Jacob Högfeldt
Foto: Sören Karlsson

"Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats.

Från plats 217 i rankingen 2013 avancerade Strängnäs till plats 78 på bara tre år för att sedan börja backa. Det har visserligen inte varit något dramatiskt ras, men kurvan har gått åt fel håll. De aktuella enkätsvaren tyder på att den nedåtgående trenden nu brutits.

– Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna. Vårt Kontaktcenter som finns här i receptionen är vägen in både för privatpersoner och företag, förklarar Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Kontaktcenter finns också det som han kallar ”kommunens digitala hjärta”.

Kommunen har nyligen anställt en destinationskoordinator, men någon näringslivschef har man däremot inte. Det är ett mycket medvetet val för att betona allas ansvar för dialogen med företagen.

Naturligtvis besöker Jacob Högfeldt personligen ett stort antal företag, men han är tveksam till den traditionella modellen i många kommuner, där företagsbesök är betyder att att kommunalrådet och näringslivschefen åker runt tillsammans.

Mer effektiva

– Många kommunanställda och politiker i Strängnäs besöker företag. Det gör oss mer effektiva och mindre sårbara, säger Jacob Högfeldt.

Hans mål är att hela näringslivsarbetet ska kunna sammanfattas på en enda bild.

– Så långt har vi inte kommit idag, men vi är på god väg, menar Jacob Högfeldt.

Ett Näringslivsforum ska bli ett nytt smörjmedel för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Strängnäs. Här kommer både politiker och tjänstemän att ingå.

– Men allra viktigaste är de företagare som ska finnas med. De väljs på ett år i taget och fungerar som kommunens känselspröt så att vi tillsammans formar ett riktigt starkt företagsklimat, säger Jacob Högfeldt.

En uppgift för Näringslivsforum blir att vara med och förfina den bild som ska fungera som kommunens nya näringslivsstrategi. Den kallas Attraktionskraft 2023. Man hoppas kunna fatta beslut om strategin i slutet av året.  

Jacob Högfeldt påminner om att mycket i Strängnäs av tradition har kretsat kring regementet, sjukhuset och kyrkan.

En ny tid

– Strängnäs kommun går in i en ny tid där boende, bildning och besök står i centrum, säger han och understryker att Strängnäs bättre än idag bör dra nytta av samverkan med andra och av sitt geografiska läge.

Ett sätt att få fördelar av det geografiska läget och av positiva samarbeten med andra aktörer går under arbetsnamnet ”Strängnäs &”.

– Vi ser kraften i att finnas i Stockholms absoluta närhet och samtidigt kunna erbjuda helt andra möjligheter för kostnadseffektiv etablering och ett attraktivt boende. Det handlar inte om att man ska finnas i Strängnäs eller i Stockholm. Man ska finnas i Strängnäs & Stockholm, förklarar Jacob Högfeldt.

Inom utbildningssektorn i Strängnäs genomförde man under förra läsåret LÄS-projektet, Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan.

Bli skolstad igen

– Syftet är att göra Strängnäs till en skolstad igen genom att stärka lärarnas kompetens och att använda denna fortbildning som en plattform för ett intensifierat samarbete mellan friskolor och kommunala skolor, betonar Jacob Högfeldt.

Han menar att alla dessa insatser tillsammans kommer att bidra till ett förbättrat företagsklimat i Strängnäs. Något exakt mål i Svenskt Näringslivs ranking vill inte Jacob Högfeldt sätta upp.

– Strängnäs bör finnas i den absoluta toppen. Det är mitt svar, säger han.

Sedan valet 2014 styr Moderaterna och Socialdemokraterna kommunen tillsammans.

– Vi har ett fortsatt gott samarbete. Jag är övertygad om att pragmatiska lösningar är bättre både för invånarna och näringslivet än att vi ska stå på barrikaderna och slåss, fastslår Jacob Högfeldt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Prao är jätteviktigt”

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Södermanland, men de många fördelarna överväger. "Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft", säger Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.