Nyköpings kommun rundar lagen – gynnar egen hemtjänst
Foto: Mostphotos

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Foto: Pressbild
Cecilia Ingre, vd för hemtjänstföretaget Invita Service AB.

Cecilia Ingre, vd för hemtjänstföretaget Invita Service AB.

Foto: Pressbild

– Kommunens räkenskaper är tydliga. De privata hemtjänstföretagen sparar 26 miljoner kronor åt skattebetalarna i Nyköpings kommun. Vi är 25 procent billigare än våra kommunala kollegor, säger Cecilia Ingre, vd på hemtjänstföretaget Invita Service AB i Nyköping.

Sedan 2011 har Nyköpings kommun konsekvent hållit ersättningen till hemtjänst på minimal nivå. Trots kollektivavtalsenliga lönehöjningar har ersättningen legat still.

Samtidigt har kommunen under samma period pumpat in pengar i den kommunala hemtjänstverksamheten genom att täcka de egna förlusterna. Räkenskaperna från det senaste verksamhetsåret visar att den egna hemtjänsten gick med 26 miljoner back.

– Nu är skillnaden så stor som 100 kronor i timmen mellan kommunal och privat verksamhet, säger Cecilia Ingre.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) kräver att kommunen ska behandla leverantörer av hemtjänst likvärdigt. Det är kommunen som bestämmer ersättningsnivån till utförarna, både de privata och de kommunala.

Cecilia Ingre menar att kommunen sätter den låga ersättningsnivån för att spara pengar, och därigenom låter kommunen de privata företagen subventionera de kommunala hemtjänsten. Och detta görs aktivt av den politiska majoriteten. Kommunen styrs i dag av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Orättvisan har upprört oppositionen i kommunen som vill se att de privata utförarna ska kompenseras. 

– Kommunen gör detta medvetet. De försöker inte dölja det. På vår fråga om varför man gör det svarade kommunalråd Urban Granström att vilken ägare som helst skulle skjuta till pengar en förlustverksamhet, säger Cecilia Ingre.

Ännu så länge har dock kommunens intentioner kommit på skam. Kunderna fortsätter att strömma från de kommunala hemtjänstverksamheterna till de privata. De privata hemtjänstföretagen har i dag runt 55 procent av den totala hemtjänsten i kommunen, enligt siffror från Vård- och omsorgsnämnden.

Dessutom har undersökningar visat att brukare är mycket nöjdare med Invita Service AB än med kommunens hemtjänst. En undersökning från Socialstyrelsen 2017 visar att Nyköpings kommuns egna hemtjänst har 88 procents nöjdhet. De kunder som valt Invita Service AB har en nöjdhet på 96 procent.

– Som företagare arbetar man aktivt med att utveckla verksamheten och se till att hushålla med resurserna, i detta fall skattemedlen. Vi är hela tiden på tårna och förbättrar vår verksamhet, dels för att få den kostnadseffektiv och dels för att spetsa till vår kvalitet så att människor fortsätter att välja oss, säger Cecilia Ingre.

Förutom den låga ersättningen har kommunen genomfört ytterligare förändringar som har drabbat de privata hemtjänstföretagen hårt. Tidigare fanns möjligheter för hemtjänsten att ange ett kapacitetstak – att kunna säga nej till kunder när man inte har resurser nog. Men detta kapacitetstaket är borttaget. Privata utförare får inte heller avgränsa sin verksamhet geografiskt.

– Argumentet att kommunens egenregiverksamhet skulle kompenseras med mera ersättning för att de var tvungna att ta uppdrag över hela kommunen faller ju nu när man kräver detta av samtliga utförare. Jag kan därmed inte se annat än att vi borde få samma ersättning som egenregin, alltså inklusive den förlusttäckning som görs, säger Cecilia Ingre.

Urban Granström (S) är kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Han håller inte alls med om att de privata utförarna missgynnas. Men han medger att den egna verksamheten brister i effektivitet.

– Den egna verksamheten sliter med sin effektivitet, men måste arbeta för ha en ekonomi i balans. Jag motsätter mig å det bestämdaste alla påståenden om att de privata utförarna missgynnas.

Angående valfriheten inom hemtjänsten säger han sig vara för en så rättvis fördelning som möjligt. Ersättningsnivåer ska anpassas till ansvarsbördan.

– Vårt perspektiv är brukarens. I ett valfrihetssystem ska alla ha rätt och möjlighet att välja. I ett sådant system ska alla utförare, privata såväl som offentliga, så långt det är möjligt ha samma förutsättningar. Om utförare får större ansvar tittar vi också på att förändra ersättningssystemet.

Han delar inte heller Cecilia Ingres bild av att brukarna skulle vara nöjdare med den privata vården. Deras egna undersökningar tyder enligt Urban Granström på att förhållandet snarare skulle vara det motsatta.

– I Vård- och omsorgsnämndens senaste mätning hade de offentliga utförarna högre nöjdhet än de privata, säger Urban Granström.

Men dessa undersökningar är emellertid utförda av kommunen själva till skillnad från den undersökning som Cecilia Ingre hänvisar till, som är utförd av Socialstyrelsen. Cecilia Ingre menar att den privata hemtjänsten sparar skattebetalarna mycket pengar.

– I nuläget kan man kan säga att vi privata utförare subventionerar kommunen med 26 miljoner årligen. Jag är stolt över att vi faktiskt sparar pengar åt skattebetalarna, men ska man vara allvarlig så blir jag sorgsen. Det kommunen gör är ju ett enormt slöseri med skattepengar och dessutom ett utnyttjande av privata företagare, säger Cecilia Ingre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.