NYHET21 februari 2023

Mer energi i Kalmar län!

Ordet business sägs komma från ”busy”. Och visst är företagare bland de mest upptagna människorna vi möter. I en företagares väsen ligger att driva saker framåt, förvalta det man uppnått men samtidigt vilja mer. Företagen i Kalmar län skapar inte bara produkter och tjänster som vi efterfrågar, utan de är även grunden till skatteunderlaget som omvandlas till det välstånd vi alla drar nytta av, som samhällsmedborgare, medarbetare och privatpersoner. Utan dem vore det inte mycket med oss

Ulrica Bennesved, regionchef Kalmar och Kronobergs län
Foto: Stefan Tell

Mest omtalat just nu är förstås elkrisen. Vi vet inte från en dag till en annan om elpriserna kommer att ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Eller om det överhuvudtaget kommer att finnas el. Situationen gör det helt omöjligt att driva ett företag, men så ser tyvärr verkligheten ut just nu. Positivt är dock att den politiska samsynen är stark om behovet av en lösning på krisen i länets kommuner, vilket från min horisont ser ut som den konstruktiva anda som behövs i det här läget. En långsiktigt hållbar strategi för hur elförsörjningen ska säkras och byggas ut kräver att alla de stora partierna är ense och kanske är vi på väg dithän nu – både i kommuner och nationellt. Att sätta ryggarna ihop när det blåser hårt är inget nytt för oss smålänningar, vilket vi ska vara stolta över!

Att sätta ryggarna ihop när det blåser hårt är inget nytt för oss smålänningar, vilket vi ska vara stolta över!

Energi behövs som sagt i ledningarna, men även på andra områden – om än kanske en annan sorts energi. Ett sådant område gäller kompetensförsörjning. Det är en märklig ordning att arbetslösheten är stor samtidigt som många företag skriker efter folk – och då även till jobb som inte kräver någon högre utbildning. Incitamenten för att skaffa sig ett jobb måste helt enkelt bli större. Alla tjänar på det. Företagen som får arbetskraft och därför kan göra fler och bättre affärer och människor som genom ett riktigt jobb kan försörja sig själv och hitta en bättre plats i samhällsgemenskapen. Dessutom behöver dialogen mellan de som skapar utbildningar och näringslivet bli bättre så att behoven kan matchas ihop.

Efter val brukar energinivåerna vara höga i kommunerna. Nya kommunledningar kommer med nya idéer och de som stannar kvar på sin post hugger ofta i med nya friska tag. Här hoppas jag att energin räcker till att se över företagsklimatet. Det finns alltid något som kan förbättras. Företagens beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar kommunens sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Ett gott företagsklimat är därför ett måste. För ju bättre de omgivande förutsättningarna är för företagen att växa, desto bättre går det för både landet och länet. I grund och botten kräver således välfärdssamhället framgångsrika företag som har rätt förutsättningar för företagare att starta, växa och driva företag. Så enkelt är det faktiskt.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronobergs län

Läs ledaren i Dagens Industri den 20 februari 2023

EnergiElpriserKompetensförsörjningLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist