NYHET7 juni 2022

Klimatomställningen högt på agendan för sörmländska företag

Oxelösunds hamn är navet i orten Oxelösund med stora ambitioner att öka sin verksamhet med klimatsmarta transporter. Ett av företagen som har sin verksamhet i hamnen är SWECEM.

Jan-Olof Jacke diskuterade bland annat regelverk och klimatomställnig med Douglas Heinborn, Joel Lidenmark och Ludwig Zetterström vid besök hos företaget SWECEM.Foto: Sofia Sjöström

Företaget är ett dotterbolag till PEAB och har tagit fram ett alternativt bindemedel för betong som heter merit. Bindemedlet består av masugnslagg, en restprodukter från stålverket SSAB som torkas och mals till ett fint pulver. Merit kan ersätta delar av traditionell cement i betong. I dagens läge där det är stor osäkerhet kring hur den fortsatta brytningen av kalk i Slite kommer ser ut, fyller SWECEM en viktig funktion på marknaden, inte minst ur miljösynpunkt eftersom deras produkt innebär en cirkulär hantering av spillmaterial.

En förutsättning för fortsatt utveckling är att det blir en ökad samstämmighet kring olika regler kring vilka delmaterial som får användas vid betongtillverkning. I nuläget är det stora skillnader mellan hur olika länder tillåter vilken substitutgrad som gäller i resp land. Liknande problematik står företaget Geminor för som agerar som en agent för avfall mellan avfallet och energibolagen som använder avfall för förbränning. Sverige ingår i ETS, det europeiska systemet för utsläppsrätter tillsammans med endast två andra länder. Eftersom inte alla länder frivilligt valt att vara med i systemet skapas en onaturlig konkurrensnackdel för företag i Sverige eftersom de blir skyldiga att betala för sina utsläpp.

De senaste årens utmaningar med först pandemi sedan Rysslands invasion av Ukraina påverkar handelsbalanser världen över vilket också påverkar transportkostnaderna i Skandinavien oerhört mycket. Detta i kombination med ökad förbränningskapacitet runtom i Europa samt krav på utökad återvinning påverkar i slutändan konsument i form av ökade priser på el och fjärrvärme. Fjärrvärmen och elproduktionen från avfallsförbränningen i Sverige motsvarar uppvärmningen av mer än en miljon hushåll.

– Olika regelverk sätter käppar i hjulen för företagens klimatarbete, om regeringen menar allvar med sin målsättning kring klimatfrågorna måste man också ge förutsättningar för svenska företag att kunna konkurrera på lika villkor, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Christian Wallin på Xshore berättar för Jan-Olof Jacke om deras elbåsproduktion. ”I framtiden finns inget ljud på sjön”, säger Christian.
Foto: Sofia Sjöström

För företaget Xshore går framtidens båtar på el. Företaget är inne i en snabb expansion, och planerar att sköta hela byggprocessen, från materialproduktion till montering på den nya fabriken i Nyköping. Christian Wallin, som är platschef, berättar att de snart kommer fylla hela Ebersprächers lokaler och räknar med att vara uppåt hundra anställda till årsskiftet.
– Hela produktionen grundas i ett starkt miljötänk, här kommer det byggas båtar på löpande band och materialen består bland annat av komposit och återvunnen kork. I framtiden finns det inget ljud på sjön säger Christian Wallin.

– Tänk att bara kunna glida fram ljudlöst utan att störa djurliv eller orsaka utsläpp som påverkar vattenlevande organismer.

I varje omställning krävs det att någon går först, tar de största riskerna, men också kan leda utvecklingen för en hel bransch, menar Jan-Olof Jacke.

– Tänk att framtidens båtliv, inte bara för Sverige utan hela världen kanske börjar här i Nyköping.

klimatomställning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist