Ulrika Sjöberg och Helena Pagoldh
Foto: Björn Lindgren

Sedan Ulrika och Helena tog över gästhamnen har de kontinuerligt försökt att utveckla anläggningen och utbudet. Det har inte alltid varit helt lätt att få Eskilstuna kommun att gå med på planerna.

Ulrika och Helena satsade på gästhamnen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT När Ulrika Sjöberg flyttade till Sundbyholm började drömmen att ta över gästhamnen att gro. Flera gånger frågade hon den äldre ägaren om det inte var dags att låta någon yngre ta över. Efter några år blev svaret plötsligt ja.

Vid den tiden arbetade Ulrika Sjöberg inom polisen och hade ringa erfarenhet av att driva en gästhamn med ett kafé. Tillsammans med Helena Pagoldh hade hon emellertid inte någon brist på idéer så tillsammans bestämde de sig för att ta över gästhamnen och bli företagare. 

Inte heller Helena Pagoldh hade någon erfarenheten av att driva en sådan verksamhet. Nu tio år senare visar det sig att de hade företagandet i sig.

– Omsättningen har lyft från 2,5 till 8,5 miljoner kronor under dessa år och det omsätter vi på endast fyra sommarmånader, berättar Helena Pagoldh.

Det har hänt en hel del kring gästhamnen som ligger fint vid Sundbyholms slott. Slottet med omgivning ägs av Eskilstuna kommun och många av byggnaderna har en lång historia.

– Sundbyholms gästhamn är Eskilstunas port för de som kommer med båt. Ett trevligt bemötande, bra service och fin omgivning får fler att komma hit, förklarar Ulrika Sjöberg.

Sedan Ulrika och Helena tog över gästhamnen har de kontinuerligt försökt att utveckla anläggningen och utbudet. Det har inte alltid varit helt lätt att få Eskilstuna kommun att gå med på planerna.

– Det är historiska byggnader med kulturellt värde och de ska så klart bevaras. Samtidigt är det alltför ofta som vi möts av oförstående som till exempel när vi ville sätta upp ett skydd så att gästerna skulle slippa se våra soptunnor – då var det väldigt viktigt att det gick att se Mälaren i det fall någon gick in bakom huset, berättar Ulrika Sjöberg.

Vid ett annat tillfälle ville de utöka serveringen vilket förutsatte ett utökat tillstånd. När detta krånglade lite fick de en oväntade kommentar från en chef på kommunen.

– Hon sa att ”Ni kanske inte ska växa mer!” Vi blev helt ställda. Är det en tjänstemans uppgift att ifrågasätta hur ett företag vill utvecklas?, frågar sig Helena och Ulrika.

Båda har en känsla av att vissa anställda inom kommunen inte alltid lyssnar på vad företagare vill åstadkomma. De har en önskan att kommunens tjänstemän med sin specialistkunskap ska hjälpa företagare att kunna göra det som de önskar eller åtminstone lyssna innan man säger nej.

– Om vi till exempel har en idé om hur vi vill utöka vår uteservering men inte är möjlig på grund av någon regel. Då kan väl tjänstemannen vara med och resonera med oss om vad som är möjligt i stället. Då kan vi få en utökad servering och följa alla regler, konstaterar Helena Pagoldh.

Ulrika Sjöberg menar att varje tjänsteman kan välja hur de vill uppträda och jämför med när hon tidigare jobbade inom polisen. Vid ett tillfälle höll ett tillstånd på att löpa ut för en restaurang.

– Det var en fredag och på eftermiddagen skulle tillståndet löpa ut. Min poliskollega sade skadeglatt att på kvällen ska jag gå in och fråga om de har ett förnyat tillstånd. Själv blev jag chockad av hans förhållningssätt varpå vi kontaktade restaurangägaren och berättade att tillståndet höll på att löpa ut inför den så viktiga helgen. Han lyckades förnya tillståndet under dagen och var oerhört tacksam efteråt. Jag pratade hela tiden med min personalgrupp om att det var ett serviceyrke vi bedrev, det kändes fel att visa på så dålig service, det var därför vi agerade som vi gjorde, berättar Ulrika Sjöberg.

Helena och Ulrika har emellertid inte tappat sugen på att driva företag. När Eskilstunas nya inomhusarena byggdes dök chansen upp att driva den restaurang som skulle ligga i anläggningen. En chans som de tog och sedan ett par år driver de också restaurangen Västra Porten.

– Västra Porten passar bra ihop med Sundbyholms Gästhamn eftersom de har olika säsonger. Vi tar med oss personal till gästhamnen från Västra Porten under sommarsäsongen, förklarar Ulrika Sjöberg.

Västra Portens läge i Stiga Sports Arena medför att de måste anpassa sig efter de aktiviteter som är i arenan.

– I kväll är det kvinnodagen och då har vi valt att låta ett antal kvinnliga artister uppträda. I morgon är det först en innebandyturning, då vi ska servera ett stort antal ungdomar mat och sedan ska vi ställa om för att ha öppet för gäster som vill äta en middag i samband med att Mia Skäringer uppträder med sin show, säger Helena Pagoldh.

Det som slår en när man möter Ulrika och Helena är deras tydliga fokus på service och bemötande. Kunden är också en gäst som ska vara nöjd och glad. Kanske är det mer av den attityden som de förväntar sig även av de tjänstemän som de är i sådan beroendeställning till.

– Vi har väldigt bra och smidig kontakt med många handläggare men vi är mer än övertygade om att man når så mycket längre för alla parters räkning om man har en bra kommunikation, avslutar Ulrika Sjöberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Nya momsregler förödande för privata vårdföretag

SKATTER Den privatägda vårdcentralen Smeden i Eskilstuna har 13 000 patienter och växer ständigt, men riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet. Snart införs nämligen en lag som gör det dyrare att hyra in personal – dagens momsregler gör att det är de privata vårdföretagen som drabbas mest.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv presenterar reformförslag för svensk skola

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Södermanland. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

”Jag har alltid velat bli entreprenör”

UNG FÖRETAGSAMHET För Ida Norström var valet att starta företag självklart. Med en tydlig affärsidé växer verksamheten stadigt, och målen är högt satta. "Jag tänkte först att man inte kan starta ett företag när man är så ung, men efter att ha läst entreprenörskapskurser och drivit ett UF-företag under gymnasietiden kände jag att jag inte behövde vänta", säger Ida.
NYHET Publicerad:

I Strängnäs har alla ansvar för företagskontakterna

FÖRETAGSKLIMAT Nu finns det klara indikationer på att Strängnäs kommer att avancera i Svenskt Näringslivs ranking i september. I det sammanfattande omdömet från enkätundersökningen som precis har publicerats får kommunen sitt högsta betyg genom tiderna. Kommunpolitikernas attityder är en punkt där betyget förbättrats. "Filosofin är att alla kommunens medarbetare har ett ansvar för företagskontakterna. Det har vi lärt oss bland annat av Solna", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Flen ”tussar på” för att förbättra företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "I Flen är det tusen små steg som styr arbetet med att förbättra företagsklimatet. Vi ”tussar på” och tar inga jättekliv i Svenskt Näringslivs ranking. Långsiktiga och stabila satsningar är vår framgångsmodell", säger Mikael Larsson, näringslivschef i Flens kommun.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet och stabilitet lyfter Gnestas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I rankingen har Gnesta varje år sedan 2012 placerat sig bland de 100 bästa av landets 290 kommuner. Allt pekar nu på att man nästa gång, i september, förbättrar sin position från fjolårets plats 58. Långsiktighet och stabilitet är några centrala ord när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) ska förklara Gnestas goda företagsklimat. "Det gäller att hela tiden blicka några år framåt", konstaterar han.
NYHET Publicerad:

Flera kommuner tar kliv mot ett bättre företagsklimat

PRESSMEDDELANDE Gnesta starkare på viktigaste frågan, Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Strängnäs utvecklas starkt. Det finns mycket positivt att glädjas åt i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Södermanlands kommuner.
NYHET Publicerad:

Kliv mot bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket välFöretagsklimatet stärks i fem av Södermanlands kommuner. I tre kommuner blir det lite sämre. Totalt sett står sig Södermanlands kommuner mycket väl.
NYHET Publicerad:

Martina vårdar Lindholms gård för kommande generationer

FÖRETAGSKLIMAT Att bedriva jord- och skogsbruk samt att hålla ett djurbestånd är en livsstil mer än ett arbete. Om det vittnar Martina Schagerlund som tillsammans med sin man Olov driver Lindholms Gård. "Gården har drivits av släkten under flera generationer och jag tänker att jag ska lämna över den till mina barn", berättar Martina Schagerlund.
NYHET Publicerad:

En företagsam bussresa

FÖRETAGSKLIMAT Fredagen den 10 maj samlades en grupp kommun- och riksdagspolitiker på Gripsholms Värdshus i Mariefred. Under dagen ska de träffa fyra företagare för att lära sig mer om hur regler och regelkrångel påverkar företaget.
NYHET Publicerad:

Nu ska bättre lagstiftning på plats

LAS Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om förändringar av arbetsrätten, en utredning som kom till efter att Centerpartiet hårdnackat ställde krav på att arbetsrätten måste förändras under regeringsförhandlingarna. "Turordningsreglerna får inte hindra tillväxten i företagen, vilket sker idag. Företagen måste våga anställa i alla lägen, inte avstå i rädsla för att det blir fel person." konstaterar Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs granskning av söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

147 000 kronor

KOMMENTAR Företagen i Södermanland exporterar varor till ett värde av 43 miljarder kronor. Det är en hiskeligt hög siffra och motsvarar 147 000 kronor per södermanlänning.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.