Johan Rocklind
Foto: Sören Karlsson

2013 fattades i samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer ett beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram. "Det har varit en förutsättning för att nå framgång", säger Johan Rocklind.

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs nya enkät om det lokala företagsklimatet talar sitt tydliga språk. Gnesta når för första gången upp till den så eftersträvansvärda 4,0-nivån.

I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58.

Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat.

– Det gäller att hela tiden blicka några år framåt, konstaterar han.

Gnesta fattade 2013 beslut om ett långsiktigt näringslivsprogram.

– Programmet togs fram i nära samverkan mellan politiker, företag och lokala näringslivsorganisationer. Det har varit en förutsättning för att nå framgång. Mycket bygger ju på gemensamma åtaganden i arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Johan Rocklind.

Fler kontaktytor 

Som ett område där mycket positivt hänt pekar han på att Gnesta fått fler och fler kontaktytor mellan kommunen och företagen men också mellan olika företag.

– Jag tänker bland annat på sådant som företagsbesök, näringslivsgalor och frukostmöten. Ser vi till hur kommunen bemöter företagen har klara förbättringar också skett, betonar Johan Rocklind.

Företagen har ofta synpunkter på de kommunala aktörernas agerande i samband med tillsyn och tillståndsgivning.

– Vi måste arbeta på ett öppet och transparent sätt utan att för den skull tumma på regelverket. Våra handläggare ska vara behjälpliga och ge kloka råd på vägen. Det underlättar inspektörernas arbete och skapar ett förtroende ute på företagen, säger Johan Rocklind och nämner också de utbildningsinsatser riktade mot företagen som kommunen genomför i egen regi och ibland tillsammans med Nyföretagarcentrum.

På sista versen

Det nuvarande näringslivsprogrammet sjunger på sista versen. Under 2020 ska ett uppdaterat program utformas och sjösättas. Arbetsmetoden blir densamma som förra gången. Politikerna och näringslivet krokar arm med varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

– Gnesta är inte detsamma idag som när det nuvarande näringslivsprogrammet antogs. Vad vi behöver förhålla oss till är den snabba befolkningsökningen i kommunen. Gnesta får mellan 200 och 300 nya invånare varje år. Det är en tillväxttakt som är den dubbla om du jämför med rikssnittet. Det ställer förstås speciella krav på kommunen, poängterar Johan Rocklind.

Stockholmsregionens mycket kraftiga expansion ger Gnesta betydande draghjälp. Den dagliga utpendlingen härifrån är visserligen större än inpendlingen men inpendlingen ökar. Johan Rocklind påminner om att en resa med pendeltåget mellan Gnesta och Stockholms Central som snabbast bara tar 33 minuter.

Omdaningen av centrum

– En prioriterad fråga under de kommande åren är omdaningen av Gnesta centrum. Vi behöver fler flexibla affärs- och kontorslokaler men även betydligt fler bostäder. Gnesta har redan en flora av små butiker och det är något vi vill bygga vidare på, framhåller Johan Rocklind.

Han efterlyser också förbättringar inom skolans värld.

– Där underpresterar Gnesta. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för en fortsatt bra utveckling. Satsningar på infrastrukturen är ett annat viktigt område. När det gäller bredband finns det mycket som måste göras. Det går framåt men alldeles för sakta.

Johan Rocklind har varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2010. Sedan valet 2014 är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr kommunen. I många frågor är den politiska samstämmigheten ännu större än så.

– Det skapar stabilitet och ger oss ett nödvändigt handlingsutrymme. Diskussionerna är oftast konstruktiva utan några ideologiska strider. Vi får breda och långsiktiga överenskommelser som alla vinner på, säger Johan Rocklind.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sörmländska kommunerna är bra på kontakter med företagen

FÖRETAGSKLIMAT Fem av kommunerna i Sörmland ligger över Sverigesnittet när det kommer till hur företagen upplever det lokala företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Jobb i hemtjänsten räddar Åsas resebyrå

CORONAKRISEN "Nu gäller det att få företaget att överleva. Det kommer att bli en utslagning bland resebyråerna, men när coronakrisen är över har företagen som finns kvar jättemycket att göra", säger Åsa Plantin som i avvaktan på vändningen är timanställd inom hemtjänsten.
NYHET Publicerad:

Osäkra framtidsutsikter för länets företag

KOMMENTAR Idag släpps vår företagarpanel på regional nivå. Tidigare har vi kallat denna för en konjunkturprognos, men nu handlar det snarare om att göra en analys kring hur företagen kommer att överleva givet hur den svenska regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att säkra svenska företag och arbetskraft, samt hur viruset utvecklas, och hur andra länder kommer släppa eller skärpa på restriktioner. Det handlar snarare om att ta fram olika scenarier.
NYHET Publicerad:

Nu måste EU:s inre marknad återstartas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Krafttag för att rädda företag och jobb

DEBATT Så småningom kommer krisen att vara över. Det är idag vi kan påverka hur läget kommer att vara då. Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv Södermanland i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Företagens kreativitet lindrar coronakrisen

CORONAKRISEN De sörmländska företagens kreativitet är stor när det gäller att lindra effekterna av coronakrisen. Många tänker i nya banor för att få företagen att överleva och för att så många jobb som möjligt ska kunna räddas.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svag nyföretagsamhet i Södermanland

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamhetens långsiktiga trend uppåt fortsätter med en marginell ökning jämfört med förra året i riket som helhet. Södermanland har rikets sjätte lägsta nivå på företagsamheten. Kvinnors företagsamhet ökar något men trots detta finns det fortfarande drygt 8 000 fler företagsamma män än kvinnor i länet. Länets företagsamhet bland de yngre står still jämfört med förra året.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.