NYHET20 december 2023

30 procent av Stockholmsföretagen ser risk för varsel

Under det senaste året har Sverige befunnit sig en lågkonjunktur. Hög inflation, höga energipriser och prisökningar har pressat både hushåll och företag. Företagen i landet och i länet har tuffa år bakom sig och det ser ut att fortsätta så en tid framöver. Trots en avmattning i inflation och en riksbank som nu har lämnat räntan orörd ser företagen i Stockholmsregionen pessimistiskt på framtiden och sannolikt är den fulla effekten av Riksbankens räntehöjningar ännu inte nådd.

30 procent av de svarande företagen uppger att det finns risk för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna. Foto: Mostphotos/TT
Olle Karstorp vill se krafttag från regeringen som nu behöver bedriva en mer expansiv finanspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Svaren i vår företagarpanel för det fjärde kvartalet visar att alla branscher i Stockholm befinner sig i ett mycket tufft läge och att detta ser ut att fortsätta under kommande år. Lågkonjunkturen fortsätter och utsikterna för försäljningsvolymer, investeringar och antalet anställda för 12 månader framöver ligger fortsatt långt ifrån ett ”normalläge”. Den bransch som ser mest pessimistiskt på framtiden är byggbranschen, säger Olle Karstorp regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

Utöver fortsatt låga förväntningar på försäljningsvolymer, investeringar och antalet anställda under de kommande 12 månaderna finns det ytterligare orosmoln.

– 30 procent av de svarande företagen uppger att det finns risk för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna. Vi vet även att en stor del av företagen idag har ”hamstrat” personal i hopp om att den ekonomiska situationen ska snart ska förbättras. Risken finns därför att situationen kan förvärras ytterligare om lågkonjunkturen blir långvarig. Redan idag är arbetslösheten hög i regionen och en förvärring från dagens nivåer riskerar att försvåra det redan ansträngda ekonomiska läget för både företag och hushåll, säger Olle Karstorp.

För att situationen inte ska förvärras ytterligare och för att få till en vändning krävs nu krafttag från regeringen.

– För att vi så snabbt som möjligt ska ta oss ut ur denna situation krävs det att regeringen lägger fram en mer expansiv finanspolitik. Vi behöver se tillväxtfrämjande åtgärder som till exempel satsningar på infrastruktur och energiförsörjningen. Detta skulle kunna stimulera ekonomin i rätt riktning. Strukturreformer på arbetsmarknaden för att fler ska bli självförsörjande är även det mycket viktigt, säger Olle Karstorp.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägekonjunktur
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist