NYHET26 oktober 2021

Många har svårt att försörja sig i Södermanland

I många av Södermanlands kommuner har människor svårt att försörja sig själva genom arbete. Det visar siffror från SCB som Svenskt Näringsliv tagit fram. 5 av Södermanlands 9 kommuner har en lägre självförsörjningsgrad än riksgenomsnittet på 75,1 procent.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Foto: TT Bild

Bland länets kommuner har Eskilstuna och Flen lägst andel självförsörjande i arbetsför ålder, med 70,5 respektive 66,7 procent. Högst andel självförsörjande har Trosa kommun med 80,2 procent.

”Dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa”, säger Sofia Sjöström.
Foto: Ernst Henry Photography AB

–Att så många personer i arbetsför ålder i Södermanland inte försörjer sig själva är en stor påfrestan för kommunernas ekonomi. Våra företag kan och vill hjälpa fler till arbeta, därför är det så viktigt med ett bra företagsklimat lokalt och bättre villkor för näringslivet. Det skulle frigöra resurser som skulle kunna satsas på till exempel barnomsorgen, skolan och äldrevården, säger Sofia Sjöström  regionchef på Svenskt Näringsliv i Södermanland.

Svenskt Näringslivs beräkningar visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20-64 år) inte är självförsörjande. Det är var fjärde person i den här gruppen. Siffran är egentligen högre, men de omkring 500 000 studenter som uppbär studiestöd har exkluderats. Beräkningarna visar också att bara fyra miljoner svenskar är helt självförsörjande.

När personer går från bidrag till anställning eller företagande frigörs resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser. Utanförskapet kostar i dag samhället 270 miljarder årligen i direkta transfereringar och i uteblivna skatter. Om utanförskapet skulle minska med 20 procent skulle över 54 miljarder kronor frigöras i statskassan varje år, vilket är mer än vad hela rättsväsendet kostar (53 miljarder).

– Även om det inte är realistiskt att alla 1,3 miljoner ska försörja sig själva, är det oerhört angeläget att fler kan försörja sig genom jobb och företagande, inte minst vad det gäller självkänsla och delaktighet i samhället. Dagens utanförskap existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet, så för att få fler i arbete, måste det löna sig mer att både arbeta och att anställa, säger Sofia Sjöström.

Så har Svenskt Näringsliv beräknat självförsörjning

För att beräkna antalet icke självförsörjande har endast personer i arbetsför ålder (20–64 år), cirka 5,8 miljoner personer, inkluderats. Samtidigt har personer med studiemedel exkluderats, cirka 500 000 personer. De som räknas som självförsörjande är personer vars bruttolön är över 186 000 per år (15 500 kronor/månad) eller som är klassade som företagare, cirka 4 miljoner personer. Efter dessa tre steg återstår de 1,3 miljoner personer som inte uppfyller kravet, och därmed definieras som icke självförsörjande. Samma uträkning har gjorts på läns och kommunal nivå.

För mer information om självförsörjning och det fullständiga resultatet för övriga kommuner i Sverige, se www.svensktnaringsliv.se/utanforskap

Självförsörjning Sörmland

KommunerAntal självförsörjandeAntal inte självförsörjandeAndel självförsörjande
Trosa5 3961 32880,2%
Strängnäs13 9654 36376,2%
Gnesta4 2571 33476,1%
Nyköping21 2316 81075,7%
Oxelösund4 1291 51673,1%
Katrineholm12 1884 85271,5%
Vingåker3 0741 25271,1%
Eskilstuna37 88615 86470,5%
Flen5 1272 55966,7%
Utanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist