Möte med vårdpersonal och politiker
Foto: Tobias Adeilsson

Landstingspolitiker i Eskilstuna i samtal med läkare och vårdcentralsansvariga om primärvården.

Framtidens primärvård i Sörmland

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Elva dagar innan valet bjöd den privata vårdcentralen Smeden i Eskilstuna in landstingspolitiker från de olika partierna och kollegor från andra vårdcentraler i Eskilstuna till ett samtal om primärvården. Sammantaget deltog drygt 10 läkare och ansvariga för vårdcentraler samt drygt 10 politiker.

Det blev ett bra samtal där professionens frågor och erfarenheter varvades med förslag från politikerna.

Det första ämnet för diskussion var populära politiska förslaget om ökad tillgänglighet i primärvården. Skulle detta påverka möjligheterna att anställa nya läkare? Flera av läkarna menade de regelbundna arbetstiderna på dagtid är ett viktigt skäl för många läkare att välja primärvården.

En läkare berättade att de redan idag har svårt att hitta personal, kvällsöppet hos vårdcentralerna skulle därför innebära att öppettiderna på morgonen behöver senareläggas.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) ansåg att bättre tillgänglighet efterfrågades av befolkningen och med det stora ansvaret primärvården har idag behöver de utökade resurser.

En läkare berättade att de har tre utlysta tjänster som det är svårt att hitta personal till.

Landstingsrådet Monica Johansson (S) menade att ett problem är att det är för få utbildningsplatser och att de förslagit fler utbildningsplatser samt att fler behöver t ex gå från att vara undersköterska till sjuksköterska.

Ett antal frågor avhandlades. Hur den borttagna patientavgiften har ökat besökarantalet. Möjligheten till en fast läkarkontakt/husläkare. Arbetsmiljön för de som ta emot samtalen hos vårdcentralen.

Senare fortsatte diskussionen in på den heta politisk frågan om privata aktörer inom vården.

Monica Johansson (S):

– Så länge S styr utefter ”hälsoval” (Sörmland) kommer de att vara kvar. Det är bra med en mångfald med både privata och landstingsdrivna alternativ.

Hon fick medhåll ifrån Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) som menade att detta inte är en fråga sedan diskussionen om LOV avgjordes. Hälsovalmodellen i Sörmland är eftertraktad och de skulle inte klara sig utan de privata utförarna.

Även Lotta Back (V) såg inget behov av en förändring i frågan

– Det fungerar bra med de privata utförarna, vi ser inget läckage här och vill inte ta bort de privata i Sörmland, även om vi gillar offentligt drivet.

Moderaternas Helena Kock vill se att fler privata vårdcentraler startas och då krävs minska de krav och åtagande för vårdcentralerna. Förutsättningarna för de privata och de offentliga vårdcentralerna är idag inte på samma villkor då de offentliga kan gå back de första åren medan de privata behöver bevisa sig direkt.

Även Monica Johansson (S) såg utmaningarna de privata vårdcentralerna ställdes inför och lyfte svårigheterna för dem att i starten få tillräckligt med listade patienter och tog upp de förbättringar som landstinget gjort för att förenkla. 

Att utveckling har gått åt rätt håll för lika villkor mellan de privata och offentliga utförare instämde Peter Bjurling från Vårdcentralen Smeden i. Han menade emellertid att det fortfarande är skillnader i inbjudningar till utbildningar och träffar.

Sista diskussionen var mer framåtblickande och fick direkt ett fokus på nätläkare som har etablerats i Sverige.

Det fanns en positiv syn på att primärvården behöver anamma ny teknik och att det kan bidra på olika sätt. Till exempel vid selektering av patienter samt vid återbesök. Även för patienter som har långt till vårdcentralen kan en första kontakt ske via videolänk.

En av läkarna ansåg att nätläkarna är överskattade då väldigt få av diagnoserna som ställs på en vårdcentral kan utföras via en skärm. De verktyg som används för en diagnos är att ställa frågor, se och att känna.

Camilla Holmgren (S) kunde då upplysa om de två vårdcentraler som idag testar denna lösning och att för uppföljning med patienter var detta ett bra verktyg.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) menade att utvecklingen kommer bli allt mer patientstyrd och drivas på av företag som Google. Inte säkert att politiker kommer vara de som styr riktningen i framtiden.

Efter två timmars samtal var både politikerna och de arbetande i vården var mycket positivt till de samtal som förts.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny regering – dags för politik

KOMMENTAR Efter ett antal månader har så en statsminister röstats igenom i riksdagen och en regering utsetts. Nu är det dags för denna regering att kavla upp ärmarna och få upp farten i den politiska verkstaden.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Kapacitetsbrist i elnätet hotar företagens investeringar

ELFÖRSÖRJNING En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att många företag inte kan investera om de inte får ökad tillgång till el. 19 procent av företagen planerar investeringar som förutsätter en ökad tillgång till elkraft. Om inte detta kan garanteras riskerar det att påverka företagens investeringsplaner. De kan i sin tur medföra lägre produktion, försämrat konkurrenskraft och att företagen väljer att investera någon annanstans i stället.
NYHET Publicerad:

Ny boss på Trosa Stadshotell & Spa

ENTREPRENÖRSKAP Stadshotellet i Trosa har fått en ny boss. Sedan ett halvår är det Andreas Turesson som tagit över efter Anders och Agneta Scharp. "Stadshotellet i Trosa kommer att vara sig likt men säkert också utvecklas en del", berättar Andreas.
NYHET Publicerad:

Drag kring Kungsörs företagsklimat

NÄRINGSLIVSTRATEGI Kungsörs kommun har klättrat 89 steg på kommunrankingen de senaste två åren, med ett ordentligt kliv på 68 placeringar sedan i fjol. Det gör Kungsör till den sjunde bästa klättraren 2018. ”Vi har haft ett medvetet fokus”, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Toppen nådd, tillväxten saktar in

Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

Vad betyder valet för företagen?

KOMMENTAR Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Sörmlands änglar lyfter lokala entreprenörer

INVESTERARE Sörmlandsfonden, ett initiativ som drivs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland, vill bidra till bättre möjligheter för lokala entreprenörer och investerar riskkapital i deras företag. ”Det påvisar att entreprenörer med riktigt stora ambitioner inte måste flytta från Sörmland, utan istället ges rätt unika möjligheter i sitt eget län”, säger Thomas Karlsson, VD för Sörmlandsfonden.
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Världsklass i Högsjö

ENTREPRENÖRSKAP År 1862 startades ett färgeri i Högsjö i Vingåkers kommun nästan på gränsen till Örebro län. Idag, 156 år senare, heter företaget Voith Paper Fabrics och är ett världsledande företag på pressfilt till pappersindustrin.  "Inom Voith-koncernen är anläggningen i Högsjö ett kompetenscenter. Vi får dela med oss av vår kunskap till andra anläggningar", säger VD Tony Einarsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Vingåker är årets klättrare i Södermanland

FÖRETAGSKLIMAT Vingåker är den kommun i Södermanland som förbättrar sin placering allra mest i årets ranking av företagsklimatet. Upp 48 platser till plats 141 vilket innebär att Vingåker springer förbi Eskilstuna, Oxelösund och Nyköping.
NYHET Publicerad:

Flen klättrar i rankingen för femte året i rad

FÖRETAGSKLIMAT För femte året i rad klättar Flen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och ligger nu äntligen på rätt sida om den psykologiskt viktiga 200-gränsen. Flen har den här gången nått plats 193. Det är 30 placeringar bättre än förra året. "Att Flen klättrar i rankingen ser jag som ett uttryck för ett lyckat näringslivsarbete i kommunen. Vi har hela tiden trott på det vi gör och satsat långsiktigt", säger kommunstyrelsen ordförande Anders Berglöv.
NYHET Publicerad:

Dialog med näringslivet lyfter Flens företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Flens kommun förbättrar sin placeringar i rankingen av företagsklimatet för femte året i rad. I år hamnar Flen på plats 193 vilket är 82 placeringar bättre än för fem år sedan. "Dialog är ett nyckelord om jag ska förklara varför företagsklimatet i Flen undan för undan förbättrats. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet har varit och är helt avgörande", säger näringslivschef Mikael Larsson.
NYHET Publicerad:

Trosa firar 10 år på Topp 10-listan

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar åter att Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat. Jämfört med alla 290 kommuner rankas Trosa på plats 6 vilket är tre placeringar bättre än i fjol.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst igen, Flen klättrar för sjätte året

FÖRETAGSKLIMAT Trosa har Södermanlands bästa företagsklimat, något som numera är en tradition. I år är Trosa på plats 6 i den nationella rankingen och för tionde året på topp 10.
NYHET Publicerad:

EM i Entreprenörskap - ett framtidsyrke

HALLÅ DÄR Sarah Larsson och Joel Gustafsson, representanter för Sveriges yrkeslandslag i Entreprenörskap under EuroSkills i Ungern 26-28 september. Vilka är ni och vad gör ni idag?
NYHET Publicerad:

Din röst kan hjälpa företagare att stå starkare

DEBATTKRÖNIKA "Nu är det snart val. Jag är glad över att leva i ett land där vi genom fria val har möjlighet att peka ut den riktning var och en av oss anser vara den bästa." Det skriver Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv, i sin krönika och vill gärna få dig att fundera kring vilken politik för entreprenörer, företagare och företag som de olika politiska ­partierna avser att driva.