Johan Rocklind
Foto: Sören Karlsson

2013 fattades i samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer ett beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram. "Det har varit en förutsättning för att nå framgång", säger Johan Rocklind.

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs nya enkät om det lokala företagsklimatet talar sitt tydliga språk. Gnesta når för första gången upp till den så eftersträvansvärda 4,0-nivån.

I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58.

Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat.

– Det gäller att hela tiden blicka några år framåt, konstaterar han.

Gnesta fattade 2013 beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram.

– Programmet togs fram i nära samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer. Det har varit en förutsättning för att nå framgång. Mycket bygger ju på gemensamma åtaganden i arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Johan Rocklind.

Fler kontaktytor 

Som ett område där mycket positivt hänt pekar han på att Gnesta fått fler och fler kontaktytor mellan kommunen och företagen men också mellan olika företag.

– Jag tänker bland annat på sådant som företagsbesök, näringslivsgalor och frukostmöten. Ser vi till hur kommunen bemöter företagen har klara förbättringar också skett, betonar Johan Rocklind.

Företagen har ofta synpunkter på de kommunala aktörernas agerande i samband med tillsyn och tillståndsgivning.

– Vi måste arbeta på ett öppet och transparent sätt utan att för den skull tumma på regelverket. Våra handläggare ska vara behjälpliga och ge kloka råd på vägen. Det underlättar inspektörernas arbete och skapar ett förtroende ute på företagen, säger Johan Rocklind och nämner också de utbildningsinsatser riktade mot företagen som kommunen genomför i egen regi och ibland tillsammans med Nyföretagarcentrum.

På sista versen

Det nuvarande näringslivsprogrammet sjunger på sista versen. Under 2020 ska ett uppdaterat program utformas och sjösättas. Arbetsmetoden blir densamma som förra gången. Politikerna och näringslivet krokar arm med varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

– Gnesta är inte detsamma idag som när det nuvarande näringslivsprogrammet antogs. Vad vi behöver förhålla oss till är den snabba befolkningsökningen i kommunen. Gnesta får mellan 200 och 300 nya invånare varje år. Det är en tillväxttakt som är den dubbla om du jämför med rikssnittet. Det ställer förstås speciella krav på kommunen, poängterar Johan Rocklind.

Stockholmsregionens mycket kraftiga expansion ger Gnesta betydande draghjälp. Den dagliga utpendlingen härifrån är visserligen större än inpendlingen men inpendlingen ökar. Johan Rocklind påminner om att en resa med pendeltåget mellan Gnesta och Stockholms Central som snabbast bara tar 33 minuter.

Omdaningen av centrum

– En prioriterad fråga under de kommande åren är omdaningen av Gnesta centrum. Vi behöver fler flexibla affärs- och kontorslokaler men även betydligt fler bostäder. Gnesta har redan en flora av små butiker och det är något vi vill bygga vidare på, framhåller Johan Rocklind.

Han efterlyser också förbättringar inom skolans värld.

– Där underpresterar Gnesta. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för en fortsatt bra utveckling. Satsningar på infrastrukturen är ett annat viktigt område. När det gäller bredband finns det mycket som måste göras. Det går framåt men alldeles för sakta.

Johan Rocklind har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2010. Sedan valet 2014 är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr kommunen. I många frågor är den politiska samstämmigheten ännu större än så.

– Det skapar stabilitet och ger oss ett nödvändigt handlingsutrymme. Diskussionerna är oftast konstruktiva utan några ideologiska strider. Vi får breda och långsiktiga överenskommelser som alla vinner på, säger Johan Rocklind.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.