NYHET29 januari 2021

6 av 10 företag uppger att de utsatts för brott 

Det brottsförebyggande arbetet mot företag behöver prioriteras. Frågan har nu seglat upp som en av de absolut viktigaste för företagen i Stockholms län. Hela 30 procent av företagen uppger att de påverkas i stor eller ganska stor utsträckning negativt av brott och otrygghet.  

Emma Nilsson och Mathias Kärling på ICA Maxi Stormarknad Nacka tycker att det är är bra att kommunen har förstått att det behövs ett näringslivsperspektiv på frågan om brott och otrygghet.

Ansvaret för lag och ordning vilar till mångt och mycket på den statliga nivån, men finns viljan går det även att åstadkomma en hel del på kommunalt plan. Nacka kommun har bland annat initierat näringslivsdialoger på området något som Emma Nilsson, VD och Mathias Kärling, vice VD på ICA Maxi Stormarknad Nacka ser positivt på.

–Det är bra att kommunen har förstått att det behövs ett näringslivsperspektiv på den här frågan. Just nu har vi stor respekt för den eskalerande hotbilden mot butikerna, säger Mathias Kärling. 

Ser vi till landet som helhet uppger hela 6 av 10 företag att de utsatts för brott under det senaste året. Stölder, skadegörelser och inbrott är i dagsläget den mest kostsamma brottskategorin. Trotts det är mängdbrotten ofta lågprioriterade och brotten klaras allt för sällan upp. Som följd uppger idag endast 50 procent av företagen att de anmäler vid varje tillfälle de utsatts för brott.

– Det här är ett samhällsproblem som politiker behöver ta tag i. Vi får lägga enorma summor pengar på bevakningsföretag för att stävja problemen och de har ändå inte befogenheter att lösa problemet på riktigt. Om man inte tar tag i brottsligheten i tid växer det och blir större, säger Mattias Kärling.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät över det lokala företagsklimatet står minskad brottslighet och ökad trygghet högst upp på stockholmsföretagens önskelista över vilka områden de vill att kommunen ska prioritera att arbeta med.

Som företagare har man inte bara ansvar över sina varor utan också ett stort ansvar för personalens säkerhet. Läser man i de öppna svaren i Svenskt Näringslivs enkät framkommer en tydlig bild av att det är stölder, snatterier, inbrott och skadegörelser som är de vanligast förekommande brotten. Även sprängningar och skjutningar tas upp om än i en mycket mindre utsträckning. Men återkommande är också oro för de anställdas säkerhet och rekryteringssvårigheterna kopplas till frågan då allt fler säger sig uppleva en otrygghet på arbetsplatsen eller på väg till och från jobbet.

– Jag har tidigare undrat varför kommunen inte kontaktar oss när de ser utökade problem på marknadsplatserna så att vi kan samarbeta. Självklart hade jag gärna sett mer polisiär närvaro och möjlighet att sätta upp kameror på utsatta platser. Det behövs verkligen en proaktivitet snarare än en reaktivitet kopplad till den här problematiken. Dialogmöten är ett bra första steg från Nacka kommuns sida. Jag tror att vi har större möjligheter att lösa utmaningarna tillsammans, säger Emma Nilsson. 

På kortare sikt är samverkan mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv en av nycklarna till att vända utvecklingen, med en handlingsplan kopplade till näringslivets utsatthet. På längre sikt behöver utanförskapet minska genom ökade incitament till arbete, tryggare bostadsområden och utbildningar präglade av hög kunskapsinhämtning och omfattande kontakter med näringslivet.

Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist