymnasiet drev ett UF-företag som hon fick mersmak av entreprenörskap. Att bli företagare kan för många ses som en avlägsen tanke, men för henne var det ett självklart val.
NYHET Publicerad:

Hur får vi fler företagsamma människor?

FÖRETAGSAMHETEN 21 669 personer i Södermanland är företagsamma enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Jämfört med de flesta län är det lågt. För att t ex nå samma andel företagsamma människor som i rikssnittet behövs nästan 4 200 fler företagsamma personer. Vad skulle få fler att att starta företag? Enligt Thomas Neuendorf måste bland annat regelkrånglet minska.
NYHET Publicerad:

Saknas: 4200 företagsamma personer i Södermanland

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamheten i Södermanland är låg i jämförelse med övriga landet. Jämfört med andra län är företagsamheten högre i 15. För att nå upp till samma andel företagsamma människor som snittet i Sverige saknas det 4200 företagsamma personer. Detta framkommer i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsamheten i landets kommuner och län.
NYHET Publicerad:

Fortsatt få företagsamma människor i Södermanland

PRESSMEDDELANDE Södermanland hamnar på plats 16 av landets 21 län när andelen företagsamma människor mäts i undersökningen Företagsamheten 2019. I Södermanland är 10,4 procent av befolkningen företagsam, vilket är 2 procentenheter lägre än snittet i riket.
NYHET Publicerad:

Jessica samordnar 160 kommuners resor från Eskilstuna

UPPHANDLING Mitt i centrala Eskilstuna finns Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Företaget är specialiserat på resor för personer med funktionshinder. Under fjolåret övertog företagets vd Jessica Norström ägandet och ska nu styra verksamheten in i framtiden.
NYHET Publicerad:

Strängnäs medverkar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra företagsklimat underlättar för företag att starta, växa och anställa. Något som är en förutsättning för ett sysselsatt och livskraftigt näringsliv. Under våren startar Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommunala tjänstemän och politiker som vill förbättra och utveckla sitt lokala företagsklimat. I år är Strängnäs en av de sju kommuner som kommer att medverka.
NYHET Publicerad:

Bostadreformer på gång, men räcker det?

BOSTADSMARKNADEN I överenskommelsen mellan regeringen samt Centern och Liberalerna finns ett antal punkter på bostadsområdet. Syftet är att fler människors behov ska mötas, reglerna förenklas och konkurrensen öka. Här tycker några av länets byggföretagare till om förslagen.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare andas ut

VÄLFÄRD I den överenskommelse mellan S, MP, C och L som regeringsbildningen grundar sig på ingår en viktig punkt. De fyra partierna är överens om att regeringen inte kommer att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Företagare inom välfärden andas ut. Många har under en lång tid haft en klump i magen. Helena Dyrén driver Förskolan Växthuset i Strängnäs är en av dem som nu ser på framtiden med lite mer tillförsikt.
NYHET Publicerad:

Ny regering – dags för politik

KOMMENTAR Efter ett antal månader har så en statsminister röstats igenom i riksdagen och en regering utsetts. Nu är det dags för denna regering att kavla upp ärmarna och få upp farten i den politiska verkstaden.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

ELFÖRSÖRJNING En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft. Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.
NYHET Publicerad:

Ny boss på Trosa Stadshotell & Spa

ENTREPRENÖRSKAP Stadshotellet i Trosa har fått en ny boss. Sedan ett halvår är det Andreas Turesson som tagit över efter Anders och Agneta Scharp. "Stadshotellet i Trosa kommer att vara sig likt men säkert också utvecklas en del", berättar Andreas.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.