Jacob Högfeldt
Foto: Sören Karlsson

"Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats.

Från plats 217 i rankingen 2013 avancerade Strängnäs till plats 78 på bara tre år för att sedan börja backa. Det har visserligen inte varit något dramatiskt ras, men kurvan har gått åt fel håll. De aktuella enkätsvaren tyder på att den nedåtgående trenden nu brutits.

– Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna. Vårt Kontaktcenter som finns här i receptionen är vägen in både för privatpersoner och företag, förklarar Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Kontaktcenter finns också det som han kallar ”kommunens digitala hjärta”.

Kommunen har nyligen anställt en destinationskoordinator, men någon näringslivschef har man däremot inte. Det är ett mycket medvetet val för att betona allas ansvar för dialogen med företagen.

Naturligtvis besöker Jacob Högfeldt personligen ett stort antal företag, men han är tveksam till den traditionella modellen i många kommuner, där företagsbesök är betyder att att kommunalrådet och näringslivschefen åker runt tillsammans.

Mer effektiva

– Många kommunanställda och politiker i Strängnäs besöker företag. Det gör oss mer effektiva och mindre sårbara, säger Jacob Högfeldt.

Hans mål är att hela näringslivsarbetet ska kunna sammanfattas på en enda bild.

– Så långt har vi inte kommit idag, men vi är på god väg, menar Jacob Högfeldt.

Ett Näringslivsforum ska bli ett nytt smörjmedel för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Strängnäs. Här kommer både politiker och tjänstemän att ingå.

– Men allra viktigaste är de företagare som ska finnas med. De väljs på ett år i taget och fungerar som kommunens känselspröt så att vi tillsammans formar ett riktigt starkt företagsklimat, säger Jacob Högfeldt.

En uppgift för Näringslivsforum blir att vara med och förfina den bild som ska fungera som kommunens nya näringslivsstrategi. Den kallas Attraktionskraft 2023. Man hoppas kunna fatta beslut om strategin i slutet av året.  

Jacob Högfeldt påminner om att mycket i Strängnäs av tradition har kretsat kring regementet, sjukhuset och kyrkan.

En ny tid

– Strängnäs kommun går in i en ny tid där boende, bildning och besök står i centrum, säger han och understryker att Strängnäs bättre än idag bör dra nytta av samverkan med andra och av sitt geografiska läge.

Ett sätt att få fördelar av det geografiska läget och av positiva samarbeten med andra aktörer går under arbetsnamnet ”Strängnäs &”.

– Vi ser kraften i att finnas i Stockholms absoluta närhet och samtidigt kunna erbjuda helt andra möjligheter för kostnadseffektiv etablering och ett attraktivt boende. Det handlar inte om att man ska finnas i Strängnäs eller i Stockholm. Man ska finnas i Strängnäs & Stockholm, förklarar Jacob Högfeldt.

Inom utbildningssektorn i Strängnäs genomförde man under förra läsåret LÄS-projektet, Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan.

Bli skolstad igen

– Syftet är att göra Strängnäs till en skolstad igen genom att stärka lärarnas kompetens och att använda denna fortbildning som en plattform för ett intensifierat samarbete mellan friskolor och kommunala skolor, betonar Jacob Högfeldt.

Han menar att alla dessa insatser tillsammans kommer att bidra till ett förbättrat företagsklimat i Strängnäs. Något exakt mål i Svenskt Näringslivs ranking vill inte Jacob Högfeldt sätta upp.

– Strängnäs bör finnas i den absoluta toppen. Det är mitt svar, säger han.

Sedan valet 2014 styr Moderaterna och Socialdemokraterna kommunen tillsammans.

– Vi har ett fortsatt gott samarbete. Jag är övertygad om att pragmatiska lösningar är bättre både för invånarna och näringslivet än att vi ska stå på barrikaderna och slåss, fastslår Jacob Högfeldt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Sörmländska kommunerna är bra på kontakter med företagen

FÖRETAGSKLIMAT Fem av kommunerna i Sörmland ligger över Sverigesnittet när det kommer till hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Jobb i hemtjänsten räddar Åsas resebyrå

CORONAKRISEN "Nu gäller det att få företaget att överleva. Det kommer att bli en utslagning bland resebyråerna, men när coronakrisen är över har företagen som finns kvar jättemycket att göra", säger Åsa Plantin som i avvaktan på vändningen är timanställd inom hemtjänsten.
NYHET Publicerad:

Osäkra framtidsutsikter för länets företag

KOMMENTAR Idag släpps vår företagarpanel på regional nivå. Tidigare har vi kallat denna för en konjunkturprognos, men nu handlar det snarare om att göra en analys kring hur företagen kommer att överleva givet hur den svenska regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att säkra svenska företag och arbetskraft, samt hur viruset utvecklas, och hur andra länder kommer släppa eller skärpa på restriktioner. Det handlar snarare om att ta fram olika scenarier.
NYHET Publicerad:

Nu måste EU:s inre marknad återstartas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Krafttag för att rädda företag och jobb

DEBATT Så småningom kommer krisen att vara över. Det är idag vi kan påverka hur läget kommer att vara då. Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Företagens kreativitet lindrar coronakrisen

CORONAKRISEN De sörmländska företagens kreativitet är stor när det gäller att lindra effekterna av coronakrisen. Många tänker i nya banor för att få företagen att överleva och för att så många jobb som möjligt ska kunna räddas.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svag nyföretagsamhet i Södermanland

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamhetens långsiktiga trend uppåt fortsätter med en marginell ökning jämfört med förra året i riket som helhet. Södermanland har rikets sjätte lägsta nivå på företagsamheten. Kvinnors företagsamhet ökar något men trots detta finns det fortfarande drygt 8 000 fler företagsamma män än kvinnor i länet. Länets företagsamhet bland de yngre står still jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.