Per wennersten o Bo johansson
Foto: Privat

Per Wennersten och Bo Johansson önskar att Arbetsmiljöverket kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera företagens frågor.

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.

Ramén Valves grundades på 1940-talet och tillverkar reglerventiler för processindustrin. De största kunderna finns inom pappersmassa- och stålindustrin, och de senaste sex åren har företaget fördubblat både omsättning och produktion. Det är med andra ord ett växande företag, men utvecklingen av företaget är inte problemfri.

Svenskt Näringsliv träffar Per Wennersten, Ramén Valves vd, Bo Johansson, teknisk chef och Bo Seborn, sekreterare i branschorganisationen Armaturföreningen, i Ramén Valves lokaler i Bromma. Samtalet kretsar kring kontakterna med Arbetsmiljöverket (AV), en myndighet som har i uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, och därmed bland annat ta fram juridiskt bindande föreskrifter.

Just en sådan föreskrift har satt käppar i hjulen för Ramén Valves. Bo Johansson berättar:

–  I våras skickade AV en föreskrift till Armaturföreningen som bland annat handlar om att vi behöver kunna bestämma livslängden på en ventil. Eftersom detta är en marknadsfråga där branschen behöver komma överens om ett gemensamt svar för att det inte ska uppstå snedvriden konkurrens ville vi diskutera med AV hur vi skulle hantera frågan. Vi har försökt få tag på dem sedan i maj, utan framgång. De svarar helt enkelt inte på våra kontaktförsök, trots att de är många.

Det är inte första gången det händer.

För ett år sedan handlade frågan till AV om hur märkningen av ventilerna ska göras, avseende tryck, temperatur och användningsområde. Det finns inget lätt svar, och Ramén Valves behövde hjälp. Först efter sex månader kom ett svar som inte klargjorde frågan, och sedan dess har de inte hört något mer från verket trots påtryckningar.

–  Vi kan verkligen inte ta enkelt på detta, eftersom brukarna av våra produkter riskerar att behöva betala sanktionsavgifter till AV om vi inte hanterar dessa frågor som berör våra produkter. Det är enkelt att räkna ut att det indirekt skulle drabba vår verksamhet hårt, säger Per Wennersten.

Bo Seborn tillägger att för brukaren av de produkter som branschen tillverkar innebär alla nya krav och direktiv mer administration, byråkrati och kostnader. Det blir i slutändan tillverkarna som får stå till svars och bära kostnaderna.

Eftersom Ramén Valves exporterar inom EU och till resten av världen uppstår en osund konkurrens gentemot företag från andra länder. Att EU:s inre marknad fungerar är avgörande för att företag som Ramén Valves ska kunna utöka sin export, men då måste regelverken tolkas likadant i alla länder, och myndigheter bör stötta företag snarare än att försvåra verksamheten. Per Wennersten utvecklar:

–  Att verksamheten fördyras i Sverige jämfört med i andra EU-länder skapar handelshinder och underminerar svensk industri. De exempel vi har tagit upp nu är frågor av enklare karaktär, men varje nytt krav kommer att öka kostnaderna och då är det redan tufft att bedriva processindustri i Sverige som det är. Jag skulle önska att AV kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera våra frågor. Det bör vara deras skyldighet, säger Per Wennersten.

Svar från Arbetsmiljöverket i den aktuella frågan: 

– Vad gäller tillverkningsregler för tryckbärande anordningar gäller EU-gemensamma regler. Här finns ingen skillnad mellan regler i Sverige och övriga EU.

 

– Vid dimensionering av tryckbärande anordning måste livslängden beaktas av tillverkaren.

Se Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU bilaga 1, 2.2.3b

"De instruktioner som avses i punkt 3.4 ska fästa uppmärksamheten

på sådana konstruktionsförutsättningar som är avgörande för anordningens livslängd såsom

– för krypning: det teoretiska antalet driftstimmar vid specificerade temperaturer,

– för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer,

– för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg."

(3.4 avser driftsinstruktioner.)

 

– Vad gäller svenska användarregler, så är kravet på att användare skall känna till anordningars livslängd inget nytt. Redan i den utgångna AFS 2005:3 § 29 fanns kravet på att en arbetsgivare måste kunna bedöma en anordnings livslängd. I 2017:3 har detta förtydligats, men det är inget nytt krav.

 

– Vad gäller märkning av ventiler gäller EU-gemensamma regler. Se 2014/68/EU, artikel 18 och 19 och Bilaga 1, 3.3

 

– Arbetsmiljöverkets uppdrag är att förebygga så att ingen skadas eller dör i sitt arbete. Vi arbetar därför med att skriva regler, inspektera och informera för att bidra i detta arbete.

– När vi skriver regler har vi alltid en dialog med de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som berörs av regeln. Vi bjuder in till intressentmöten, samrådsmöten och reglerna skickas även på externremiss till berörda organisationer.

– I regelarbetet ingår även att vi beskriver konsekvenserna av den nya regeln. Detta för att speciellt beskriva den kostnad och administrativ börda som föreskrifterna innebär. Konsekvensbeskrivningen finns med i externremissen. Föreskriftsförslaget bearbetas sedan utifrån de synpunkter som kommer in och det bearbetade förslaget till föreskrifter tas upp vid ett samrådsmöte med arbetsmarknadens parter innan vår generaldirektör fattar beslut om föreskriften.

Karin Sundh-Nygård, enhetschef, avdelningen för regler

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.