LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 oktober 2020

SSAB:s klimatomställning kräver driftsäker el

SSAB Oxelösund vill bli först i världen med att leverera fossilfritt stål redan 2026, en åtgärd som skulle minska Sveriges totala utsläpp med mer än 2 procent. Denna satsning ställer företaget inför stora investeringar och sätter Oxelösundsverksamheten under stort omvandlingstryck. Men för att målet ska nås krävs att också staten levererar i form av kortare handläggningstider och tryggad elförsörjning, menar Era Kapilashrami, plats- och produktionschef SSAB Special Steels Oxelösund.

”Nu tar vi ett steg närmare fossilfritt stål”, säger Era Kapilashrami men för att kunna nå ända in i mål krävs rätt politiska förutsättningar.Foto: SSAB

SSAB i Oxelösund är regionens största privata arbetsgivare där över 2000 medarbetare håller igång en produktion som går dag och natt utan avbrott. Årligen anlitas dessutom över 400 entreprenörer, till största delen regionala företag, till de årliga underhållsarbetena. Företaget tillverkar stål till bland annat transporter, byggnader, broar och maskiner.

Vattenfall Eldistribution lämnade i början av oktober in en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen i syfte att med nya ledningar möjliggöra anslutning av SSAB:s ljusbågsugn i Oxelösund. Detta är ett viktigt steg framåt menar Era Kapilashrami, plats- och produktionschef SSAB Special Steels Oxelösund.

– Nu tar vi ett steg närmare fossilfritt stål. Ett steg närmare en omställning av en viktig industrisektor som idag har väldigt höga utsläpp. I grunden är det positivt. SSAB:s omställning är helt nödvändig för klimatet. Det är också en möjlighet till gröna jobb, ny kompetens och exportframgångar. Det är en vinst för såväl svensk industri, för Sörmland och för klimatet.

SSAB har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En målsättning som innebär att genom HYBRIT-projektet ersätta kol och koks som reduktionsmedel i ståltillverkningen och istället använda fossilfri vätgas. Detta är i sin tur en förutsättning att kunna producera fossilfritt stål. Detta får också stora effekter för verksamheten i Oxelösund.

– I korthet innebär det att delar av nuvarande stålproduktion förändras genom att koksverk, masugnar och att LD-anläggningen i stålverket läggs ner. Istället kommer en helt ny produktionsprocess, där råjärn i form av så kallade järnsvamp från Hybrit-processen används som bas. En ny elektrisk ljusbågsugn som smälter järnsvampen och även skrot, en ny kraftledning på 130 kV, ny råvaruhantering, nya energisystem bland annat en ny metangasterminal i Oxelösunds Hamn, säger Era Kapilashrami.

Denna satsning innebär att SSAB i Oxelösund kan bli först i världen med att leverera fossilfritt stål redan 2026. Detta skulle sänka SSAB:s CO2-utsläpp i Oxelösund med ca 80 % och minska Sveriges totala utsläpp med mer än 2%. Men för att kunna nå dit krävs rätt politiska förutsättningar.

Effektiva tillståndsprocesser är helt avgörande för vår och industrins klimatomställning

– Vi behöver få nya miljötillstånd för verksamheten senast 2021 och kraftförsörjning på plats senast 2025 så att vi kan inleda de nödvändiga förberedelserna för omställningen. Här välkomnar vi regeringens fokus på att effektivisera tillståndsprocesserna. Det är helt avgörande för vår och industrins klimatomställning. Det kommer att kräva stora insatser av oss som företag, men även av samhället och från tillståndsgivande myndigheter. Därför måste vi arbeta tillsammans för att få klar omställningen så snabbt som möjligt. Om klimatomställningen försenas ett år, motsvarar det då utsläpp på mellan 1,5 och 2 miljoner ton koldioxid, säger Era Kapilashrami.

Som för många företag i Mellansverige är en tryggad elförsörjning en helt avgörande fråga för framtida utveckling. Detta område måste prioriteras av såväl politiker som myndigheter, anser Era Kapilashrami

− För SSAB är driftsäkerhet grundläggande, långa stopp i produktionen har stor negativ inverkan på effektivitet, sysselsättning och konkurrenskraft. Därför behövs robusta elnät. Ljusbågsugn kräver stor effekt och hög kortslutningseffekt, vilket ökar kraven på driftsäkerhet.

Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist