Johan Rocklind
Foto: Sören Karlsson

2013 fattades i samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer ett beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram. "Det har varit en förutsättning för att nå framgång", säger Johan Rocklind.

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs nya enkät om det lokala företagsklimatet talar sitt tydliga språk. Gnesta når för första gången upp till den så eftersträvansvärda 4,0-nivån.

I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58.

Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat.

– Det gäller att hela tiden blicka några år framåt, konstaterar han.

Gnesta fattade 2013 beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram.

– Programmet togs fram i nära samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer. Det har varit en förutsättning för att nå framgång. Mycket bygger ju på gemensamma åtaganden i arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Johan Rocklind.

Fler kontaktytor 

Som ett område där mycket positivt hänt pekar han på att Gnesta fått fler och fler kontaktytor mellan kommunen och företagen men också mellan olika företag.

– Jag tänker bland annat på sådant som företagsbesök, näringslivsgalor och frukostmöten. Ser vi till hur kommunen bemöter företagen har klara förbättringar också skett, betonar Johan Rocklind.

Företagen har ofta synpunkter på de kommunala aktörernas agerande i samband med tillsyn och tillståndsgivning.

– Vi måste arbeta på ett öppet och transparent sätt utan att för den skull tumma på regelverket. Våra handläggare ska vara behjälpliga och ge kloka råd på vägen. Det underlättar inspektörernas arbete och skapar ett förtroende ute på företagen, säger Johan Rocklind och nämner också de utbildningsinsatser riktade mot företagen som kommunen genomför i egen regi och ibland tillsammans med Nyföretagarcentrum.

På sista versen

Det nuvarande näringslivsprogrammet sjunger på sista versen. Under 2020 ska ett uppdaterat program utformas och sjösättas. Arbetsmetoden blir densamma som förra gången. Politikerna och näringslivet krokar arm med varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

– Gnesta är inte detsamma idag som när det nuvarande näringslivsprogrammet antogs. Vad vi behöver förhålla oss till är den snabba befolkningsökningen i kommunen. Gnesta får mellan 200 och 300 nya invånare varje år. Det är en tillväxttakt som är den dubbla om du jämför med rikssnittet. Det ställer förstås speciella krav på kommunen, poängterar Johan Rocklind.

Stockholmsregionens mycket kraftiga expansion ger Gnesta betydande draghjälp. Den dagliga utpendlingen härifrån är visserligen större än inpendlingen men inpendlingen ökar. Johan Rocklind påminner om att en resa med pendeltåget mellan Gnesta och Stockholms Central som snabbast bara tar 33 minuter.

Omdaningen av centrum

– En prioriterad fråga under de kommande åren är omdaningen av Gnesta centrum. Vi behöver fler flexibla affärs- och kontorslokaler men även betydligt fler bostäder. Gnesta har redan en flora av små butiker och det är något vi vill bygga vidare på, framhåller Johan Rocklind.

Han efterlyser också förbättringar inom skolans värld.

– Där underpresterar Gnesta. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för en fortsatt bra utveckling. Satsningar på infrastrukturen är ett annat viktigt område. När det gäller bredband finns det mycket som måste göras. Det går framåt men alldeles för sakta.

Johan Rocklind har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2010. Sedan valet 2014 är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr kommunen. I många frågor är den politiska samstämmigheten ännu större än så.

– Det skapar stabilitet och ger oss ett nödvändigt handlingsutrymme. Diskussionerna är oftast konstruktiva utan några ideologiska strider. Vi får breda och långsiktiga överenskommelser som alla vinner på, säger Johan Rocklind.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Prao är jätteviktigt”

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Södermanland, men de många fördelarna överväger. "Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft", säger Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Fritt fall för Vingåker i den nya rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet är det fritt fall för Vingåker som stannar på plats 239 bland landets 290 kommuner. Vingåker ligger nu 98 placeringar sämre än förra hösten och är klart sämst av länets nio kommuner.
NYHET Publicerad:

Eskilstuna gör en rejäl förbättring i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har Eskilstuna åkt berg-och-dalbana genom årens lopp. Nu gör kommunen en rejäl förbättring med 31 placeringar i jämförelse med resultatet för ett år sedan och hamnar på plats 144. Eskilstuna kan glädja sig åt ett tydligt lyft sedan 2013 med den bottennotering med plats 237 som man då hade.
NYHET Publicerad:

Trosa som vanligt i rankingens ledarklunga

FÖRETAGSKLIMAT Trosa tappar visserligen tre placeringar i den nya rankingen från Svenskt Näringsliv. Men med sin niondeplats bland Sveriges 290 kommuner finns man fortfarande i ledarklungan. Trosa verkar ha skaffat sig en trygg och mångårig förankring i rankingens 10 i topp, låt vara att det inte alltid varit så här positivt. "Det skulle vara förödande om vi en dag slår oss till ro och tycker att vi har ett tillräckligt bra företagsklimat", säger Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst – igen!

FÖRETAGSKLIMAT I dag släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Södermanland är det som vanligt Trosa som högst rankingplacering. Vid sidan av Trosa är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år.
NYHET Publicerad:

Sex av länets kommuner förbättrar sin ranking av företagsklimatet

PRESSMEDDELANDE Trosa har som vanligt högst ranking av företagsklimatet av länets kommuner. Vid sidan av dem är det sex av länets kommuner som förbättrar sin ranking i år. Det framkommer i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

"Vi låter oss inspireras av Rättviksmodellen"

FÖRETAGSKLIMAT Nyköpings blygsamma placeringar i LFK-rankingen ska i framtiden vara ett minne blott. Kommunen gör nu ett omtag för att förbättra klimatet och villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Här passeras en gräns

KOMMENTAR Att vara företagare är inte enkelt. Det lär finnas ungefär 1200 lagar, 2200 förordningar samt 8100 föreskrifter och allmänna råd som kan vara tillämpliga på företaget. Det är upp till företagaren att hålla koll på om så är fallet och vad detta i så fall innebär.
NYHET Publicerad:

Svala konjunkturförväntningar

PRESSMEDDELANDE Företagen i Södermanland signalerar att konjunkturtoppen är passerad men att det närmaste halvåret ser stabilt ut, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs Företagarpanel för tredje kvartalet.
NYHET Publicerad:

Företagens förväntningar om konjunkturen dämpas

EKONOMI Konjunkturen mattas av. Förväntningarna dämpas från svenska företag. Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. "Företagen planerar inte för högre produktion", säger ekonom Violeta Juks.
NYHET Publicerad:

En hamn i förändring

FÖRETAGSKLIMAT Oxelösunds Hamn står inför stora förändringar. Hamnen lever till stor del i symbios med SSAB som ska ställa om sin produktion. Hamnens stora hantering av kol ska ersättas av hantering av LNG (gas) och stora mängder skrot. "Vi jobbar för fullt med alla olika myndighetsprövningar som krävs", säger Douglas Heilborn som är hamnens VD.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.