Jacob Högfeldt
Foto: Sören Karlsson

"Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats.

Från plats 217 i rankingen 2013 avancerade Strängnäs till plats 78 på bara tre år för att sedan börja backa. Det har visserligen inte varit något dramatiskt ras, men kurvan har gått åt fel håll. De aktuella enkätsvaren tyder på att den nedåtgående trenden nu brutits.

– Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna. Vårt Kontaktcenter som finns här i receptionen är vägen in både för privatpersoner och företag, förklarar Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Kontaktcenter finns också det som han kallar ”kommunens digitala hjärta”.

Kommunen har nyligen anställt en destinationskoordinator, men någon näringslivschef har man däremot inte. Det är ett mycket medvetet val för att betona allas ansvar för dialogen med företagen.

Naturligtvis besöker Jacob Högfeldt personligen ett stort antal företag, men han är tveksam till den traditionella modellen i många kommuner, där företagsbesök är betyder att att kommunalrådet och näringslivschefen åker runt tillsammans.

Mer effektiva

– Många kommunanställda och politiker i Strängnäs besöker företag. Det gör oss mer effektiva och mindre sårbara, säger Jacob Högfeldt.

Hans mål är att hela näringslivsarbetet ska kunna sammanfattas på en enda bild.

– Så långt har vi inte kommit idag, men vi är på god väg, menar Jacob Högfeldt.

Ett Näringslivsforum ska bli ett nytt smörjmedel för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Strängnäs. Här kommer både politiker och tjänstemän att ingå.

– Men allra viktigaste är de företagare som ska finnas med. De väljs på ett år i taget och fungerar som kommunens känselspröt så att vi tillsammans formar ett riktigt starkt företagsklimat, säger Jacob Högfeldt.

En uppgift för Näringslivsforum blir att vara med och förfina den bild som ska fungera som kommunens nya näringslivsstrategi. Den kallas Attraktionskraft 2023. Man hoppas kunna fatta beslut om strategin i slutet av året.  

Jacob Högfeldt påminner om att mycket i Strängnäs av tradition har kretsat kring regementet, sjukhuset och kyrkan.

En ny tid

– Strängnäs kommun går in i en ny tid där boende, bildning och besök står i centrum, säger han och understryker att Strängnäs bättre än idag bör dra nytta av samverkan med andra och av sitt geografiska läge.

Ett sätt att få fördelar av det geografiska läget och av positiva samarbeten med andra aktörer går under arbetsnamnet ”Strängnäs &”.

– Vi ser kraften i att finnas i Stockholms absoluta närhet och samtidigt kunna erbjuda helt andra möjligheter för kostnadseffektiv etablering och ett attraktivt boende. Det handlar inte om att man ska finnas i Strängnäs eller i Stockholm. Man ska finnas i Strängnäs & Stockholm, förklarar Jacob Högfeldt.

Inom utbildningssektorn i Strängnäs genomförde man under förra läsåret LÄS-projektet, Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan.

Bli skolstad igen

– Syftet är att göra Strängnäs till en skolstad igen genom att stärka lärarnas kompetens och att använda denna fortbildning som en plattform för ett intensifierat samarbete mellan friskolor och kommunala skolor, betonar Jacob Högfeldt.

Han menar att alla dessa insatser tillsammans kommer att bidra till ett förbättrat företagsklimat i Strängnäs. Något exakt mål i Svenskt Näringslivs ranking vill inte Jacob Högfeldt sätta upp.

– Strängnäs bör finnas i den absoluta toppen. Det är mitt svar, säger han.

Sedan valet 2014 styr Moderaterna och Socialdemokraterna kommunen tillsammans.

– Vi har ett fortsatt gott samarbete. Jag är övertygad om att pragmatiska lösningar är bättre både för invånarna och näringslivet än att vi ska stå på barrikaderna och slåss, fastslår Jacob Högfeldt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Baylan tar tag i regelkrånglet

REGELKRÅGEL Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan genomför en Förenklingsresa. På fem orter har företagare bjudits in för att samtala med näringsministern om hur olika lagar och regler påverkar dem. Syftet har varit att skapa ett underlag för att strukturerat arbete för att minska regelkrånglet. Det första stoppet var i Eskilstuna den 23 september.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Svagare konjunktur och stor osäkerhet

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det är huvudslutsatsen i en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En betydligt svagare omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel faller. Något som drabbar Södermanland med stor export och en omfattande industri.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Därför ska företag ta emot praoelever

PRAO Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv. "Prao är jätteviktigt. Det är vår skyldighet att ta emot och en chans att prova framtida arbetskraft", säger företagaren Marie Svensson.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.