Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 april 2018

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.

Foto: Mostphotos
Foto: Pressbild

– Kommunens räkenskaper är tydliga. De privata hemtjänstföretagen sparar 26 miljoner kronor åt skattebetalarna i Nyköpings kommun. Vi är 25 procent billigare än våra kommunala kollegor, säger Cecilia Ingre, vd på hemtjänstföretaget Invita Service AB i Nyköping.

Sedan 2011 har Nyköpings kommun konsekvent hållit ersättningen till hemtjänst på minimal nivå. Trots kollektivavtalsenliga lönehöjningar har ersättningen legat still.

Samtidigt har kommunen under samma period pumpat in pengar i den kommunala hemtjänstverksamheten genom att täcka de egna förlusterna. Räkenskaperna från det senaste verksamhetsåret visar att den egna hemtjänsten gick med 26 miljoner back.

– Nu är skillnaden så stor som 100 kronor i timmen mellan kommunal och privat verksamhet, säger Cecilia Ingre.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) kräver att kommunen ska behandla leverantörer av hemtjänst likvärdigt. Det är kommunen som bestämmer ersättningsnivån till utförarna, både de privata och de kommunala.

Cecilia Ingre menar att kommunen sätter den låga ersättningsnivån för att spara pengar, och därigenom låter kommunen de privata företagen subventionera de kommunala hemtjänsten. Och detta görs aktivt av den politiska majoriteten. Kommunen styrs i dag av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Orättvisan har upprört oppositionen i kommunen som vill se att de privata utförarna ska kompenseras.

– Kommunen gör detta medvetet. De försöker inte dölja det. På vår fråga om varför man gör det svarade kommunalråd Urban Granström att vilken ägare som helst skulle skjuta till pengar en förlustverksamhet, säger Cecilia Ingre.

Ännu så länge har dock kommunens intentioner kommit på skam. Kunderna fortsätter att strömma från de kommunala hemtjänstverksamheterna till de privata. De privata hemtjänstföretagen har i dag runt 55 procent av den totala hemtjänsten i kommunen, enligt siffror från Vård- och omsorgsnämnden.

Dessutom har undersökningar visat att brukare är mycket nöjdare med Invita Service AB än med kommunens hemtjänst. En undersökning från Socialstyrelsen 2017 visar att Nyköpings kommuns egna hemtjänst har 88 procents nöjdhet. De kunder som valt Invita Service AB har en nöjdhet på 96 procent.

– Som företagare arbetar man aktivt med att utveckla verksamheten och se till att hushålla med resurserna, i detta fall skattemedlen. Vi är hela tiden på tårna och förbättrar vår verksamhet, dels för att få den kostnadseffektiv och dels för att spetsa till vår kvalitet så att människor fortsätter att välja oss, säger Cecilia Ingre.

Förutom den låga ersättningen har kommunen genomfört ytterligare förändringar som har drabbat de privata hemtjänstföretagen hårt. Tidigare fanns möjligheter för hemtjänsten att ange ett kapacitetstak – att kunna säga nej till kunder när man inte har resurser nog. Men detta kapacitetstaket är borttaget. Privata utförare får inte heller avgränsa sin verksamhet geografiskt.

– Argumentet att kommunens egenregiverksamhet skulle kompenseras med mera ersättning för att de var tvungna att ta uppdrag över hela kommunen faller ju nu när man kräver detta av samtliga utförare. Jag kan därmed inte se annat än att vi borde få samma ersättning som egenregin, alltså inklusive den förlusttäckning som görs, säger Cecilia Ingre.

Urban Granström (S) är kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Han håller inte alls med om att de privata utförarna missgynnas. Men han medger att den egna verksamheten brister i effektivitet.

– Den egna verksamheten sliter med sin effektivitet, men måste arbeta för ha en ekonomi i balans. Jag motsätter mig å det bestämdaste alla påståenden om att de privata utförarna missgynnas.

Angående valfriheten inom hemtjänsten säger han sig vara för en så rättvis fördelning som möjligt. Ersättningsnivåer ska anpassas till ansvarsbördan.

– Vårt perspektiv är brukarens. I ett valfrihetssystem ska alla ha rätt och möjlighet att välja. I ett sådant system ska alla utförare, privata såväl som offentliga, så långt det är möjligt ha samma förutsättningar. Om utförare får större ansvar tittar vi också på att förändra ersättningssystemet.

Han delar inte heller Cecilia Ingres bild av att brukarna skulle vara nöjdare med den privata vården. Deras egna undersökningar tyder enligt Urban Granström på att förhållandet snarare skulle vara det motsatta.

– I Vård- och omsorgsnämndens senaste mätning hade de offentliga utförarna högre nöjdhet än de privata, säger Urban Granström.

Men dessa undersökningar är emellertid utförda av kommunen själva till skillnad från den undersökning som Cecilia Ingre hänvisar till, som är utförd av Socialstyrelsen. Cecilia Ingre menar att den privata hemtjänsten sparar skattebetalarna mycket pengar.

– I nuläget kan man kan säga att vi privata utförare subventionerar kommunen med 26 miljoner årligen. Jag är stolt över att vi faktiskt sparar pengar åt skattebetalarna, men ska man vara allvarlig så blir jag sorgsen. Det kommunen gör är ju ett enormt slöseri med skattepengar och dessutom ett utnyttjande av privata företagare, säger Cecilia Ingre.

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Skriven avHenrik Sjögren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist