NYHET26 september 2019

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.

Stefan Forsberg från SmartFront berättade om ett exempel där olika lagar tolkades så att de var omöjligt att uppfylla båda två.Foto: SmartFront
Douglas Heilborn, vd Oxelösunds Hamn, Ibrahim Baylan, näringsminister, Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv.
Foto: Oxelösunds Hamn
Marie Svensson som är VD på Tjeders Industrier var en av företagarna som tog upp olika lagar och regler implementeras.
Foto: Sören Karlsson

En fråga som lyftes av flera företagare var hur olika lagar och regler implementeras.

Marie Svensson som är VD på Tjeders Industrier var en av företagarna som tog upp detta.

– När nya lagar och regler ska införas måste det finnas tydlig information till företagen och denna måste förmedlas i god tid. Det borde gå att rikta informationen mot de som berörs allra mest, menar Marie Svensson

Tjeders har påverkats av implementerar av såväl elektronikskatten och WEEE-direktivet där det länge varit oklart vad som krävdes av företagen för att göra rätt.

Stefan Forsberg från SmartFront berättade om ett exempel där olika lagar tolkades så att de var omöjligt att uppfylla båda två.

– Vi skulle renovera balkonger och då säger en lag att dessa ska handikappanpassas medan en annan lag tolkades som att bevaranderegler förhindrade att bredda balkongdörrarna så att en rullstol kunde komma ut på balkongen, berättar Stefan Forsberg.

Förenklingsresans syfte är att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa. Det ska leda till stärkt konkurrenskraft och fler jobb.

I den andan lyfte Douglas Heilborn, vd på Oxelösunds Hamn, tillståndshantering som kommer av stora omställningar. För Oxelösunds Hamn handlar det om förändringar som följer av att den största kunden, SSAB i Oxelösund, ska ställa om från kol- till elbaserad produktion. En av de största industriomställningar som gjorts i Sverige.

– Det måste finnas möjligheter och ambitioner att skilja mellan stort och smått i tillståndsprocesserna. Mindre frågor kring ansökan kan myndighetspersonerna lyfta luren och ringa till de som är ansvariga för ansökan hos oss så att vi kan minimera handläggningstiderna, säger Douglas Heilborn.

Flera av företagarna återkom till att det vid implementeringen av regler måste konsekvenser för företagen beaktas. Branschorganisationer behöver konsulteras och ordentliga konsekvensanalyser måste genomföras och vägas in i hur reglerna utformas. Det behöver finnas en balans mellan vad regeln avser att lösa och vilka konsekvenser den får.

Regelkrånglet
Skriven avBjörn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist