NYHET20 maj 2022

Akut kompetensbrist i besöksnäringen

RestaurangAssistans är ett företag som bemannar, rekryterar och outsourcar till hela besöksnäringen. De är en koncern med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo med ungefär 1 500 anställa i Sverige. Svenskt Näringsliv har intervjuat företagets VD Michaela Larsson.

”Redan innan pandemin var det brist på framför allt kockar och a la carte-servis med högre kompetensnivå. Nu har vi svårigheter med kompetensbrist på alla tjänster”, säger Michaela Larsson.Foto: Privat

RestaurangAssistans drabbades hårt av pandemin men har nu lyckats återhämta sig. Utmaningen nu är att möta den stora efterfrågan.

– Tidigare var det svårt att fylla hotellrum. Men nu har konferenser, helggäster och utländska besökare börjat komma tillbaka. Vi har återhämtat oss i den bemärkelsen att behov och efterfrågan nu finns. Nu är situationen omvänd, att vi får många förfrågningar från kunder. Det har gått väldigt snabbt på kort tid, där det har varit en utmaning att återanställa, säger Michaela Larsson.

Kompetensbristen och kompetensförsörjningen är stora utmaningar för besöksnäringen, så även för RestaurangAssistans.

– Redan innan pandemin var det brist på framför allt kockar och a la carte-servis med högre kompetensnivå. Nu har vi svårigheter med kompetensbrist på alla tjänster. Vi har aldrig tidigare haft problem med att hitta exempelvis städpersonal. Nu behöver vi utbilda folk som är helt nya i branschen. En kock kan man däremot inte utbilda över en natt, medan städpersonal går att utbilda förhållandevist snabbt, säger Michaela Larsson.

En viss del av kompetensbristen har de själva kunnat lösa genom att erbjuda olika typer av utbildningar. Men läget i hela branschen är akut.

– Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag och hade kunnat utbilda ännu fler personer till branschen via exempelvis kortare arbetsmarknadsutbildningar. Istället för att invänta en offentlig upphandling, skulle vi kunna sätta igång arbetet redan nu. Vi har god insikt i kunskapen som branschen efterfrågar. Vi behöver däremot lägga resurser på detta, därför hade vi önskat någon typ av stödmedel. Processerna idag tar för lång tid, men vi utbildar i den utsträckning vi kan, säger Michaela Larsson.

Michaela Larsson lyfter även andra utmaningar i spåren av coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina.  

– Att priserna nu går upp är också en utmaning, då vi har tighta marginaler i ramavtal med våra kunder samtidigt som vi ser en löneglidning uppåt. Inflationen gör att folk inte kan investera på samma sätt. Därför behöver vi vara flexibla och lyhörda, säger Michaela Larsson.

RestaurangAssistans har redan anställt flyktingar från Ukraina. Processen för att anställa de hade dock kunnat vara smidigare.

– Vi har börjat utbilda och anställa flyktingar från Ukraina. Om anställningsprocessen hade varit smidigare hade vi kunnat anställa ännu fler. Processen via Arbetsförmedlingen med underleverantörer är krånglig och handläggningen långsam, säger Michaela Larsson.

Kompetensbrist
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist