NYHET14 oktober 2022

Otydliga regler försvårar för solceller 

År 2045 ska Sverige bli klimatneutralt, och vägen dit måste företagen leda. Men regelkrångel och informationsbrist är stora hinder för de företag som vill producera sin egen fossilfria el. Martin Enocson på Frontpac är en av dem som klarat av det.  

Martin Enocson, vd på Frontpac som tillverkar konsumentförpackningar i wellpapp.

Av Sveriges elkonsumtion på 126 tWh använder industrin 50 tWh. Många företag producerar även egen el, främst genom solceller på taket. Det är billigare och ofta effektivare för företagen att producera en del av det som konsumeras, inte minst i situationer då priset och tillgången till el är osäker. Martin Enocson, vd på Frontpac som tillverkar konsumentförpackningar i wellpapp, har goda erfarenheter av att dryga ut företagets eltillgång med egna solceller: 

Solcellsanläggningen som investerades i början av året, betalade sig snabbare än beräknat. Det stora problemet har varit att förstå regelverket, där måste myndigheterna se till så att företagen faktiskt får reda på vad som gäller. 
Martin Enocson, vd på Frontpac

– Vi provade att installera en solcellsanläggning i början av året. Den visade sig med nuvarande höga elpriser att investeringen betalade sig snabbare än beräknat. Det stora problemet har egentligen varit att förstå regelverket, och där måste myndigheterna se till så att företagen faktiskt får reda på vad som gäller.  

För producerande verksamhet – tillverkande industri – kan man ansöka om att få dra av delar eller hela energiskatten på egenproducerad solenergi. Detta gäller dock inte logistiklokaler, lager eller andra verksamheter som ligger i samma värdekedja. 

– Det är dumt att ha en skatt som slår olika hårt mot olika verksamheter. Då framstår det som att skatten mer finns för sakens skull än att den faktiskt skulle fylla något syfte. Gränsen borde tas bort och regelverket borde ses över, fortsätter Martin Enocson.   

Vilka som då har rätt att dra av detta är inte alltid självklart, och myndigheterna är svårnavigerade. Exempelvis faller många mindre företag inte bara i en kategori, utan använder en byggnad till flera olika funktioner. Då hamnar man under huvudregeln, där solcellsproduktion under en toppeffekt på 500kW inte beskattas alls, medan en högre toppeffekt medför skattskyldighet på hela produktionen. Många företagare vågar inte expandera sina solcellsanläggningar innan de fått klartecken från Skatteverket – klartecken som sällan kommer. 

Otydligheten gäller även vägen framåt. Redan 2020 talades det om att gränsen helt skulle slopas, men i stället har den endast höjts. När det inte går att planera långsiktigt måste små företag agera med försiktighet. Regelverket för energiskatt bidrar därför till att företagen inte går över till fossilfri energi i samma höga grad som de hade kunnat eller velat. 

– Vår solcellsanläggning får ses som en viljeinriktning. Går det att producera själv är det bra att göra det. Vi har en avsikt att öka, men myndigheterna har varit otydliga och även om det för vår del har gått bra är det många andra som påverkas negativt av att regelverket inte är välutformat, säger Martin Enocson. 

ElElpriserRegelkrånglet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist