Per wennersten o Bo johansson
Foto: Privat

Per Wennersten och Bo Johansson önskar att Arbetsmiljöverket kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera företagens frågor.

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.

Ramén Valves grundades på 1940-talet och tillverkar reglerventiler för processindustrin. De största kunderna finns inom pappersmassa- och stålindustrin, och de senaste sex åren har företaget fördubblat både omsättning och produktion. Det är med andra ord ett växande företag, men utvecklingen av företaget är inte problemfri.

Svenskt Näringsliv träffar Per Wennersten, Ramén Valves vd, Bo Johansson, teknisk chef och Bo Seborn, sekreterare i branschorganisationen Armaturföreningen, i Ramén Valves lokaler i Bromma. Samtalet kretsar kring kontakterna med Arbetsmiljöverket (AV), en myndighet som har i uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, och därmed bland annat ta fram juridiskt bindande föreskrifter.

Just en sådan föreskrift har satt käppar i hjulen för Ramén Valves. Bo Johansson berättar:

–  I våras skickade AV en föreskrift till Armaturföreningen som bland annat handlar om att vi behöver kunna bestämma livslängden på en ventil. Eftersom detta är en marknadsfråga där branschen behöver komma överens om ett gemensamt svar för att det inte ska uppstå snedvriden konkurrens ville vi diskutera med AV hur vi skulle hantera frågan. Vi har försökt få tag på dem sedan i maj, utan framgång. De svarar helt enkelt inte på våra kontaktförsök, trots att de är många.

Det är inte första gången det händer.

För ett år sedan handlade frågan till AV om hur märkningen av ventilerna ska göras, avseende tryck, temperatur och användningsområde. Det finns inget lätt svar, och Ramén Valves behövde hjälp. Först efter sex månader kom ett svar som inte klargjorde frågan, och sedan dess har de inte hört något mer från verket trots påtryckningar.

–  Vi kan verkligen inte ta enkelt på detta, eftersom brukarna av våra produkter riskerar att behöva betala sanktionsavgifter till AV om vi inte hanterar dessa frågor som berör våra produkter. Det är enkelt att räkna ut att det indirekt skulle drabba vår verksamhet hårt, säger Per Wennersten.

Bo Seborn tillägger att för brukaren av de produkter som branschen tillverkar innebär alla nya krav och direktiv mer administration, byråkrati och kostnader. Det blir i slutändan tillverkarna som får stå till svars och bära kostnaderna.

Eftersom Ramén Valves exporterar inom EU och till resten av världen uppstår en osund konkurrens gentemot företag från andra länder. Att EU:s inre marknad fungerar är avgörande för att företag som Ramén Valves ska kunna utöka sin export, men då måste regelverken tolkas likadant i alla länder, och myndigheter bör stötta företag snarare än att försvåra verksamheten. Per Wennersten utvecklar:

–  Att verksamheten fördyras i Sverige jämfört med i andra EU-länder skapar handelshinder och underminerar svensk industri. De exempel vi har tagit upp nu är frågor av enklare karaktär, men varje nytt krav kommer att öka kostnaderna och då är det redan tufft att bedriva processindustri i Sverige som det är. Jag skulle önska att AV kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera våra frågor. Det bör vara deras skyldighet, säger Per Wennersten.

Svar från Arbetsmiljöverket i den aktuella frågan: 

– Vad gäller tillverkningsregler för tryckbärande anordningar gäller EU-gemensamma regler. Här finns ingen skillnad mellan regler i Sverige och övriga EU.

 

– Vid dimensionering av tryckbärande anordning måste livslängden beaktas av tillverkaren.

Se Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU bilaga 1, 2.2.3b

"De instruktioner som avses i punkt 3.4 ska fästa uppmärksamheten

på sådana konstruktionsförutsättningar som är avgörande för anordningens livslängd såsom

– för krypning: det teoretiska antalet driftstimmar vid specificerade temperaturer,

– för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer,

– för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg."

(3.4 avser driftsinstruktioner.)

 

– Vad gäller svenska användarregler, så är kravet på att användare skall känna till anordningars livslängd inget nytt. Redan i den utgångna AFS 2005:3 § 29 fanns kravet på att en arbetsgivare måste kunna bedöma en anordnings livslängd. I 2017:3 har detta förtydligats, men det är inget nytt krav.

 

– Vad gäller märkning av ventiler gäller EU-gemensamma regler. Se 2014/68/EU, artikel 18 och 19 och Bilaga 1, 3.3

 

– Arbetsmiljöverkets uppdrag är att förebygga så att ingen skadas eller dör i sitt arbete. Vi arbetar därför med att skriva regler, inspektera och informera för att bidra i detta arbete.

– När vi skriver regler har vi alltid en dialog med de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som berörs av regeln. Vi bjuder in till intressentmöten, samrådsmöten och reglerna skickas även på externremiss till berörda organisationer.

– I regelarbetet ingår även att vi beskriver konsekvenserna av den nya regeln. Detta för att speciellt beskriva den kostnad och administrativ börda som föreskrifterna innebär. Konsekvensbeskrivningen finns med i externremissen. Föreskriftsförslaget bearbetas sedan utifrån de synpunkter som kommer in och det bearbetade förslaget till föreskrifter tas upp vid ett samrådsmöte med arbetsmarknadens parter innan vår generaldirektör fattar beslut om föreskriften.

Karin Sundh-Nygård, enhetschef, avdelningen för regler

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Lokalt krispaket från Länsstyrelsen

CORONAKRISEN Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen Stockholm har nu implementerat flera av dessa förslag.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Stockholmskommuner stöttar företagen i coronakrisen

CORONAKRISEN På många håll i Stockholms län fattas beslut om åtgärder som ska underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i. Lidingö, Tyresö och Sundbyberg är tre kommuner som visar handlingskraft och kreativitet i sina åtgärdspaket.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.