Hannu Husa

"Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas", säger Hannu Husa som driver Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

NYHET Publicerad

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.

Det första Hannu Husa gjorde när han köpte Nyköping Strand Utbildningscentrum 2007 var att skriva ner ett antal förhållningssätt för sig själv. Hur han skulle vara, tänka och agera. Han skrev också ner hur han ville att skolan skulle vara.

– Jag visste från början att jag ville ha en kultur som präglas av delaktighet, gemenskap, ansvarstagande. Det betyder inte att alla ska tycka lika men det är viktigt att alla har samma målbild och vill samma saker.

Skolan är ett yrkesgymnasium med utbildningar för restaurang och livsmedel, och hotell och turism. Eftersom Hannu Husa hade jobbat som kökslärare och sedan som rektor på skolan sedan mitten av 1990-talet kände han verksamheten väl när han tog över den.

År 2011 tyckte han att det var dags att utveckla kvalitetsarbetet och ta det till en högre nivå, och han tog hjälp av en organisationsutvecklare för att strukturera arbetet.

– Vi satte tydligare mål och lade till mätverktyg så att vi kunde följa upp i vilken grad vi gjorde det som skulle leda oss mot målen.

Utgångspunkten är ett årshjul där läsårets händelser läggs in, till exempel vad som händer på sommaren, på hösten och inför gymnasievalet. Utifrån skolans processer, tankar och idéer sätts sedan strategierna för kommande läsår.

– I årsplanen skriver vi in vad vi vill ska hända. Det här ska vi fokusera på. Så här vill vi vara. Under året följer vi sedan upp hur det går.

För att göra kontinuerliga utvärderingar använder skolan ett digitalt kvalitetsverktyg som bland annat ställer samman resultat av kursutvärderingar och mätningar av hur eleverna upplever sin studiesituation. Det gör att det snabbt går att få en bild av hur läget ser ut inom varje område, och ta ställning till om något behöver göras.

– I så fall tar vi fram lämpliga åtgärder, och en plan för hur de ska genomföras. Sedan mäter vi och utvärderar om åtgärderna ledde till att det blev som vi ville. Vi har en väldig systematik i vårt kvalitetsarbete.

Utmaningen är att få med sig de 30 medarbetarna och se till att alla gör det som sagts, konstaterar han.

– Lärarna spelar en nyckelroll för att vår gemensamma strategi ska få genomslag. Som ledare i sina klassrum måste de agera enligt vår värdegrund och vi ska få det att hända.

Grunden för kvalitetsarbetet är en gemensam drivkraft att eleverna på skolan ska lyckas.

– Vi har också definierat vad en elev som lyckas är för något. Det handlar om förmågor, egenskaper och attityder. Får vi det att fungera kommer de också att lyckas med sina studier.

På Nyköpingsskolan är lärarnas främsta uppgift att fokusera på eleverna som individer. De som jobbar på skolan måste vilja och kunna se människan bakom, det räcker inte att kunna lära ut matte, konstaterar han.

– Vi ska jobba med individen och veta varje individs förutsättningar, behov och drömmar. Det är först då vi vet vad varje elev behöver för att lyckas.

Varje elev har en lärare som mentor vilket gör det lättare att avgöra var eleven befinner sig just nu, och vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå längre.

– Hela tiden sker ett systematiskt arbete med att få eleverna att bli mer ansvariga för sina egna liv. Idag lever många med uppfattningen att det är någon annan som ska fixa det åt dem.

Skolans framgångar när det gäller kvalitet bygger på att medarbetarna har en hög grad av självstyre, enligt Hannu.

– Jag litar fullständigt på dem och det vet de. Vi har en ram som är stor, och innanför den finns våra värderingar, vår kultur, styrkort, planer och kurser. Allt finns där och allt är transparent.

Medarbetarna vet vad de ska göra och så länge de verkar innanför ramen litar Hannu på att de gör det bästa för att elever ska lyckas.

– I vår kultur är det tillåtet att ifrågasätta, pröva och göra fel. Men samtidigt är medvetenheten om att fel kostar pengar stor, och att det blir lättare att jobba här om vi gör mindre fel.

Aktivt ledarskap

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2018 delas ut till Nyköping Strand Utbildningscentrum och Fredrikshovs slotts skola i Stockholm. De båda skolorna utmärker sig för ”sitt aktiva ledarskap som skapar förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb men också för att de har eleverna i fokus”.

Bakom utmärkelsen Bättre skola står SIQ, som har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. 

Utmärkelsen delas ut den 16 januari.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Så ser föräldrar på gymnasievalet

GYMNASIEVALET Snart är det dags för drygt 110 000 elever i årskurs nio att göra sina gymnasieval. Det är många faktorer som har betydelse för valet. De högskoleförberedande programmen verkar ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Så klarar sig gymnasieelever på arbetsmarknaden

KOMMENTAR För att lösa knutarna på arbetsmarknaden måste gymnasieprogrammen bli mer relevanta för yrkeslivet. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Tobias Krantz och Johan Olsson på DN Debatt, och hänvisar till den nya upplysningstjänsten Gymnasiekvalitet.se för ett bättre utbildningsval.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Tvångsplacering löser inte segregationen

KOMMENTAR Minskad valfrihet motverkar inte skolsegregation. Det finns alternativ som gör den vanliga skolan attraktiv för fler. Bygg ut skolor som fungerar väl, skapa en kultur där alla elever lär sig mer och se till att skolor med störst behov kan rekrytera skickliga skolledare och lärare, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Bra skola kräver rätt fokus

KOMMENTAR Utbildningspolitiken är en viktig samhällsfråga. Nästa regering behöver bland annat fokusera på kvalitet och studiero, värna friskolereformen och stärka samarbetet med företag inom hela utbildningssystemet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.