Per wennersten o Bo johansson
Foto: Privat

Per Wennersten och Bo Johansson önskar att Arbetsmiljöverket kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera företagens frågor.

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

NYHET Publicerad

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.

Ramén Valves grundades på 1940-talet och tillverkar reglerventiler för processindustrin. De största kunderna finns inom pappersmassa- och stålindustrin, och de senaste sex åren har företaget fördubblat både omsättning och produktion. Det är med andra ord ett växande företag, men utvecklingen av företaget är inte problemfri.

Svenskt Näringsliv träffar Per Wennersten, Ramén Valves vd, Bo Johansson, teknisk chef och Bo Seborn, sekreterare i branschorganisationen Armaturföreningen, i Ramén Valves lokaler i Bromma. Samtalet kretsar kring kontakterna med Arbetsmiljöverket (AV), en myndighet som har i uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, och därmed bland annat ta fram juridiskt bindande föreskrifter.

Just en sådan föreskrift har satt käppar i hjulen för Ramén Valves. Bo Johansson berättar:

–  I våras skickade AV en föreskrift till Armaturföreningen som bland annat handlar om att vi behöver kunna bestämma livslängden på en ventil. Eftersom detta är en marknadsfråga där branschen behöver komma överens om ett gemensamt svar för att det inte ska uppstå snedvriden konkurrens ville vi diskutera med AV hur vi skulle hantera frågan. Vi har försökt få tag på dem sedan i maj, utan framgång. De svarar helt enkelt inte på våra kontaktförsök, trots att de är många.

Det är inte första gången det händer.

För ett år sedan handlade frågan till AV om hur märkningen av ventilerna ska göras, avseende tryck, temperatur och användningsområde. Det finns inget lätt svar, och Ramén Valves behövde hjälp. Först efter sex månader kom ett svar som inte klargjorde frågan, och sedan dess har de inte hört något mer från verket trots påtryckningar.

–  Vi kan verkligen inte ta enkelt på detta, eftersom brukarna av våra produkter riskerar att behöva betala sanktionsavgifter till AV om vi inte hanterar dessa frågor som berör våra produkter. Det är enkelt att räkna ut att det indirekt skulle drabba vår verksamhet hårt, säger Per Wennersten.

Bo Seborn tillägger att för brukaren av de produkter som branschen tillverkar innebär alla nya krav och direktiv mer administration, byråkrati och kostnader. Det blir i slutändan tillverkarna som får stå till svars och bära kostnaderna.

Eftersom Ramén Valves exporterar inom EU och till resten av världen uppstår en osund konkurrens gentemot företag från andra länder. Att EU:s inre marknad fungerar är avgörande för att företag som Ramén Valves ska kunna utöka sin export, men då måste regelverken tolkas likadant i alla länder, och myndigheter bör stötta företag snarare än att försvåra verksamheten. Per Wennersten utvecklar:

–  Att verksamheten fördyras i Sverige jämfört med i andra EU-länder skapar handelshinder och underminerar svensk industri. De exempel vi har tagit upp nu är frågor av enklare karaktär, men varje nytt krav kommer att öka kostnaderna och då är det redan tufft att bedriva processindustri i Sverige som det är. Jag skulle önska att AV kunde formulera föreskrifter som är rimliga och inte så kostnadsdrivande, men framför allt bör de veta hur de ska hantera våra frågor. Det bör vara deras skyldighet, säger Per Wennersten.

Svar från Arbetsmiljöverket i den aktuella frågan: 

– Vad gäller tillverkningsregler för tryckbärande anordningar gäller EU-gemensamma regler. Här finns ingen skillnad mellan regler i Sverige och övriga EU.

 

– Vid dimensionering av tryckbärande anordning måste livslängden beaktas av tillverkaren.

Se Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU bilaga 1, 2.2.3b

"De instruktioner som avses i punkt 3.4 ska fästa uppmärksamheten

på sådana konstruktionsförutsättningar som är avgörande för anordningens livslängd såsom

– för krypning: det teoretiska antalet driftstimmar vid specificerade temperaturer,

– för utmattning: det teoretiska antalet cykler vid angivna spänningsnivåer,

– för korrosion: teoretiskt valt korrosionstillägg."

(3.4 avser driftsinstruktioner.)

 

– Vad gäller svenska användarregler, så är kravet på att användare skall känna till anordningars livslängd inget nytt. Redan i den utgångna AFS 2005:3 § 29 fanns kravet på att en arbetsgivare måste kunna bedöma en anordnings livslängd. I 2017:3 har detta förtydligats, men det är inget nytt krav.

 

– Vad gäller märkning av ventiler gäller EU-gemensamma regler. Se 2014/68/EU, artikel 18 och 19 och Bilaga 1, 3.3

 

– Arbetsmiljöverkets uppdrag är att förebygga så att ingen skadas eller dör i sitt arbete. Vi arbetar därför med att skriva regler, inspektera och informera för att bidra i detta arbete.

– När vi skriver regler har vi alltid en dialog med de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som berörs av regeln. Vi bjuder in till intressentmöten, samrådsmöten och reglerna skickas även på externremiss till berörda organisationer.

– I regelarbetet ingår även att vi beskriver konsekvenserna av den nya regeln. Detta för att speciellt beskriva den kostnad och administrativ börda som föreskrifterna innebär. Konsekvensbeskrivningen finns med i externremissen. Föreskriftsförslaget bearbetas sedan utifrån de synpunkter som kommer in och det bearbetade förslaget till föreskrifter tas upp vid ett samrådsmöte med arbetsmarknadens parter innan vår generaldirektör fattar beslut om föreskriften.

Karin Sundh-Nygård, enhetschef, avdelningen för regler

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.