NYHET8 maj 2023

Bra att reduktionsplikten sänks vid årsskiftet

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att sänka reduktionsplikten vid årsskiftet. ”Reduktionspliktens kostnadseffektivitet kan ifrågasättas, och därför välkomnar vi en neddragning”, säger Karin Johansson, vice vd.

Foto: Sören Andersson

Överenskommelsen innebär att reduktionsplikten ska sänkas till 6 procent vid årsskiftet, för både bensin och diesel. Enligt partiernas beräkningar innebär det att dieselpriset kan bli 5:50 kronor billigare per liter.

Reduktionsplikten innebär att bensinbolagen måste blanda in en viss andel biobränsle i tanken. Enligt Tidöavtalet ska den minskas till EU:s miniminivå, men partierna har varit oense kring var nivån går. SD har helst velat avskaffa reduktionsplikten helt.

Reduktionsplikten ligger i dag på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

– För att klara den gröna omställningen är det av yttersta vikt att vi lägger vår energi på satsningar och reformer som ger effekt. Reduktionspliktens kostnadseffektivitet kan ifrågasättas, och därför välkomnar vi en neddragning. Sveriges främsta bidrag till den gröna omställningen sker genom vår export av klimateffektiva produkter som tränger undan smutsigare produktion i andra delar av världen, säger Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Att dra ner på reduktionsplikten till förmån för mer effektiva satsningar kommer dock försvåra uppfyllandet av Sveriges mål från EU på 50 procent till 2030 i den så kallade ESR sektorn, enligt Karin Johansson. Här kan Sverige, likt Tyskland, sluta bilaterala avtal om ESR-kvotsenheter med europeiska länder som inte kommit lika långt i sin gröna omställning, menar hon.

– För Sverige är det viktigaste i den fortsatta gröna omställningen för så väl industri och transportsektorn, att öka tempot i utbyggnaden av vår fossilfria elproduktion. Därför behöver vi få väsentligt kortare tillståndsprocesser, säger Karin Johansson.

TT

KlimatMiljö och hållbar tillväxtEnergiklimatomställning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist