NYHET27 juni 2023

Andrum under sommaren men vintern riskerar återigen att bli tuff

För bara några år sedan var tanken om att vi kunde komma att ha en situation med akut elbrist i Sverige i princip helt otänkbar för de allra flesta. På kort tid har vi fått acceptera ett helt nytt läge. Nu risker vintern återigen bli tuff, skriver Michelle von Gyllenpalm, Expert Energipolicy, Svenskt Näringsliv.

Foto: Stefan Tell & Canva

Vi är mitt uppe i en situation med flera samverkande faktorer som gör situationen i elsystemet svår. Planerbar produktion har lagts ned i förtid, utbyggnaden av transmissionsnätet har blivit eftersatt, osäkra politiska signaler har bromsat investeringsviljan i både befintlig och ny elproduktion. Till det ett krig som har påverkat energiförsörjningen i hela Europa.

Samtidigt är näringslivet mitt uppe i arbetet med att ställa om och för att nå klimatmålen står det klart att behovet av el kommer öka rejält. För företagen innebär det exempelvis att fossila bränslen ska ersättas med el, antingen direkt eller indirekt i form av till exempel e-bränslen. Klarar vi inte att bygga ut elsystemet så kommer vi förutom att missa klimatmålen också att gå miste om stora investeringar som idag söker sig till Sverige. Det innebär sämre framtidsutsikter och ett försämrat välstånd.

Tre vägar för att säkra el

Det finns egentligen bara tre ”rattar” att vrida på för att hantera elsituationen: ökad produktion, förbättrad distribution och mer effektiv och flexibel elanvändning. Alla dessa tre tar tid, men på kort sikt är olika flexibilitetlösningar och energieffektiviseringar det som kan hålla nere elpriset i väntan på att ny produktion och distribution kommer på plats. Men alla tre behövs och det är därför viktigt att de kort- och långsiktiga lösningarna arbetas med parallellt.

Just nu försöker man från politiskt håll hitta olika lösningar för att hantera den akuta situation som uppstod i vintras och som kan komma tillbaka kommande vinter. Många företag var hårt pressade, företag som dessutom ofta var märkta av coronaåren. Priserna på el får inte riskera att slå ut i grunden livskraftiga och sunda företag. Samtidigt kan åtgärder för att begränsa prisökningarna få till effekt att elanvändningen ligger kvar på en nivå som gör att systemet inte håller ihop.

Gaslagren i Europa är för tillfället ganska välfyllda men om vi får en het sommar kan den situationen förändras då gas används för att producera el som krävs för att kyla europeiska bostäder när värmeböljor slår till. Får vi en varm sommar och kall vinter så kan vi alltså hamna i ett svårt läge. Det är inte omöjligt att vi hamnar i en liknande situation igen – det kan vara bra att redan nu fundera över hur man kan förbereda sig.

Medskick till politiken

Vad behöver då göras från politiskt håll? Det finns många frågor som måste lösas men här är några särskilt viktiga:

  1. 1.
    Tillståndsprocesserna måste bli mer förutsägbara och gå snabbare.
  2. 2.
    Det måste finnas en tydlig och bred politisk uppslutning kring utbyggnad av alla fossilfria kraftslag så att investerare vågar lägga sina pengar på ny elproduktion.
  3. 3.
    Planeringsprocesser måste gå mycket snabbare. Idag tar det i bästa fall 10–15 år från det att ett stort projekt börjar planeras till det är i drift. Det är helt ohållbara tidsramar när vi bara har lite drygt 20 år på oss att ställa om hela samhället.

Mycket är också på gång. Det finns förslag på kompensations- och incitamentslösningar som ska få fart på vindkraftsutbyggnaden. Regelverket kring var och hur mycket kärnkraft det får byggas är på väg att förändras. Tillståndsfrågan är under utredning och det finns en bred politisk enighet om att dagens situation är ohållbar. Nu är det viktigt att politiken visar handlingskraft och säkerställer att de nödvändiga förändringarna och förslagen också blir genomförda.

Lokalt FöretagsklimatklimatomställningEnergiförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist