NYHET28 juni 2018

MPs toppolitiker träffar företagare

Riksdagsval, politiker och företagare – hör det ihop? Miljöpartiets två toppkandidater inför riksdagsvalet riksdagen i Södermanland, Linus Lakso och Marielle Lathi besökta Attendos demensboende på Ekebyvägen och åt lunch med företagare. Samtalet blev långt och intressant med inriktning på vad företagare önskar sig av den regering som tillträder efter höstens val.

Foto: Björn Lindgren
Foto: Björn Lindgren

– Jag slås av det starka engagemang och den stora kompetens som finns hos våra Sörmländska företagare. Det står för en stark framtidstro, säger Marielle Lahti

Förmiddagen började med att Caroline Tengbrand, verksamhetschef och Pia Lavén, verksamhetschef visade Attendos demensboende på Ekebyvägen. Boendet är uppbyggt kring konceptet livsstilsboende Utevistelse och trädgård. De boende ska stimuleras att vara ute så mycket som möjligt. Aktiviteter förläggs i möjligaste mån ute i trädgården eller i växthuset om de är lite kyligare.

– Vår ambition är de som bor här ska kunna vara med och bestämma så mycket som möjligt. Allt ifrån mat till aktiviteter involveras de därför i, berättar Caroline Tengbrand som är verksamhetschef på Attendo Ekebyvägen.

Verksamheten har varit igång i två år. Lokalerna har Attendo skräddarsytt för ett demensboende tillsammans med hyresvärden. Bland annat finns det en spa-avdelning, ett utegym och en trädgård.

– Samarbetet med kommunen har fungerarat mycket bra, säger Pia Lavén som var ansvarig när verksamheten startades och som precis övergått till en rådgivande roll.

För Miljöpartiet är det viktig att de boende involveras och att de har stora valmöjligheter.

– Attendos lösning med att laga det mesta av maten på plats och endast matens proteindel förlagas och värms är ett bra sätt att gå mot lokal tillagning, säger Marielle Lahti.

Till lunch anslöt ytterligare företagare och flera olika ämnen kom med i diskussionen.

Marie Svensson från Tjeders Industri i Malmköping berättade att bra välfärd är viktigt ur många aspekter! Ett exempel är skolan i Malmköping som skulle läggas ned av kommunen. Nu kan den behållas tack vare att föräldrarna själva tog kontakt med Europaskolan, som nu driver den i privat regi istället för att flytta eleverna till Flen. Förslagen kring ”vinster i välfärden” som riksdagen sa nej till skapar stor oro och slår hårt kring möjligheten till fortsatta investeringar inom skola, vård och omsorg.

En annan viktig fråga är de många och omfattande regelverk som företagen har att hantera.

– Tjeders med våra 35 anställda har samma regler att följa som t ex ASSA. Vi har däremot inte alls de resurser eller specialkompetenser som många gånger behövs. Viktigt att inte försvåra för företagen mer än nödvändigt vid tolkningen av regelverket i och för Sverige, säger Marie Svensson.

Karin Bogen som är ansvarig för Smedhälsan och Vårdcentralen Smeden har, liksom övriga delar inom vården, stora problem att hitta personal. Samtidigt läggs allt större ansvar på t ex vårdcentralerna med krav på längre öppettider, snabbakut och specialutbildade sjuksköterskor och läkare.

– Vi har inte råd att skicka en företagsläkare på en specialistutbildning som tar två år, och vi skulle inte heller kunna ersätta den personen då läkarbristen är stor, säger Karin Bogen.

Sedan landstinget tog bort avgiften för besök på vårdcentralen har antalet besök och samtal ökat kraftigt. Allt oftare rör besöken åkommor som inte behöver behandlas.

– Det är inte nödvändigt att ringa vårdcentralen eller ta sig till snabbakuten bara för att man har haft ont i halsen en halv dag, uppmanar Karin Bogen.

Många företag hyr sina lokaler och i Eskilstuna hyr 250 företag lokaler av Tunafastigheter. Företagets ägare och VD är Anton Varnäs och under hans ledning har fastighetsbeståndet ökat och utvecklats i en snabb takt.

– För oss är det viktigt med långsiktighet i politiken. När vi ska bygga nytt eller göra stora ombyggnationer i en fastighet för att anpassa till en kund så behöver vi veta att företaget kan överleva, förklarar Anton Varnäs.

Det är många olika regelverk som slår mot fastighetsbranschen. En utmaning är politisk osäkerhet.

– Vi har idag svårt att få lån för att bygga en förskola eller skola eftersom det finns en risk kopplat till det, säger Anton Varnäs.

Näringslivets engagemang i miljö- och klimatfrågor var ett viktigt område som kom upp. Omställning till fossilfria energislag och den pågående elektrifieringen inom många segment rönte intresse. Räcker elen?, frågades. Vilka åtgärder ger bäst effekt och resultat?, var en annan fråga.

– Det är glädjande att Sörmlands näringsliv är intresserade och drivande i hållbar utveckling, konstaterade Linus Lakso.

Det blev ett spänstigt samtal som uppskattades av samtliga och det ville aldrig riktigt ta slut. Lunchen blev därför längre än planerad.

– Det blev intressanta och givande samtal om hur omställningen till ett hållbart samhälle skapar jobb och utveckling, sammanfattar Linus Lakso förmiddagen.

Skriven avBjörn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist