LogoLogo
LogoLogo
Nyhet19 december 2018

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.

Hannu Husa
"Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas", säger Hannu Husa som driver Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Det första Hannu Husa gjorde när han köpte Nyköping Strand Utbildningscentrum 2007 var att skriva ner ett antal förhållningssätt för sig själv. Hur han skulle vara, tänka och agera. Han skrev också ner hur han ville att skolan skulle vara.

– Jag visste från början att jag ville ha en kultur som präglas av delaktighet, gemenskap, ansvarstagande. Det betyder inte att alla ska tycka lika men det är viktigt att alla har samma målbild och vill samma saker.

Skolan är ett yrkesgymnasium med utbildningar för restaurang och livsmedel, och hotell och turism. Eftersom Hannu Husa hade jobbat som kökslärare och sedan som rektor på skolan sedan mitten av 1990-talet kände han verksamheten väl när han tog över den.

År 2011 tyckte han att det var dags att utveckla kvalitetsarbetet och ta det till en högre nivå, och han tog hjälp av en organisationsutvecklare för att strukturera arbetet.

– Vi satte tydligare mål och lade till mätverktyg så att vi kunde följa upp i vilken grad vi gjorde det som skulle leda oss mot målen.

Utgångspunkten är ett årshjul där läsårets händelser läggs in, till exempel vad som händer på sommaren, på hösten och inför gymnasievalet. Utifrån skolans processer, tankar och idéer sätts sedan strategierna för kommande läsår.

– I årsplanen skriver vi in vad vi vill ska hända. Det här ska vi fokusera på. Så här vill vi vara. Under året följer vi sedan upp hur det går.

För att göra kontinuerliga utvärderingar använder skolan ett digitalt kvalitetsverktyg som bland annat ställer samman resultat av kursutvärderingar och mätningar av hur eleverna upplever sin studiesituation. Det gör att det snabbt går att få en bild av hur läget ser ut inom varje område, och ta ställning till om något behöver göras.

– I så fall tar vi fram lämpliga åtgärder, och en plan för hur de ska genomföras. Sedan mäter vi och utvärderar om åtgärderna ledde till att det blev som vi ville. Vi har en väldig systematik i vårt kvalitetsarbete.

Utmaningen är att få med sig de 30 medarbetarna och se till att alla gör det som sagts, konstaterar han.

– Lärarna spelar en nyckelroll för att vår gemensamma strategi ska få genomslag. Som ledare i sina klassrum måste de agera enligt vår värdegrund och vi ska få det att hända.

Grunden för kvalitetsarbetet är en gemensam drivkraft att eleverna på skolan ska lyckas.

– Vi har också definierat vad en elev som lyckas är för något. Det handlar om förmågor, egenskaper och attityder. Får vi det att fungera kommer de också att lyckas med sina studier.

På Nyköpingsskolan är lärarnas främsta uppgift att fokusera på eleverna som individer. De som jobbar på skolan måste vilja och kunna se människan bakom, det räcker inte att kunna lära ut matte, konstaterar han.

– Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas.

Varje elev har en lärare som mentor vilket gör det lättare att avgöra var eleven befinner sig just nu, och vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå längre.

– Hela tiden sker ett systematiskt arbete med att få eleverna att bli mer ansvariga för sina egna liv. Idag lever många med uppfattningen att det är någon annan som ska fixa det åt dem.

Skolans framgångar när det gäller kvalitet bygger på att medarbetarna har en hög grad av självstyre, enligt Hannu.

– Jag litar fullständigt på dem och det vet de. Vi har en ram som är stor, och innanför den finns våra värderingar, vår kultur, styrkort, planer och kurser. Allt finns där och allt är transparent.

Medarbetarna vet vad de ska göra och så länge de verkar innanför ramen litar Hannu på att de gör det bästa för att elever ska lyckas.

– I vår kultur är det tillåtet att ifrågasätta, pröva och göra fel. Men samtidigt är medvetenheten om att fel kostar pengar stor, och att det blir lättare att jobba här om vi gör mindre fel.

Aktivt ledarskap

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2018 delas ut till Nyköping Strand Utbildningscentrum och Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. De båda skolorna utmärker sig för ”sitt aktiva ledarskap som skapar förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb men också för att de har eleverna i fokus”.

Bakom utmärkelsen Bättre skola står SIQ, som har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

Utmärkelsen delas ut den 16 januari.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist